Zewnętrzna reklama wizualna reklamy usługi sprzedaż
Zewnętrzna reklama wizualna dostarcza codziennie praktycznych informacji..

Zewnętrzna reklama wizualna jest sposobem na uproszczone, lecz szybkie i masowe komunikowanie się zainteresowanych ludzi.

Ten proces odbywa się codziennie w widocznej przestrzeni publicznej. Dobrze, aby był precyzyjny i wartościowy. 


Sprawdź produkty reklamy zewnętrznej w sklepie

Reklama zewnętrzna


Rolą zewnętrznej reklamy wizualnej jest eksponowanie komunikatów wizualnych.

Naturalną rzeczą w życiu codziennym jest konieczność wzajemnego komunikowania się ludzi, w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb.

Wynika to z tego, że wiele z nich a szczególnie konsumpcyjnych, realizowanych jest z pomocą szerokiej i wyspecjalizowanej oferty rynkowej.

Podaż istnieje dzięki popytowi, ale niezbędne są mechanizmy, które powiążą je w sprawnie funkcjonującą całość.

Jednym z koniecznych mechanizmów jest promowanie, czyli umiejętne rozpowszechnianie informacji.

Powszechnie stosowanym środkiem promocji jest reklama wizualna.

Zadaniem reklamy wizualnej jest informowanie odbiorcy o przygotowanej ofercie, jakości produktu czy usługi, ale też o marce wytwórcy.

Treść reklamy powinna dotrzeć do odbiorcy możliwie skutecznie, dzięki użyciu wielu możliwych do zastosowania środków.

Reklama zewnętrzna w zależności od rodzaju (jak np. reklama wizualna) i użytej formy ma za zadanie identyfikować nadawcę (autora, firmę, urząd itd.), reklamować jego ofertę lub promować wydarzenia.

Czasem więc treść reklamy zewnętrznej jest dedykowana wielu właścicielom, a cele mogą się przeplatać tematycznie.

Wiodącymi i charakterystycznymi elementami umieszczanymi na reklamie zewnętrznej są:

 1. Logo — znak firmowy, brand, logotyp, herb.
 2. Oznakowania kierunkowe i identyfikacyjne — informacje o lokalizacji i dane do kontaktu.
 3. Przekaz informacyjny — zwięzły, merytoryczny komunikat lub informacja o charakterze reklamy.
 4. Hasła reklamowe — lekka, zachęcająca forma promocji.
 5. Grafika reklamowa — specyficzna, dedykowana grafika podkreślająca przekaz merytoryczny.

Bez względu na rodzaj eksponowanej treści, całokształt reklamy wizualnej jest przedstawiany w formie graficznej z użyciem określonych kształtów i barw.

Często zastosowanie ma specjalnie przemyślana i dedykowana grafika reklamowa lub barwne fotografie. Dzięki temu reklama jest odbierana dość łatwo, a w podświadomości pozostaje korzystne wrażenie, które może być pomocne dla spodziewanej reakcji.


Dokonaj wyboru reklamy zewnętrznej.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA — sprzedaż

Wizualna reklama zewnętrzna — eksponowanie


Reklamy zewnętrzne, w tym oznakowania kierunkowe i identyfikacyjne mogą mieć charakter trwały lub okresowy.

Możliwości eksponowania reklamy zewnętrznej są bardzo szerokie, ponieważ daje się umieszczać w różnym środowisku, w odmiennych warunkach i na różnych dystansach.

Zazwyczaj zewnętrzna reklama wizualna jest trwale związana z gruntem lub budowlą, ale może mieć charakter mobilny.

Wizualna reklama zewnętrzna — umiejscowienie reklamy


Zarówno oznakowania informacyjne, identyfikacyjne, kierunkowe jak wizualna reklama zewnętrzna powinny być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne dla zainteresowanych.
Stąd wybór miejsca prezentacji powinien uwzględniać nie tylko możliwości inwestycyjne i wykonawcze, ale również celowość czy zasadność ekspozycji.


Powszechnie spotykane są zewnętrzne reklamy wizualne, jak:

 1. Reklama na dachu budynku,
  reklama na ścianie budynku, np. na fasadzie,
  reklama na drzwiach,
  reklama na szybach okiennych, na szybach witryn i drzwi.

