Poligraficzne produkty informacyjne

W wielu dziedzinach działalności gospodarczej oraz publicznej przydatne są poligraficzne produkty informacyjne.

PRODUKTY 〉  Kliknij, aby przejść do produktów

Ważne informacje, jak instrukcje, komunikaty, okólniki, druki rachunkowe itd. są drukowane w powtarzalnych seriach. Rodzaj druku dobierany jest względem nakładu. Zależnie od ilości i rodzaju drukowanych materiałów stosowany jest druk cyfrowy lub offsetowy.

Niektóre poligraficzne produkty informacyjne to: ulotki informacyjne, recepty, książeczki i zeszyty (np. książki napraw, regulaminy), druki samokopiujące, papier firmowy.

Oferujemy również usługi DTP oraz druk zeskanowanych dokumentów, techniką kserograficzną /kolorowy druk Xero A3.

Produkty w sklepie

Nie znaleziono produktów, których szukasz.