Reklamacje i zwroty / wstęp


Szanowni Państwo jeśli życzycie sobie Państwo zwrócić zakupiony towar, to za pomocą umieszczonego niżej formularza, zrobicie to w sposób który powinien Was zadowolić. 

Jeżeli przyczyną zwrotu jest reklamacja, to bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Z naszej strony dołożymy wszelkich niezbędnych starań aby rozpoznać sprawę i spełnić Państwa oczekiwania.


Reklamacje i zwroty


1. Zwrot środków nienależnych, np. wynikających z wykonania nieprawidłowej operacji następuje niezwłocznie na konto nadawcy, po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy. Jeżeli zostanie wskazany inny sposób, to zwrot może nastąpić dopiero po uruchomieniu procedury sprawdzającej.

2. Zwrot Towaru następuje wyłącznie na podstawie złożonej Reklamacji, na zasadach opisanych poniżej oraz ujętych w Regulaminie.

3. Zakupu Towaru od Sprzedawcy dokonują podmioty gospodarcze. Wobec tego przepisu zawarte w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) nie mają zastosowania dla stron.

PROCEDURA REKLAMACJI
dla podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców, firm, jednostek budżetowych itd.)

Zgłaszanie Reklamacji


1- Klient ma prawo zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego towaru posiadającego wady lub defekty nieujawnione w trakcie sprzedaży, w okresie obowiązywania rękojmi (Kodeks cywilny Dział II Rękojmia za wady Art.556 §1 następne).
Jeżeli Klientowi przysługują uprawnienia z gwarancji, reklamacja może zostać zgłoszona w okresie, na jaki gwarancja została udzielona.

2- Klient, zgłaszający reklamację ma obowiązek prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI
(dostępny jest na stronie www.top123/reklamacje-i-zwroty) oraz uzupełnić następujące informacje:

• Data zgłoszenia
• Niezbędne dane adresowe zgłaszającego (nazwa i adres firmy, e-mail, telefon, adres wysyłki towaru)
• Data zakupu oraz numer faktury
• Wadliwy towar (nazwa, kod, ilość, numer partii)
• Czytelny opis przyczyny uszkodzenia, wady, powodu reklamacji

3- Wadliwy towar wraz z załączonym FORMULARZEM REKLAMACJI, powinien być wysłany na poniższy adres firmy:

A-REK

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.Kochanowskiego 8 b
z dopiskiem: Zwrot reklamacyjny

4- Jeżeli koszty wysyłki przewyższają wartość netto zareklamowanego towaru, zgłoszenia reklamacji należy dokonać za pośrednictwem pracownika sklepu reklamowego Top123 firmy A-REK, bądź drogą mailową na adres:
mailto:a_rek@go2.pl.
W takim przypadku sklep reklamowy Top123 może przyjąć i uznać reklamację bez konieczności wysyłki zareklamowanego towaru.

5- Na zgłaszającym reklamację spoczywa ciężar potwierdzenia, że reklamacja dotarła do Sprzedawcy.

6- Odpowiedzi na reklamację firma A-REK udzieli Klientowi drogą mailową w terminie niezwłocznym, jak tylko będzie możliwe ustalenie jej zasadności.

7- W pozostałych przypadkach Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru do firmy Sprzedawcy.

8. Reklamację może złożyć Właściciel lub osoba posiadająca upoważnienie do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

∗ FORMULARZ REKLAMACJI do pobrania jest → TU

TOP123 > Kontakt

Do góry strony ↑