remadays warszawa nadarzyn 2020 Identyfikacja firmy marketing
Logo RemaDays. Targi Marketingu i Reklamy.

Identyfikacja firmy i marketing są kluczowymi elementami w działalności publicznej i gospodarczej, bez których nie może funkcjonować rynek zbytu towarów, usług, a nawet takich dóbr niematerialnych, jak np. idee.

Marketing opiera się na sprawnym informowaniu, identyfikacji i reklamie — promowaniu.

Do skutecznego marketingu potrzebne są m.in. różnorodne materiały informacyjne, nośniki reklamowe.


Sprzedaż produktów do marketingu i identyfikujących markę

Marketing firmy

W doborze właściwych produktów reklamowych niezbędny jest podstawowy zakres wiedzy o zasadach promocji i marketingu.

Marketing wbrew niektórym pobieżnym opiniom na pewno nie jest wprost „handlowaniem” czy sprzedażą.

Jest to spotykany na co dzień proces, który służy zaspokojeniu potrzeb rynkowych, wyrażanych zarówno przez odbiorców jak twórców określonych dóbr.

Zasadom i wpływowi działań marketingowych podlegają nie tylko towary i usługi, ale też inne sfery życia społecznego jak wydarzenia sportowe, kulturalne, informacja publiczna, a nawet dystrybucja idei.

W uproszczeniu należy przyjąć, że marketing tworzony jest przez ludzi i dla ludzi w celu sprawnej dystrybucji dóbr.

O powstaniu takich dóbr, produktów, usług należy informować i umożliwić nabycie. Pomocny w tym jest system dystrybuowania.

Proces dystrybucji wymaga określenia podmiotu: twórcy, producenta lub właściciela — czyli identyfikacji.

Niezbędne jest też określenie przedmiotu dystrybucji dóbr, czyli identyfikacji oferty, produktu lub usługi.

Jeśli został określony podmiot i przedmiot, to należy znaleźć sposoby dystrybucji. Przeczytaj więcej na stronie Wikipedii o rodzajach marketingu i strategii marketingowej.

Identyfikacja firmy


Identyfikacja jest elementem komunikacji i łączy informowanie i postrzeganie trwałe lub okresowe.

Zespół różnych użytych środków tworzy jakość identyfikacji, a więc powoduje, że mniej lub bardziej prawidłowo można określić autora, markę, ofertę itd.

Dla stworzenia możliwie wiernej identyfikacji, niezbędne jest  wytypowanie cech tożsamości oraz określenie sposobu prezentacji.

Reklama firmy

Czy promocja, reklama i identyfikacja różnią się wzajemnie?

Możliwość identyfikacji jest wymogiem do reklamy firmowej, bądź promowania marki, oferty, okoliczności.

Promowanie jest działaniem edukacyjnym i informacyjnym, które ma na celu dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców.

Promocja wzbogacona jest czasem zachęcającym hasłem, specjalnym zdobieniem, ciekawą formą lub specyficznym działaniem,
przez co może być klasyfikowana jako typowa reklama.

W odróżnieniu od zwięzłej i surowej w formie informacji reklama jest bardziej opisowym i subiektywnym komunikatem.

Reklama przez swoją nieprzeciętną i wyrazistą formę ma za zadanie zwrócić uwagę i zachwalać podmiot i promowany przedmiot reklamy.

Tak więc można przyjąć, że reklama w niewielkim stopniu różni się od promocji.

Granica pomiędzy promocją a reklamą firmy jest dość cienka i umowna.

Ocena czy akcja, kampania lub nośnik są reklamą czy promocją, zależy od nastawienia odbiorcy i okoliczności prezentowania.

Choć identyfikacja firmy, promocja i reklama wzajemnie się przenikają, to nie należy zbytnio mieszać ich funkcji.

Zawsze trzeba uwzględniać, że wszystko powinno mieć swój ład i określone miejsce.

Ogólnie akceptowany porządek sprawia, że skutki podjętego działania nie rozmijają się z ogólnymi oczekiwaniami i są dobrane optymalnie.

