Oznakowania kierunkowe zewnętrzne

Zewnętrzne oznakowania kierunkowe to przedstawiona wizualnie informacja o lokalizacji celu. Pionowe i poziome oznakowania są rozmieszczane w dowolnie odległych, specjalnie wybranych punktach terenu, najczęściej przy drogach i węzłach komunikacyjnych. Na oznakowaniach kierunkowych zazwyczaj umieszczona jest strzałka, odległość, właściwa nazwa celu oznakowania, czasem krótka informacja.

PRODUKTY 〉  Kliknij, aby przejść do produktów

Oznakowań kierunkowych nie należy traktować jak reklamy służącej promocji, gdyż przez to tracą swoją czytelność. Natomiast często takie oznakowania są związane z reklamą wizualną, przez swój wygląd lub umiejscowienie.

Niektóre typy oznakowań kierunkowych, to: napisy i naklejki na asfalcie, chodniku, napisy na obiektach trwale związanych z gruntem i przenośnych. Oznakowania kierunkowe to również: tablice, tabliczki, znaki drogowe na słupku, konstrukcji szyldu, ogrodzeniu, ale też grafika na wyodrębnionej powierzchni tablicy reklamowej, np. szyldu przy drodze.

Dobrze zaprojektowane oznakowanie kierunkowe powinno być przejrzyste, czytelne i widoczne. Dlatego też często wykonane jest jako oddzielna tablica, o stosunkowo dużych rozmiarach. Dla polepszenia widoczności stosuje się kontrastowe barwy, specjalne odblaskowe folie i farby oraz podświetlenie znaków tablicy.

Projektujemy i wykonujemy na zamówienie dowolny rodzaj oznakowania kierunkowego.

Produkty w sklepie

Nie znaleziono produktów, których szukasz.