reklamy wewnętrzne oznakowania mockup
Komunikacja wizualna: oznakowanie pomieszczenia, reklama wewnętrzna, dekoracja.

Reklamy wewnętrzne, oznakowania w budynku i zadaszonej przestrzeni użytkowej są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek publicznych.

Zasadniczo wszędzie poza terenem prywatnym przydatne są nośniki różnych treści wizualnych.

Różne nośniki wizualne, a w tym również reklamy, służą identyfikacji, promocji oraz komunikacji wszystkich użytkowników określonej przestrzeni.

Jeżeli chcemy w pełni korzystać z możliwości sprawnego komunikowania się, to powinniśmy zabiegać o nie. Przy tym wszelkich oznakowań, afiszy i reklam należy używać z umiarem i w przemyślany sposób.

Sprawdź produkty w sprzedaży:

Reklama wewnętrzna i oznakowanie pomieszczeń →


Oznakowania w budynku i pomieszczeniach użyteczności publicznej można podzielić na grupy, ze względu na cel komunikatu i sposób eksponowania treści:

  • Oznakowania informacyjne i kierunkowe wewnętrzne.
  • Systemy do prezentacji reklamy wewnętrznej.
  • Dekoracja pomieszczenia i przestrzeni publicznej.

Oznakowania wewnętrzne i reklamy – sprzedaż

 Dokonaj wyboru z oferowanych produktów.

Komunikacja wizualna i reklamy wewnętrzne

W otoczeniu, które można określić publiczną przestrzenią wewnętrzną, w domyśle — zadaszoną, zastosowanie mają różnego typu nośniki informacji wizualnej.

Specyficzne rodzaje nośników mają informować, komunikować i organizować ruch wewnątrz budynku i jego wydzielonych pomieszczeń. Należą do nich:

Oznakowania wewnętrzne informacyjne i kierunkowe →

Oznakowania wewnętrzne są często związane swoją formą lub treścią z identyfikacją firmy.

Może to być umieszczenie logotypu, charakterystycznego znaku, użycie specyficznych barw lub kształtów.

Główną rolą jaką grają oznakowania wewnętrzne jest organizowanie przestrzeni i ciągów komunikacyjnych.

Od oznakowań wewnętrznych zależy bowiem, czy prawidłowo i sprawnie można odnaleźć właściwe miejsca i realizować potrzeby.

Profesjonalnie projektowane oznakowania wewnętrzne nie drażnią swoją obecnością. Natomiast są wyraźne, zrozumiałe i są rozmieszczone we właściwych miejscach.

Niektóre wewnętrzne oznakowania mogą mieć łatwo wymienianą treść lub same mogą być przemieszczane. Najczęściej są to systemy informacji wymiennej, tablice modułowe, lub innego typu.

Systemy prezentacji reklamy

Komunikaty umieszczone w przestrzeni budynku mają zróżnicowane cele.
Niektóre z nich mają reklamować firmę, inne zaś promować działalność i ofertę.

Ekspozycja reklamy najczęściej oparta jest o sprawdzone wzory i schematy.

Spójny design oraz gwarancję osiągnięcia zamierzonego efektu zapewniają systemy prezentacji reklamy.

Dekoracja pomieszczenia

Wystrój w przestrzeni publicznej budynku i jego pomieszczeń nie powinien być przypadkowy.

Dekoracja pomieszczenia powinna być ściśle związana z identyfikacją i pełnić funkcję wiążącą poszczególne elementy, aby stworzyć właściwy w odbiorze efekt.


Oznakowania, reklamy wewnętrzne


Znakomita większość działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, urzędowej itd. związana jest z użytkowaniem pomieszczeń wewnątrz budynków i powierzchni zadaszonych.

Pomieszczenia takie jak: tarasy, parkingi, korytarze, aneksy, sale, pokoje, biura i wiele innych, powinny być umiejętnie i prawidłowo oznakowane.

Podstawowym wymogiem jest oznakowanie przeciwpożarowe i ostrzegawcze, gdyż miejsca publiczne są objęte specjalnymi rygorami bezpieczeństwa.

Publicznie dostępne pomieszczenia i inne miejsca użyteczności w budynkach wymagają również specyficznego oznakowania informacyjnego.

Wewnętrzne oznakowania informacyjne


Sposób oznakowania przestrzeni wewnętrznej związany jest z charakterem jakiemu służą pomieszczenia publiczne.

Inaczej ujmując, każdy z obiektów powinien być oznakowany inaczej, lecz są pewne kanony wymuszone praktyczną logiką.

Podstawowy schemat opiera się na rozmieszczeniu oznakowań informacyjnych oraz kierunkowych w sposób widoczny i czytelny w odbiorze.

Już od samego wejścia gość powinien mieć zapewniony komfort wizyty, co można osiągnąć przez wstępne poinformowanie, że właśnie znalazł się we właściwym miejscu.

Taki komunikat powinien się znajdować jak najbliżej przy wejściu.

Taką informację dla gościa może stanowić duży napis na szybie, ścianie, podłodze, ale też może to być umiejętnie eksponowany szyld lub tablica główna.

