Archiwizowanie plików

Archiwizowanie plików graficznych jest usługą, która polega na zabezpieczeniu danych cyfrowych użytych do wytworzenia reklamy lub innego typu realizacji.


katalogowanie, archiwizowanie i udostępnianie graficznych, cyfrowych plików produkcyjnych.


Producent reklam

Zapytaj o reklamy projektowane indywidualnie i na wymiar.


Archiwizowanie graficznych plików produkcyjnych

Czynności archiwizacyjne wykonujemy na życzenie Klienta, dla którego usługa była wykonana.

Katalogowanie i archiwizacja dotyczy plików wykonawczych – produkcyjnych, kopii zakupionych obrazów cyfrowych, wzorów graficznych i stron internetowych.

Po wykonaniu usługi produkcyjnej lub niematerialnej, dokonujemy selekcji danych cyfrowych, które były pomocne w realizacji, a następnie zabezpieczamy te, które mogą się przydać ponownie.

Dane katalogujemy w jednym miejscu na twardym dysku komputera lub w pamięci podręcznej urządzeń.


Archiwizowanie i udostępnianie graficznych plików cyfrowych

Dane cyfrowe związane z zakupioną usługą lub produktem udostępniamy wyłącznie Właścicielowi, lub na jego pisemne polecenie.
Archiwizowanie i udostępnienie plików jest bezpłatne jedynie, gdy nie wymaga większego nakładu pracy.
W innym przypadku cena udostępnienia danych cyfrowych obliczona jest na podstawie stawki godzinowej projektanta.

Nie wszystkie dane cyfrowe mogą być udostępnione, a w niektórych wypadkach pliki będą bezużyteczne.

Pliki produkcyjne – wykonawcze mogą być bezużyteczne, ponieważ mogą działać tylko w jednym środowisku (programy, urządzenia, systemy).
W zmienionych warunkach takie pliki są nieprzydatne.

Niektóre pliki mogą wymagać takiego konwertowania, aby były kompatybilne ze wskazanym środowiskiem.
Taka usługa nie zawsze jest skuteczna oraz wymaga opłaty.

Notatki, pliki robocze, wstępne wizualizacje, obrazy i grafiki powstałe w trakcie procesu projektowania nie będą udostępniane nawet po zarchiwizowaniu, ponieważ stanowią warsztat pracy.

Udostępnione mogą bezpłatnie lub za dodatkową opłatą tylko te dane, które są plikami wynikowymi (najwyższego poziomu), a więc bezpośrednio związane z już wykonaną usługą.

Udostępnienie zarchiwizowanych danych cyfrowych następuje przez wysłanie poczty internetowej lub zapis na nośnikach pamięci masowej.

Zastrzegamy, że niektóre udostępnione (nawet za opłatą) pliki mogą być nieprzydatne z przyczyn, które trudno ustalić.
Za funkcjonowanie oraz skutki użycia udostępnionych danych i plików cyfrowych nie bierzemy odpowiedzialności.

Czas przechowywania zabezpieczonych danych jest ograniczony.


Obróbka cyfrowa obrazu i grafiki 

Z udostępnianiem obrazu, danych cyfrowych i dalszym wykorzystaniem związana jest cyfrowa obróbka plików.


Jeśli nie widzisz produktu w tej kategorii, to zapytaj tutaj:

PRODUKCJA REKLAMY

Reklama na wymiar, indywidualny wzór, nietypowe rozwiązania. Projekt graficzny, wizualizacja reklamy.
Napisz email:biuro@reklamy-arek

Nie znaleziono produktów, których szukasz.