Cennik reklamowy gadżetów, produktów i materiałów do reklamy

Ceny reklamy wizualnej, artykułów i usług reklamowych 

cennik reklamowy ceny artykułów reklamowych w sprzedaży sklepu
CENA

Jaka jest cena artykułów reklamowych, gadżetów i materiałów do reklamy?

Na co należy zwrócić uwagę, dokonując zakupu towaru.

Cena artykułów reklamowych

zawiera / nie zawiera / wymaga korekty

 1.  Każda cena podana w sklepie (na stronie produktu), stanowi wartość wyjściową do obliczenia właściwej ceny, która jest w dalszej kolejności oferowana, z pomocą faktury Pro Forma.
 2.  Cena towaru umieszczona na jego stronie (w sklepie) jest zgodna z podanymi informacjami o towarze.
 3.  Należy sprawdzić, czy informacje podane w opisie są wystarczające do podjęcia decyzji o zakupie. W przypadku wątpliwości musisz umieścić swoje pytania lub uwagi, używając formularza.
 4.  Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, sprawdzamy je i dokonujemy kalkulacji cenowej w celu przedstawienia oferty. Taką ofertą jest faktura Pro Forma.
 5.  Podczas dokonywania zakupu możesz wprowadzać zmiany, umieszczać uwagi i wymagania. Możliwe jest to, wyłącznie do czasu potwierdzenia zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży).
 6.  Umowa Sprzedaży obowiązuje od czasu gdy dokonasz akceptacji faktury Pro Forma.
 7.  Późniejsze zmiany są możliwe wyłącznie za naszą zgodą. Wprowadzenie zmian może skutkować re kalkulacją  ceny, która będzie uzgodniona pisemnie (także w postaci cyfrowej, np. via e-mail).
 8.  Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, nieprecyzyjne ustalenia lub oczywiste błędy osoby reprezentującej Nabywcę. Przykładowo, oczywisty błąd gramatyczny może być niechcący powielony, pomimo standardowego sprawdzania przed wdrożeniem realizacji.

Zanim dokonasz zakupu towaru, sprawdź wszystko, gdyż korekty (jeśli tylko będą możliwe) mogą wpłynąć na zmianę ceny końcowej oraz czas oczekiwania na realizację.

Nie wymagają opłaty te usługi i towary, które oferujemy bez żadnych zobowiązań.

Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za ich użytkowanie i wynikające następstwa.  Pozostajemy jednak ich dysponentem. Cena nie jest określona i nie jest to darowizna.

Zastosowanie mają tu przepisy prawa skarbowego, Kodeksu Cywilnego oraz prawo autorskie.

Cena projektowania graficznego zależy od czasu niezbędnego do zrealizowania zamierzonego efektu.

Zamierzony efekt może być osiągnięty wraz z pierwszą propozycją ale może wymagać dalszego projektowania. Wpływa to na cenę ostateczną.

Minimalna cena za projektowanie graficzne wynosi 60 zł netto.

Wizualizacja towaru lub przedmiotu umieszczonego na makiecie (np. zdjęcie budynku, witryny, fotografia wykonana w pomieszczeniu użytkowym) jest płatna.

Wizualizacja jest wykonywana z użyciem projektu graficznego lub zamarkowania przypuszczalnego wyglądu – w wypadku braku docelowego projektu graficznego.

Cena za wizualizację wynosi od 60 zł netto. Ostateczna cena jest uzależniona od stopnia skomplikowania, więc nakładu pracy niezbędnego do uzyskania oczekiwanego efektu.

Projekt graficzny lub opracowanie technologiczne są towarem powstałym w procesie wykonania usługi niematerialnej.

Projekt graficzny oraz efekty twórczości niematerialnej są dziełem podlegającym ochronie prawnej.

Sprzedaż projektu następuje zgodnie z aktualną ofertą, przez co Nabywca otrzymuje pewien zakres praw do posługiwania się nabytkiem.

Cena projektu zależy od rodzaju licencji, a więc z góry określonego zestawu praw przysługujących w dalszym etapie użytkowania.

W przypadku niektórych towarów niezbędne jest wniesienie opłaty za przygotowanie do produkcji.

Dotyczy to np. takiej sytuacji gdy dostarczony nam element (z założenia właściwie przygotowany) wymaga dalszej obróbki, aby spełnił swoją rolę.

Przykładem może być zdjęcie czy plik do druku, który nie jest przygotowany do bezpośredniego wdrożenia.

Cena za taką usługę ustalana jest indywidualnie. Czas wykonania zamówienia może ulec zmianie.

W przeważającej części akcesoria związane z produktem nie są zawarte w jego cenie.

Najczęściej akcesoria należy zakupić oddzielnie. Cena za akcesoria zależna jest od wyboru rodzaju towaru.

Cena promocyjna jest specjalnym rodzajem ceny ustalonej czasowo.

W każdym przypadku cena promocyjna odnosi się do towaru o pełnej, nie zubożonej wartości.

Cena promocyjna nie może ulec zmianie wobec dokonanego już zakupu.

Upust cenowy lub rabat są kontrolowanym obniżeniem ceny regularnej.

Przyczyną udzielenia rabatu lub innego rodzaju upustu cenowego są względy marketingowe.