Identyfikacja firmy, logo


Dość często pojęcie identyfikacji firmy jest mylone z reklamą firmową, promocją wizualną.

Związek pomiędzy nimi rzeczywiście istnieje, gdyż bez identyfikacji firmy nie jest możliwe jej promowanie i wykonanie wizualnej reklamy firmowej.

Jednak identyfikacja firmy, głównie jest rzetelną, precyzyjną i czytelną informacją o niej.

W podstawowym sensie identyfikacja firmy nie jest reklamą (ponieważ taka, z definicji ma mieć cechy wyróżniające wśród konkurencji), choć może być prezentowana w sposób charakterystyczny.

Logo

Logotyp, znak graficzny-logo, brand, emblemat i godło, to nazwy używane dla najbardziej tożsamego z marką elementu graficznego.

Charakterystyczny, a najlepiej powtarzalny sposób przedstawiania graficznych elementów identyfikacji firmy (logo, specyficzne barwy, kształty, opisy itd.) jest możliwy dzięki konieczności użycia rozmaitych nośników.

Wizualna identyfikacja firmy może istnieć na wielu różnych nośnikach, np. na obiektach stacjonarnych i ruchomych, przedmiotach funkcjonujących w przestrzeni publicznej lub osobistych, ale także na nośnikach cyfrowych.

Wizualna identyfikacja firmy wyraża się przez system oznakowań, które powinny być wykonane i używane zgodnie z przemyślanym planem.

Budowanie wizerunku marki jest ściśle związane z identyfikacją wizualną firmy, ta zaś nie powinna być chaotyczna.

Logo jest zaledwie podstawą do dalszego opracowania kompletnej i spójnej identyfikacji.

Dobrze wykonany projekt identyfikacji wizualnej firmy powinien być odzwierciedlony w Księdze Znaku (Brand Book) a jego motywem przewodnim jest logo.

Nośniki informacji — identyfikacja

Sposobem na rozpowszechnienie informacji o firmie, a zatem przedstawienie identyfikacji firmy są obraz i dźwięk.

Nośniki dźwiękowe ustępują wizualnym, z racji mniejszych możliwości i mniejszej trwałości.

Informacja przekazana dzięki obrazowi często jest bardziej skuteczna, łatwiej zapada w pamięć oraz można ją lepiej utrwalić i eksponować.

Dobrym przykładem na zapamiętanie obrazu jest firmowy znak-logo. Wielokrotnie i kontekstowo powtarzany znak-logo, zapada w pamięć w sposób podświadomy. Kojarzy się przez to z produktem, a to zasadniczo jest głównym celem identyfikacji.

Identyfikacja firmy znajduje miejsce na nośnikach informacji wizualnej używanych w szerokiej przestrzeni publicznej; zarówno w mediach, otoczeniu, jak i bezpośrednim kontakcie interpersonalnym.

Niektóre wizualne nośniki informacji lub miejsca ekspozycji, służące identyfikacji firmy to:

– telewizja

– wirtualne nośniki obrazu w mediach cyfrowych (jak internet, poczta elektroniczna itd.).

– elektroniczne, cyfrowe wyświetlacze obrazu (jak telebimy, displaye, rzutniki-projektory).

– tablice informacyjne-promocyjne i systemy oznakowań (potocznie zwane reklamą zewnętrzną).

– dekoracja i wyposażenie biura (budynku) firmy.

– urządzenia, przedmioty ruchome i mobilne (jak sprzęt i samochody)

materiały poligraficzne i wydawnictwo (np. wizytówki, ulotki, katalogi, kalendarze)

– narzędzia, gadżety promocyjne

– odzież firmowa, tekstylia do użytku firmowego

– inne nośniki reklamowe


Profesjonalne nośniki reklamowe

Przede wszystkim, najlepiej do identyfikacji firmy służą dedykowane, specjalnie stworzone, praktyczne w zastosowaniu nośniki reklamowe.

Takimi nośnikami są pojedyncze specjalistyczne egzemplarze, lub kompletne systemy wystawiennicze i prezentacyjne do ekspozycji reklamowych.

Systemy


⇒©

Pokaż tekst