Czy można anulować potwierdzone zamówienie?

• Sklep • Zamówienie


Zamówienie złożone z pomocą formularza rozumiane jest jako zapytanie ofertowe.

Nie ma obowiązku anulowania zapytania, nawet gdy otrzymujesz fakturę Pro Forma, ponieważ nie wynikają z niego zobowiązania.

Zlecenie realizacji zamówienia wyrażone jest przez akceptację przedstawionej faktury (zapłatę lub zobowiązanie zapłaty).

Takie zamówienie stanowi część obowiązującej Umowy Sprzedaży, którą można czasami rozwiązać, po spełnieniu kilku warunków.

Kluczowe zagadnienia służące anulowaniu transakcji sprzedaży to:

  • działanie bez szkody na niekorzyść stron
  • prawidłowe udokumentowanie całego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń fiskalnych