Logo znak identyfikacyjny

Logo to znak identyfikacyjny, symbol graficzny określający jego właściciela, markę handlową lub inne cechy. Może być to znak firmowy, godło, herb lub emblemat.


PRODUKTY 〉  Kliknij, aby przejść do produktów

Pojęcie logo i logotypu różnią się nieznacznie, a zwyczajowo uważane są za tożsame.

Logotyp jest formą graficzną prezentującą zbiór modyfikowanych liter, które odzwierciedlają nazwę. Logo natomiast może przedstawiać dowolną formę graficzną, w której napisy, czy litery w ogóle nie muszą występować.

Logo jako znak firmowy, połączone na jednej powierzchni z nazwą firmy, lub hasłem reklamowym tworzą brand. Brand jest znakiem, który łączy ze sobą symbolikę logo i określa cechy marki. Wynika to z tego, że brand zawiera w sobie cechy uzupełniające podstawowy znak graficzny.

Społeczna komunikacja wizualna wykorzystuje symbole graficzne już od tysiącleci. Dzięki symbolom i charakterystycznym barwom można było się porozumiewać bez użycia zbędnych słów. Taki rodzaj komunikacji funkcjonuje również obecnie, w każdej formie znaku graficznego, jak logo, logotyp i brand.

Znak identyfikacyjny: logo, logotyp, brand

Wymogiem marketingowym naszego wieku jest posiadanie własnego znaku firmowego i innych atrybutów określających markę.

To właśnie logo ma identyfikować właściciela i markę, już od pierwszego spojrzenia. Zadaniem dobrego brandu jest utrwalenie wizualnego obrazu, tak by został zapamiętany. Przez to również powinno nastąpić podświadome kojarzenie zdarzeń z cechami.

Oryginalny znak identyfikacyjny wydarzenia, emblemat klubu, godło, herb  lub logo firmowe są wyróżnikiem wśród otoczenia. To one pozwalają błyskawicznie orientować się i reagować. Symbole te pomagają zarówno odbiorcom, jak i właścicielom. Można powiedzieć, że na sukces działalności biznesowej, produkcyjnej, organizacyjnej, wpływa w dużej mierze profesjonalny znak identyfikacyjny, jakim jest logo.

  Reklama pozbawiona logo jawi się jako bezimienne ogłoszenie, które nie wzbudza zaufania.


Podstawowym działaniem marketingowym jest opracowanie logo i innych atrybutów rozpoznawczych powiązanych z brandingiem. Następnie można je powielać dzięki wzorcom zarchiwizowanym w tzw. Księdze Znaku.

Dystrybucja logo firmowego następuje przez powielenie, na wiele różnych sposobów. Sposobów dystrybucji, a zatem promocji logo jest tak wiele, że ograniczeniem może być chyba tylko wyobraźnia.

Umowny znak identyfikacyjny — jak logo, może być np. wydrukowany, wygrawerowany, wytłoczony, odciśnięty, wyszyty na stosownym materiale.

Inną formą prezentowania logo jest fizyczny przedmiot, czyli logo wykonane z surowca — materiału odpowiedniego do wykonania projektu. Taki znak graficzny, logotyp lub brand jest samodzielnym obiektem przestrzennym.

Można przyjąć, że przestrzenne logo zawsze jest bryłą uformowaną (np. wyciętą) z tworzywa, metalu, drewna, kartonu, kompozytu itd. Nawet znaki graficzne wycięte z cienkiej folii samoprzylepnej, w zasadzie są bryłą. Ponieważ logo z folii samoprzylepnej jest wiotkie i płaskie, to nie można go nazwać znakiem przestrzennym-3D.


Produkty w sklepie

Nie znaleziono produktów, których szukasz.