 2. Poziome oznakowanie i reklama na gresie, płytkach chodnikowych, kamieniu i asfalcie.
 3. Okresowa reklama przed budynkiem, np. potykacze, stojaki, standy i przenośne maszty flagowe.
 4. Trwała reklama przed budynkiem, której konstrukcja jest związana z gruntem.
 5. Zewnętrzna reklama na ogrodzeniu terenu, jak banery i lekkie tablice reklamowe.
 6. Reklama na zewnątrz ogrodzenia lub daleko od siedziby — najczęściej jest to reklama przydrożna.
 7. Reklama z konstrukcją, wkopana w grunt.
 8. Przestawna reklama z konstrukcją.
 9. Cykliczna lub doraźna reklama na tablicach billboardowych — plakaty bilbordów.
 10. Mobilna reklama umieszczana na przyczepkach i pojazdach.
 11. Reklama naklejona na samochodzie.
 12. Reklama na namiotach, balonach oraz nośnikach użytkowanych okresowo, np. przy okazji uroczystości i wydarzeń. 
 13. Elektroniczna reklama cyfrowa, m.in. wyświetlacze LED.
 14. Reklama na obiektach i przedmiotach użytkowych w przestrzeni publicznej — są to np. naklejki, wlepki, afisze, plakaty.

Widoczność zewnętrznej reklamy wizualnej


Wizualna reklama zewnętrzna jest eksponowana zarówno w dzień, jak i w nocy.
Może więc być mniej lub bardziej widoczna.

Ekspozycja reklamy zewnętrznej może być uniwersalna, jeśli zostaną polepszone jej parametry użytkowe (techniczne i technologiczne).

Przykładem zwiększenia możliwości i skuteczności ekspozycji mogą być:

 • Świetlna reklama — reklama świecąca, podświetlana lub oświetlana.
 • Odblaskowa reklama — reklama wykorzystująca efekt światła odbitego a dobrze widocznego dzięki kontrastowi w ciemnym otoczeniu.
 • Wyświetlana reklama — w szczególności stosowane są modułowe, diodowe tablice LED oraz zaawansowane telebimy RGB.

Popularna reklama zewnętrzna /wizualna


Ze względu na często ograniczone możliwości nadawca może mieć problem z odpowiednią prezentacją swojego przekazu.

Jednak zawsze powinien zapoznać się z warunkami, określić cel i plan realizacji.

Wrażenie odbiorcy jest najważniejsze, ponieważ to właśnie jemu ma służyć reklama, a konwersja jest celem dokonanej inwestycji.

Popularną reklamą wizualną jest prostu przydatna, dobra reklama spełniająca założone oczekiwania.
Oczekiwania zawsze są zawsze zmienne, więc wykonana już reklama, może być z biegiem czasu coraz mniej popularna i przydatna.

Popularność różnego typu reklamy jest zmienna, więc nie należy zakładać, że będzie ona zawsze służyła z jednakowym i równomiernym skutkiem.

Promowanie wizualne jest zależne od wielu czynników i zasadniczo zawsze wymaga okresowego modyfikowania, korekty lub modernizacji.

W dziedzinie reklamy zewnętrznej nie można określić, jaka jest najlepsza.
Można tylko przypuszczać, jaka z nich będzie przydatna i skuteczna.

Wobec tego wybór prowadzi do wykonania reklamy optymalnie praktycznej. 

Warto obserwować działania konkurencji, otoczenie i badać reakcje odbiorców, w celu indywidualnego doboru właściwych środków reklamy.


Lista — popularna reklama zewnętrzna /wizualna


Uproszczona lista często stosowanych rodzajów reklamy — wizualna reklama zewnętrzna:

–  Zewnętrzna reklama świetlna.

–  Firmowe oznakowania identyfikacyjne, informacyjne i kierunkowe.

–  Reklama na budynku.

–  Reklama na szybach i witrynach.

–  Reklama przed budynkiem.

–  Reklama na ogrodzeniu.

–  Tablice reklamowe.

–  Billboardy reklamowe.

–  Reklama mobilna na pojazdach.

–  Reklama na samochodach.

–  Reklama przenośna i przestawna.

–  Zewnętrzna reklama krótkookresowa w formie plakatów, afiszy, nalepek.

Lektura:

Opracowanie o reklamie zewnętrznej: jakie są formy reklamy zewnętrznej (Przeczytaj) — artykuł.


Do sklepu

Pokaż tekst