Pytania, odpowiedzi, pomoc

Czy sklep oferuje każdy rodzaj odzieży?

• Odzież


Sklep oferuje podstawowe i najbardziej popularne rodzaje odzieży.

Głównym asortymentem jest odzież promocyjna, reklamowa, pracownicza i biznesowa.

Oznacza to, że sklep oferuje odzież przeznaczoną do użytku firmowego i biznesowego.

Gdzie znajdę informacje o sklepie reklamowym Top123?

• Sklep


Podstawowy opis o marce Top123 i zakresie jej działania znajdziesz na stronie >O sklepie<

Kolejne bardzo ważne informacje znajdują się w treści strony >Regulamin<

Oficjalne dane na temat podmiotu prowadzącego sklep znajdziesz na stronie >CEIDG<

Dlaczego przy produkcie podana jest cena orientacyjna?

• Sklep • Cena


Nasze produkty są wykonywane na zamówienie,  więc każdy z nich może wyglądać podobnie a często bywa niepowtarzalny.

Podajemy cenę orientacyjną ponieważ stosujemy różne surowce i prefabrykaty, gdy następują takie wymagania projektu lub inna konieczność produkcyjna.

W zależności od producenta surowce mają różne wymiary, a ceny hurtowe są zależne np. od kursu walut obcych.

Cena produktu jest więc informacją poglądową.

Aktualna, zweryfikowana cena podana jest w ofercie, którą otrzymujesz w dokumencie Pro Forma.

 

 

Jak kupować w sklepie, jak złożyć zamówienie?

• Sklep • Zamówienie


Przygotowaliśmy zakładkę która szerzej wyjaśnia >jak zamawiać produkty i usługi< na naszej stronie Top123.

Skrócony opis:

  • zaznaczyć produkty aby znalazły się w koszyku
  • sprawdzić czy nie należy dołączyć do tych zakupów np. usługi projektowej czy innych akcesoriów które mogą być pomocne
  • przejść do zakładki kasa i wypełnić formularz zamówienia na którym widnieje również pole do wprowadzenia uwag
  • zaakceptować regulamin, wysłać naciskając przycisk i odebrać z własnej poczty automatyczne potwierdzenie zamówienia
  • oczekiwać na kontakt e-mail z informacją o konieczności wprowadzenia korekty lub z właściwą i sprawdzoną fakturą Pro Forma
  • opłacić fakturę i ewentualnie przesłać potwierdzenie wpłaty w celu przyśpieszenia realizacji
  • po otrzymaniu zawiadomienia o realizacji być przygotowanym do odbioru towaru

Wszystkie szczegóły, zmiany, problemy organizacyjne które mogą powstać w trakcie realizacji lub dostarczenia, mogą być konsultowane telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Czy można zmienić zamówienie?

• Sklep • Zamówienie


Zamówienie można zmienić jeśli pozwolą na to zaistniałe warunki (np. stan zaawansowania realizacji).

Najlepszym sposobem na zmianę, w potwierdzonym uprzednio zamówieniu, jest niezwłoczny kontakt.

Niezbędne będą: oficjalne potwierdzenie stron i korekta dokumentów.

Czy można anulować potwierdzone zamówienie?

• Sklep • Zamówienie


Zamówienie złożone z pomocą formularza rozumiane jest jako zapytanie ofertowe.

Nie ma obowiązku anulowania zapytania, nawet gdy otrzymujesz fakturę Pro Forma, ponieważ nie wynikają z niego zobowiązania.

Zlecenie realizacji zamówienia wyrażone jest przez akceptację przedstawionej faktury (zapłatę lub zobowiązanie zapłaty).

Takie zamówienie stanowi część obowiązującej Umowy Sprzedaży, którą można czasami rozwiązać, po spełnieniu kilku warunków.

Kluczowe zagadnienia służące anulowaniu transakcji sprzedaży to:

  • działanie bez szkody na niekorzyść stron
  • prawidłowe udokumentowanie całego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń fiskalnych

Czy muszę sprawdzić towar podczas odbioru?

• Sklep • Zamówienie • Gwarancja


Z litery prawa wynika, że odbiorca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy odbiorze towaru.

Ma to na celu stwierdzenie czy towar jest zgodny z zamówieniem i nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

Zaniechanie takiej czynności nie musi, lecz może spowodować utratę gwarancji lub praw wynikających z rękojmi.

Ewentualne wady ukryte towaru powinny być zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie po ich odkryciu.

Użytkowanie pomimo stwierdzenia wady, lub zwlekanie z poinformowaniem Sprzedawcy, obarczone jest rygorem utraty gwarancji.

Promocje?

Czy sklep oferuje każdy rodzaj odzieży?

• Odzież


Sklep oferuje podstawowe i najbardziej popularne rodzaje odzieży.

Głównym asortymentem jest odzież promocyjna, reklamowa, pracownicza i biznesowa.

Oznacza to, że sklep oferuje odzież przeznaczoną do użytku firmowego i biznesowego.