Reklama zewnętrzna

Reklama zewnętrzna jest oknem na świat rynku towarów, usług i wydarzeń.


sklep reklamowy reklama zewnętrzna firmy


Oznakowania kierunkowe | Reklama na chodnik, asfalt | Reklama na budynek | Reklama na szyby | Reklama na ogrodzenie | Reklama z konstrukcją | Reklama przenośna | Reklama na pojazdach | Reklama na samochodach | Reklama świetlna | Reklama na witrynach | Reklama mobilna | Wyświetlacze reklamowe LED | Telebimy | Logo podświetlane | Litery podświetlane | Litery przestrzenne| Kasetony reklamowe | Banery reklamowe | Flagi | Szyldy | Szyldy reklamowe | Bilbordy | Pylony i totemy | Plakaty | Napisy | Znaki graficzne | Tablice reklamowe | Litery samoprzylepne

  PRODUKTY 〉  Kliknij, aby przejść do produktów


Nośniki reklamy zewnętrznej bardzo skutecznie służą wzajemnej komunikacji, a dzięki temu lepiej są zaspokojone oczekiwania konsumpcyjne.

Komu służy reklama?

Powstałe potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa tworzą rynek podaży. Powodują więc gotowość do realizacji przez twórców oraz wytwórców towarów i usług.
Wielkość oraz różnorodność popytu i podaży powodują, że niezbędne jest wzajemne komunikowanie się, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby konsumpcyjne.
Skutecznego obiegu informacji oczekują zarówno nabywcy, jak i twórcy lub producenci rozmaitych dóbr.

Taki obieg informacji zapewnia m.in. zewnętrzna reklama wizualna, która jest środkiem atrakcyjnego informowania, czyli promocji.

Wbrew utartym przekonaniom, reklama zewnętrzna nie polega wyłącznie na barwnym reklamowaniu produktów i usług.
Również dobra niematerialne, jak szeroko rozumiana oferta kulturalna, artystyczna, zaspokojenie potrzeb komunalnych itd. wymagają obwieszczenia i promowania, a więc także reklamy wizualnej np. zewnętrznej.

Oczekiwania odbiorcy wymagają umiejętnego przedstawienia oferty, a nawet zachęcenia do skorzystania z niej.
Taki skutek można osiągnąć, gdy oferta jest wiarygodna i atrakcyjna.

Dlatego też reklama zewnętrzna wymaga zastosowania różnorodnych, często indywidualnych rozwiązań.

Jak wygląda dobra reklama zewnętrzna?

Każda ekspozycja zewnętrza, która jest przydatna i skuteczna, to dobra reklama. Powtarzającymi się elementami reklamy, które można wyraźnie klasyfikować, a wpływają na jej sens i jakość, są takie jak:

oferta — główny przekaz informacyjny, którym zainteresowany jest nabywca
hasła reklamowe, które uzupełniają lub upraszczają formę reklamy
zdjęcia, info-grafika, wspomagające przekaz reklamowy
grafika reklamowa — design, specyficzny całokształt-układ graficzny reklamy, oddany za pomocą formy, kształtów i barw
• charakterystyczny znak właściciela — godło, herb, logotyp marki, logo firmowe
oznakowania kierunkowe i identyfikacyjne — elementy reklamy zewnętrznej, które powodują właściwą komunikację wizualną, przez możliwość prawidłowego lokalizowania nadawcy i interpretowania informacji.


Czy reklama zewnętrzna jest podobna do innych?

Wizualna reklama stosowana na zewnątrz obiektów użytkowych jest reklamą zewnętrzną, często jest niemal identyczna z wewnętrzną, ale dobra reklama zewnętrzna musi spełniać specjalne wymogi.

Warunki atmosferyczne, zróżnicowanie warunków widoczności i trudny do określenia sposób eksponowania, sprawiają, że reklama zewnętrzna funkcjonuje dzięki specjalnie opracowanym i dobranym środkom oraz nośnikom informacji.


Reklama zewnętrzna — nośniki reklamy

Niektóre z nośników reklamy zewnętrznej i sposobów wizualnego eksponowania to:

 1. szyldy firmowe, administracyjne, urzędowe
 2. tablice i szyldy reklamowe
 3. billboardy i tablice billboardowe (bilbordowe)
 4. konstrukcje reklamowe z poszyciem (np. wielkoformatowe banery reklamowe /napinane)
 5. pylony i totemy
 6. słupy reklamowe
 7. flagi reklamowe, maszty flagowe, transparenty
 8. banery reklamowe
 9. wolno-stojąca reklama świetlna
 10. podświetlane kasetony reklamowe
 11. telebimy i reklamowe wyświetlacze diodowe LED
 12. elektroniczne, reklamowe tablice graficzne i tekstowe — LED
 13. przenośna i mobilna reklama różnego typu
 14. reklama na ogrodzenie, na budynek lub przy wjeździe na wyznaczony teren
 15. grafika reklamowa i napisy na ścianie
 16. oznakowania poziome i reklama na chodniku, lub asfalcie
 17. reklama na szybach i w witrynie
 18. reklama na pojazdach drogowych, przyczepach, naczepach, lawetach
 19. reklama na samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych
 20. oznakowanie i reklama na autobusach /minibusach i autokarach

Każdy z tych nośników reklamowych może być użyty zależnie od potrzeby i możliwości.

Szyldy →

Możliwości i różnorodność reklamy wizualnej przejawia się w jej licznych odmianach. Doskonałym przykładem są szyldy, których wyróżniamy kilkanaście rodzajów. Sprawdź kategorię reklamy: Szyldy


Nasz sklep reklamowy umożliwia zakup technologii, materiałów do wykonania reklamy, oraz produktów spersonalizowanej reklamy zewnętrznej — na zamówienie.

Produkty w sklepie

Showing 1–8 of 10 results