Czy można zmienić zamówienie?

• Sklep • Zamówienie


Zamówienie można zmienić jeśli pozwolą na to zaistniałe warunki (np. stan zaawansowania realizacji).

Najlepszym sposobem na zmianę, w potwierdzonym uprzednio zamówieniu, jest niezwłoczny kontakt.

Niezbędne będą: oficjalne potwierdzenie stron i korekta dokumentów.