Oznakowania informacyjne i kierunkowe

Oznakowania informacyjne i kierunkowe są to nośniki komunikatów wizualnych, informujących o umiejscowieniu i cechach celu.

Oznakowanie informacyjne i kierunkowe stosowane jest w ciągach komunikacyjnych, w budynkach oraz na zewnątrz obiektów.


Oznakowania informacyjne kierunkowe. Nośniki komunikacji wizualnej.


Producent reklam

Zapytaj o reklamy projektowane indywidualnie i na wymiar.

Kierunkowe i informacyjne oznakowanie: NOŚNIKI ⇒  Kliknij, aby przejść do produktów


Informacyjne i kierunkowe oznakowanie wizualne przestrzeni

Oznakowanie kierunkowe wraz z informacyjnym są używane do przejrzystego i funkcjonalnego opisania przestrzeni użytkowanej publicznie.

Wizualne oznakowania służą do wskazywania celu i informują też o istotnych cechach lokalnej przestrzeni użytkowej.

Takie oznakowania z zasady nie służą reklamowania marki właściciela, lecz funkcjonują po to, by precyzyjne informować odbiorcę o tym, co i gdzie się znajduje.

Oznakowanie informacyjne nie może być skomplikowane, a powinno w skrócie opisać, a nawet symbolicznie określić cechy miejsca docelowego.

Są to najczęściej piktogramy, tj. uproszczone graficznie znaki wraz z ewentualnym dopiskiem – napisem wyjaśniającym.

Gdy jest to niezbędne oznakowania informacyjne, przybierają formę instruktażu, ostrzeżenia lub regulaminu.

Wszystkie funkcje związane ze wskazywaniem kierunku oraz istoty celu, są przekazywane przez odpowiednio eksponowane komunikaty wizualne.


Oznakowania wewnętrzne do budynku 

Oznakowania wizualne pomieszczeń: kierunkowe, informacyjne i identyfikacyjne.

Oferujemy różnego rodzaju wewnętrzne oznakowania do budynku, które są przeznaczone do pomieszczeń biurowych, służbowych, handlowych, socjalnych, na korytarze, sale, klatki schodowe, poczekalnie itd.

Specjalne oznakowania informacyjne, kierunkowe oraz identyfikacyjne, mają zastosowanie do pomieszczeń w urzędach, szkołach, biurowcach, biurach, kinach, muzeach, bibliotekach, szpitalach, obiektach sportowych i podobnej przestrzeni publicznej.

Polecamy takie wewnętrzne oznakowania wizualne – informacyjne, kierunkowe, identyfikacyjne jak np.:

  1. Tablice główne informacyjne.
  2. Tablice modułowe – system modułów do rozbudowy.
  3. Tabliczki informacyjne, kierunkowe.
  4. Tabliczki identyfikacyjne – szyldy.
  5. Szyldy grawerowane – identyfikacja i personalizacja.
  6. Tabliczki i tablice grawerowane.
  7. Tablice panelowe – system informacji wymiennej.
  8. Tabliczki podwieszane.
  9. Tablice stojące i przenośne.
  10. Tabliczki informacyjne – na ścianę.
  11. Przy drzwiowe tabliczki na ścianę.
  12. Tabliczki do oznakowania pomieszczeń.
  13. Tabliczki na drzwi.
  14. Oznakowania na szyby – naklejki.
  15. Oznakowania na podłogę – naklejki dywanowe i podłogowe.
  16. Systemy informacji wymiennej.

Podobnie jak oznakowania wewnętrzne do budynku, wykonywane są też oznakowania wizualne do innych obiektów zadaszonych, np. parkingi i hale namiotowe.


Zewnętrzne oznakowania kierunkowe i informacyjne  →

Oznakowania informacyjne i kierunkowe do umieszczenia na budynku, przed budynkiem oraz wskazujące drogę do budynku.

Zewnętrzne oznakowania kierunkowe, informacyjne w tym identyfikacyjne, przedstawiają wizualnie informację o lokalizacji celu.

