Czy muszę sprawdzić towar podczas odbioru?

• Sklep • Zamówienie • Gwarancja


Z litery prawa wynika, że odbiorca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy odbiorze towaru.

Ma to na celu stwierdzenie czy towar jest zgodny z zamówieniem i nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

Zaniechanie takiej czynności nie musi, lecz może spowodować utratę gwarancji lub praw wynikających z rękojmi.

Ewentualne wady ukryte towaru powinny być zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie po ich odkryciu.

Użytkowanie pomimo stwierdzenia wady, lub zwlekanie z poinformowaniem Sprzedawcy, obarczone jest rygorem utraty gwarancji.