Napisy wymienne

Napisy wymienne są dobrym sposobem na wymianę treści komunikatów w uprzednio przygotowanych miejscach. Wymienne napisy mogą być tymczasowe, więc po pewnym czasie usunięte.


Napisy wymienne okresowe tymczasowe.


Producent reklam

Zapytaj o reklamy projektowane indywidualnie i na wymiar.

NAPISY WYMIENNE 〉  Kliknij, aby przejść do produktów


Instalacje reklamowe, ogłoszeniowe, informacyjne i ekspozycje promocyjne wymagają czasami wprowadzenia aktualnych danych.
Są miejsca ekspozycyjne, które wymagają okresowej i systematycznej wymiany treści, aby informować na bieżąco i jak najszybciej.

Niepraktyczne jest wykonywanie całkowicie nowych tablic, tabliczek, naklejek, plakatów i podobnych form komunikacji wizualnej, wobec konieczności wymiany niewielkiego ich fragmentu.

1. Napisy wymienne mają zastosowanie tam, gdzie zostało wyznaczone i przygotowane miejsce do okresowej wymiany napisów.


2. Nowe napisy mogą być stosowane zamiast dotychczasowych także w miejscach, które nie były specjalnie przygotowane do wymiany napisów.


Napisy tymczasowe – wymienne

Tymczasowe napisy wykonane bez specjalnych pomiarów, ustaleń i tak by były, jak najtańsze, wykonujemy szybciej niż inne – bardziej wymagające.
Mogą nie zdać egzaminu w praktyce, choćby ze względu na niedopasowanie, czy estetykę.

Oczywiście napisy tymczasowe, które mają w prosty sposób zasłonić już istniejące, a dodatkowo są tanie, też są czasami potrzebne.
Jednak zawsze istnieje pewne minimum informacji, które są niezbędne do prawidłowego wykonania.

Charakterystyczną cechą napisów wymiennych jest to, że powinny być wykonane tak, aby korelować z istniejącym miejscem ekspozycji.
Wynika z tego, że napisy wymienne podlegają regułom, a czasem ścisłym wymogom związanym z już funkcjonującą instalacją.

W większości wypadków, w odniesieniu do już istniejących obiektów i powierzchni ekspozycyjnych jest możliwe dokonanie wymiany istniejących napisów.
Można to wykonać przez trwałe usunięcie funkcjonujących dotychczasowo, ewentualnie trwałe zasłonięcie (np. zaklejenie).
Na przygotowane w ten sposób miejsce mogą być mocowane nowe napisy.
Nowe napisy, które zastępują nieaktualne, wyglądają zazwyczaj podobnie jak wcześniej funkcjonujące i wykonane są z podobnych materiałów.

Naturalne jest, że dla zachowania konwencji i estetyki, napisy nowsze nawiązują do dotychczasowej formy i wyglądu.
Mogą się jednak różnić w sposobie wykonania z przyczyn technicznych lub celowej, planowanej koncepcji dalszego funkcjonowania.

Może się okazać, że zachodzi prawdopodobieństwo kolejnej wymiany lub wielokrotnego wymieniania napisów.
W takiej sytuacji należy opracować system wymiany napisów i należy to zrobić odpowiednio wcześnie.
Jeśli skuteczny i profesjonalny system wymiany napisów nie jest konieczny, to można użyć innych środków, które ułatwią okresową wymianę napisów.


Napisy wymienne – wykonanie napisów tymczasowych

Wykonanie napisów wymiennych, jakie oferujemy, najczęściej jest dostosowane do warunków, które obowiązują.

Napisy wymienne wykonujemy czasami w sposób bardzo prosty, a czasem jest to produkcja usługowa oparta na skomplikowanej dokumentacji.
Zdarzają się sytuacje, gdy wykonanie produktu następuje na podstawie materiałów wzorcowych i po dostarczeniu próbek.
Nie gwarantuje to jednak pełnej kompatybilności.

Napisy wymienne, które wykonujemy na zamówienie, możemy zaoferować w formie takiej jak:

  • etykiety zastępcze,
  • banery papierowe – wydruki zastępcze,
  • papierowe nalepki samoprzylepne,
  • nalepki z folii samoprzylepnej,
  • folie samoprzylepne z nadrukiem,
  • litery samoprzylepne – wycięte napisy,
  • tabliczki wymienne z tworzyw,
  • tablice wymienne z tworzyw,
  • tablice wymienne z blachy,
  • banery winylowe z nadrukiem,
  • produkty analogiczne do oryginalnych, wymienianych elementów,
  • systemy z napisami wymiennymi 
  • systemy modułowe – panele z napisami

Napisy wymienne i tymczasowe


System wymiany napisów – systemy  modułowe 

Najlepszym rozwiązaniem, które może zapewnić sprawną wymianę napisów jest zastosowanie systemów do wymiany napisów.

Odpowiednio wcześnie przemyślana możliwość wymiany napisów sprawia, że można przewidzieć miejsce i sposoby wymiany napisów. Służą temu specjalne systemy informacji wymiennej, tj. systemy modułowe.


Jeśli nie widzisz produktu w tej kategorii, to zapytaj tutaj:

PRODUKCJA REKLAMY

Reklama na wymiar, indywidualny wzór, nietypowe rozwiązania. Projekt graficzny, wizualizacja reklamy.
Napisz email:biuro@reklamy-arek

Nie znaleziono produktów, których szukasz.