Na zewnętrznych oznakowaniach kierunkowych umieszczona jest nazwa, adres, odległość, strzałka, czasem krótka informacja w postaci schematu mapki lub informacja uzupełniająca.
Elementy umieszczanej informacji nie są obligatoryjne i stosowane są według uznania, zależnie od sytuacji oraz ogólnej koncepcji.

Nośniki oznakowania kierunkowego i informacyjnego są umieszczane na zewnątrz w dowolnie wybranych punktach terenu i rozmieszczane tak, aby jasno wskazywały cel.

Przeważnie są to samodzielne tablice, szyldy informacyjne i tabliczki wolno stojące na własnej konstrukcji nośnej lub zamontowane na obiekcie budowlanym.
Przykładem są ściany budynków, wiaty, konstrukcje budowlane, ogrodzenia.

Oznakowanie kierunkowe zewnętrzne, są to także znaki drogowe na słupku i tabliczki informacyjne pod znakami drogowymi.

Charakterystyczny jest sposób rozmieszczenia oznakowań kierunkowych i informacyjnych na zewnątrz.

Pionowe znakowania kierunkowe są rozmieszczane w dowolnie odległych, indywidualnie wybranych punktach terenu, najczęściej przy drogach i węzłach komunikacyjnych.
Sposób rozmieszczenia ma uwzględniać ciągi komunikacyjne, które prowadzą do obiektu.

Rozmieszczenie oznakowań kierunkowych i informacyjnych nie powinno być powodowane treścią reklamową, lecz ma na celu odnajdowanie drogi.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy na typowym billboardzie lub szyldzie reklamowym, informacja o obiekcie jest umieszczona dodatkowo.

Przykładem są nadstawki billboardów, czyli element stały nad billboardem z okresowo wymienianymi plakatami.
Są to również oddzielne moduły pylonów lub tablicy zewnętrznej modułowej.


Poziome oznakowania kierunkowe i informacyjne

Zewnętrzne oznakowania informacyjne i kierunkowe są nie tylko pionowe, ale też poziome, tj. wykonane na powierzchni drogi.

Tak jak na ścianę można przykleić naklejki wskazujące drogę, tak można zamontować specjalne naklejki na asfalt, wylany beton, chodnik lub schody.
Naklejki do zewnętrznego oznakowania poziomego są to przeważnie strzałki, cyfry i litery, które tworzą napisy, ale też kolorowe, drukowane piktogramy ze specjalnej folii.

Oferujemy naklejki do zewnętrznego oznakowania: na asfalt, beton, kostkę, kamień, gresy.

Poziome oznakowania informacyjne i kierunkowe mogą być malowane na drodze specjalną farbą.

Do usprawnienia malowania oznakowań poziomych na drodze oferujemy szablony malarskie w dużym formacie i wielkoformatowe.

Polecamy szablony malarskie do wielokrotnego malowania poziomych oznakowań kierunkowych i informacyjnych.
Oferujemy także jednorazowe szablony malarskie do malowania oznakowań zewnętrznych.


Wizualne oznakowania informacyjne i kierunkowe — nośniki.


Systemy informacji wizualnej

Profesjonalnie zaprojektowane oznakowanie informacyjne i kierunkowe jest spójne pod wieloma względami i dlatego można stworzyć różnorodne systemy informacji wizualnej. W praktyce są to systemy, które sprawiają, że informacja o celu dociera do odbiorcy skutecznie i nie absorbuje zbytnio jego uwagi. Oznakowania informacyjne, kierunkowe są związane z nośnikami reklamowymi i identyfikacyjnymi, a w konsekwencji tworzą szeroko pojęte oznakowanie, tj. systemy informacji-komunikacji wizualnej.


Jeśli nie widzisz produktu w tej kategorii, to zapytaj tutaj:

PRODUKCJA REKLAMY

Reklama na wymiar, indywidualny wzór, nietypowe rozwiązania. Projekt graficzny, wizualizacja reklamy.
Napisz email:biuro@reklamy-arek

Nie znaleziono produktów, których szukasz.