Gość posuwając się dalej powinien wiedzieć dokąd zmierza, więc właściwe jest stosowanie spójnego systemu informacji.

Mogą to być kolejne tablice, tabliczki, zawieszki, standy, naklejki itd.

Ich cechą powinna być czytelność i spójność, która zapewnia komfort odbioru informacji.

Oznakowania kierunkowe w budynku


Wygodne użytkowanie miejsca publicznego jest możliwe dzięki poznaniu jego roli, ale również niepowtarzalnej topografii przestrzeni.

Pomocne temu jest wewnętrzne oznakowanie kierunkowe, które umiejętnie komponowane z oznakowaniem informacyjnym pozwala na właściwą interpretację całości.

Oznakowania kierunkowe to nie tylko strzałki lecz również całe spektrum znaków, piktogramów i nazewnictwo określające funkcjonowanie przestrzeni wewnętrznej.

Połączenie treści oznakowań informacyjnych i kierunkowych często jest wzbogacone o dedykowaną grafikę, która pozwala na identyfikację właściciela.

Oznakowania: identyfikacja i reklamy wewnętrzne


Identyfikacja wizualna firmy, biznesu czy innego rodzaju działalności jest oryginalnym systemem graficznym, który pozwala na kojarzenie właściciela i jego oferty.

Samo stworzenie znaku firmowego, określenie barw firmowych czy sloganu to za mało aby trwale zaistnieć w świadomości odbiorcy.

Niezbędne jest stworzenie całego i spójnego designu użytkownika, który może być stosowany na różnego typu nośnikach prezentujących markę.

Dzięki temu reklamy wewnętrzne mogą być kojarzone precyzyjnie i we właściwy sposób.

Zatem unikatowy design powinien być w miarę elastyczny a służyć skutecznie w różnych warunkach.

Dla uzyskania jak największej skuteczności w reklamowaniu marki czy oferty, stosuje się sprawdzone wzorce i nośniki prezentacji reklamy wewnętrznej.

Reklamy wewnętrzne — systemy prezentacji


Do reklamowania (prezentowania i promowania) można polecić nawet pojedyncze egzemplarze nośników reklamowych, które są wytworzone w oparciu o wzory seryjnych systemów reklamowych.

Dużym ułatwieniem w reklamie i działaniach marketingowych, jest jednoczesne stosowanie kilku nośników z określonego systemu prezentacji reklamy.

Nie jest wskazane a może okazać się mało skuteczne, wybiórcze stosowanie przypadkowych pomysłów na prezentację nawet najlepszej reklamy.

Systemem prezentacji reklamy wewnętrznej można nazwać wszystkie nośniki, które są powiązane ze sobą dobrze opracowaną koncepcją, oraz w sposób widoczny tworzą ciąg informacji prezentujący ogólną całość.

Przykładem może być użycie jednego rodzaju surowca (np. ciemne drewno), który połączy wizualnie różnego typu nośniki jak ramy, prezentery, lady, stojaki, roll`upy itd.

Najczęściej spotykane jest zastosowanie nośników wybranych z dostępnych już systemów do prezentacji reklamy i umieszczenie na nich spójnej, charakterystycznej grafiki.

Dekoracja wewnętrzna w pomieszczeniach


Nie mniej istotne niż wymienione systemy i nośniki informacji w pomieszczeniach jest odpowiednie projektowanie wyglądu wnętrza.

Oznakowanie informacyjne, kierunkowe i prezentacja reklamy wewnętrznej nie mogą być eksponowane w sposób przypadkowy, ponieważ ich skuteczność zależna jest od otoczenia w którym funkcjonują.

Rolą dekoracji pomieszczeń oraz doboru i zdobienia rzeczy ruchomych jest wzajemne dopasowanie z wszystkimi poprzednio wymienionymi elementami.

Przestrzeń publiczna w budynkach i innych pomieszczeniach często jest użytkowana przez wielu różnych właścicieli lub pewne obszary mają różne przeznaczenie.

Wobec tego właściwym jest odpowiednie wyodrębnienie i wyróżnienie, co może nastąpić przez dobór właściwych środków dekoracji pomieszczenia.

Takimi środkami są np. dedykowane tapety ścienne, fototapety, naklejki podłogowe i ścienne, okleiny meblowe oraz folie samoprzylepne do zastosowania na okna i przeszklenia w budynku.

Znakomitą rolę gra odpowiedni dobór kolorów, kształtów i akcentowanie z pomocą elementów charakterystycznych.

To właśnie przemyślany dobór poszczególnych elementów w dekoracji pomieszczenia i całego wystroju wnętrza, tworzy niepowtarzalny design użytkowy.

Umiejętna dekoracja wnętrza budynku i poszczególnych jego pomieszczeniach, sprawia że przestrzeń publiczna nie jest przytłaczająca i zyskuje na funkcjonalności.

Reklamy wewnętrzne, wizualne systemy komunikacji, wewnętrzne oznakowania kierunkowe i spersonalizowana dekoracja pomieszczeń powinny się uzupełniać.

 

©

Pokaż tekst