Reklama zewnętrzna

Reklama zewnętrzna jest oknem na świat rynku towarów, usług i wydarzeń.


sklep reklamowy reklama zewnętrzna firmy


Oznakowania kierunkowe | Reklama na chodnik, asfalt | Reklama na budynek | Reklama na szyby | Reklama na ogrodzenie |

Reklama z konstrukcją | Reklama przenośna | Reklama na pojazdach | Reklama na samochodach | Reklama świetlna | Reklama na witrynach |

Reklama mobilna | Wyświetlacze reklamowe LED | Telebimy | Logo podświetlane | Litery podświetlane | Litery przestrzenne| Kasetony reklamowe |

Banery reklamowe | Flagi | Szyldy | Szyldy reklamowe | Bilbordy | Pylony i totemy | Plakaty | Napisy | Znaki graficzne | Tablice reklamowe | Litery samoprzylepne

  PRODUKTY: Reklama zewnętrzna 〉  Kliknij, aby przejść do produktów


Nośniki reklamy zewnętrznej bardzo skutecznie służą wzajemnej komunikacji, a dzięki temu lepiej są zaspokojone oczekiwania konsumpcyjne.

Reklama zewnętrzna popyt 

Powstałe potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa tworzą rynek podaży. Powodują więc gotowość do realizacji przez twórców oraz wytwórców towarów i usług.
Wielkość oraz różnorodność popytu i podaży powodują, że niezbędne jest wzajemne komunikowanie się, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby konsumpcyjne.
Skutecznego obiegu informacji oczekują zarówno nabywcy, jak i twórcy lub producenci rozmaitych dóbr.

Taki obieg informacji zapewnia m.in. zewnętrzna reklama wizualna, która jest środkiem atrakcyjnego informowania, czyli promocji.

Wbrew utartym przekonaniom, reklama zewnętrzna nie polega wyłącznie na barwnym reklamowaniu produktów i usług.
Również dobra niematerialne, jak szeroko rozumiana oferta kulturalna, artystyczna, zaspokojenie potrzeb komunalnych itd. wymagają obwieszczenia i promowania, a więc także reklamy wizualnej np. zewnętrznej.

Oczekiwania odbiorcy wymagają umiejętnego przedstawienia oferty, a nawet zachęcenia do skorzystania z niej.
Taki skutek można osiągnąć, gdy oferta jest wiarygodna i atrakcyjna.

Dlatego też reklama zewnętrzna wymaga zastosowania różnorodnych, często indywidualnych rozwiązań.

Jaka jest dobra reklama zewnętrzna?

Każda ekspozycja zewnętrza, która jest przydatna i skuteczna, to dobra reklama. Powtarzającymi się elementami reklamy, które można wyraźnie klasyfikować, a wpływają na jej sens i jakość, są takie jak:

oferta — główny przekaz informacyjny, którym zainteresowany jest nabywca
hasła reklamowe, które uzupełniają lub upraszczają formę reklamy
zdjęcia, info-grafika, wspomagające przekaz reklamowy
grafika reklamowa — design, specyficzny całokształt-układ graficzny reklamy, oddany za pomocą formy, kształtów i barw
• charakterystyczny znak właściciela — godło, herb, logotyp marki, logo firmowe
oznakowania kierunkowe i identyfikacyjne — elementy reklamy zewnętrznej, które powodują właściwą komunikację wizualną, przez możliwość prawidłowego lokalizowania nadawcy i interpretowania informacji.


Czy reklama zewnętrzna jest typowa?

Wizualna reklama stosowana na zewnątrz obiektów użytkowych jest reklamą zewnętrzną, często jest niemal identyczna z wewnętrzną, ale dobra reklama zewnętrzna musi spełniać specjalne wymogi.

Warunki atmosferyczne, zróżnicowanie warunków widoczności i trudny do określenia sposób eksponowania, sprawiają, że reklama zewnętrzna funkcjonuje dzięki specjalnie opracowanym i dobranym środkom oraz nośnikom informacji.


Reklama zewnętrzna — nośniki reklamy

Reklamy zewnętrzne do wyboru.

Niektóre z nośników reklamy zewnętrznej i sposobów wizualnego eksponowania to:

  1. szyldy firmowe, administracyjne, urzędowe
  2. tablice i szyldy reklamowe
  3. billboardy i tablice billboardowe (bilbordowe)
  4. konstrukcje reklamowe z poszyciem (np. wielkoformatowe banery reklamowe /napinane)
  5. pylony i totemy
  6. słupy reklamowe
  7. flagi reklamowe, maszty flagowe, transparenty
  8. banery reklamowe
  9. wolno-stojąca reklama świetlna
  10. podświetlane kasetony reklamowe
  11. telebimy i reklamowe wyświetlacze diodowe LED
  12. elektroniczne, reklamowe tablice graficzne i tekstowe — LED
  13. przenośna i mobilna reklama różnego typu
  14. reklama na ogrodzenie, na budynek lub przy wjeździe na wyznaczony teren
  15. grafika reklamowa i napisy na ścianie
  16. oznakowania poziome i reklama na chodniku, lub asfalcie
  17. reklama na szybach i w witrynie
  18. reklama na pojazdach drogowych, przyczepach, naczepach, lawetach
  19. reklama na samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych
  20. oznakowanie i reklama na autobusach /minibusach i autokarach

Każdy z tych nośników reklamowych może być użyty zależnie od potrzeby, możliwości oraz przewidzianego budżetu.

Szyldy

Możliwości i różnorodność reklamy wizualnej przejawia się w jej licznych odmianach. Doskonałym i popularnym przykładem są szyldy, których wyróżniamy kilkanaście rodzajów. Sprawdź jakie szyldy reklamowe oferujemy oraz porównaj ceny szyldów, tablic i reklamy zewnętrznej.


Nasz sklep reklamowy umożliwia zakup technologii, materiałów do wykonania reklamy, oraz produktów spersonalizowanej reklamy zewnętrznej — na zamówienie.

Produkty: reklama zewnętrzna.

Showing 1–8 of 10 results