Rabat czy inny upust cenowy udzielany jest odrębnie wybranym Nabywcom.

Jego wartość może być określona procentowo lub z góry określoną kwotą.

Rabat nie umniejsza wartości towaru. Jednak udzielenie rabatu czy innego upustu cenowego może mieć wpływ na sposób organizacji związanej z realizacją.

Promocje, rabaty i inne upusty cenowe nie kumulują się w jednej transakcji.

Przecena jest specjalnym rodzajem ceny ustalonym dla ściśle określonych towarów.

Towar przeceniony może być wadliwy, nie obowiązuje gwarancja ani prawo do zwrotu.

Cena może być zmieniona na skutek negocjacji, ale wyłącznie do czasu powstania obowiązku zapłaty.

Cena za dostarczenie ustalana jest indywidualnie.

Najczęściej stosujemy re fakturowanie kosztów, które ponieśliśmy w związku z zapłatą na rzecz firmy spedycyjnej lub kuriera.

Nabywca może zlecić odbiór towaru samodzielnie, wybranemu przez niego kurierowi. Po uprzednim uzgodnieniu z nami i rozliczeniu, towar będzie przygotowany do odbioru.

W specyficznych przypadkach (np. duże gabaryty, specjalne opakowanie) doliczamy opłatę za przygotowanie do transportu.

Jeśli jest ustanowiony serwis gwarancyjny, to domyślnie jest on bezpłatny.

Wyjątkowo zakup towaru może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty za dodatkowe a niezbędne produkty i usługi.

Cena jest ustalana przed przystąpieniem do realizacji.

Serwis gwarancyjny nie stanowi substytutu prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Warunki Serwisu Gwarancyjnego określa również Regulamin Sklepu.

W wyjątkowych wypadkach może okazać się niezbędna zmiana uzgodnionej ceny.

Jedynym możliwym sposobem na zmianę ceny jest dobrowolne ustalenie nowej kwoty do zapłacenia.

Cena musi być zaakceptowana przez obydwie strony Umowy Sprzedaży.

Od tego czasu jest ceną obowiązującą do zapłaty. Równocześnie wystawiane są dokumenty korygujące.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

Wynika z tego, że kwota określona ceną sprzedaży, nie wymaga zapłaty.

Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa Regulamin Sklepu.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie powinno naruszać interesów Nabywcy ani Sprzedawcy.

Faktura sprzedaży jest dokumentem o określonej wartości materialnej.

Faktura umożliwia księgowanie jej po stronie kosztów Nabywcy.

Jednocześnie u Sprzedawcy powoduje obowiązek odprowadzenia podatku, już od momentu jej wystawienia.

Anulowanie faktury lub jej korekta jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy operacja będzie prawidłowo przeprowadzona i udokumentowana.

Do czasu anulowania lub korekty wystawionej uprzednio faktury, obowiązuje cena i termin zapłaty widniejący w dokumencie sprzedaży.

OGÓLNY CENNIK REKLAMOWY

O cenniku reklamowym

Ten cennik reklamowy przedstawia podstawowe ceny towarów oferowanych przez Sklep. Cennik nie jest zobowiązującą Ofertą Handlową. Poszczególne ceny produktów są podstawą do obliczenia i ostatecznej kalkulacji oferty przesyłanej w odpowiedniej korespondencji. Ceny zawarte w cenniku obowiązują od dnia 15.05.2019 i są aktualizowane na bieżąco.

< / >
Pokaż cennik usług reklamowych

Cennik – USŁUGI REKLAMOWE

Usługi reklamowe są integralnym i kluczowym elementem w procesie powstawania reklamy, promocji lub komunikatów wizualnych. Nasz cennik reklamowy uwzględnia podstawowe ceny takich usług reklamowych.

ceny usługi reklamowe sklep reklamowy

Usługi reklamowe – Cennik reklamowy sklepu

Usługi reklamowe bezpłatne – ceny netto

 • Doradcze usługi reklamowe
  Gratis
  Doradzamy profesjonalnie i bezpłatnie. Nasza fachowa, darmowa pomoc może uczynić inwestycję tańszą i bardziej skuteczną.
 • Oferta ogólna
  Gratis
  Oferta ogólna jest bezpłatna. Oferta posiada ograniczony termin ważności.
 • Archiwizowanie plików wykonawczych
  Gratis
  Na życzenie przechowujemy pliki wykonawcze. Grzecznościowe gromadzenie danych służących realizacji może być ograniczone.
 • Podwyższenie standardu
  Gratis
  Wyższy standard realizacji to zastosowanie specjalnych metod, lepszych zamienników lub korzystna relacja cenowa wynikająca z promocji.

Usługi reklamowe płatne – ceny netto

 • Projektowanie graficzne
  od 60 zł
  Usługa niematerialna która umożliwia jednostkowe powstanie produktu. Projektowanie graficzne chronione jest prawem autorskim.
 • Projekt graficzny
  od 300 zł
  Projekt graficzny jest efektem projektowania, stanowi wzór autorski służący reprodukcji. Każdy projekt ma indywidualnie określony rodzaj licencji.
 • Wizualizacja
  od 60 zł
  Wizualizacja gotowych elementów lub symulacja przed wykonaniem projektu.
 • Kosztorysowanie
  od 60 zł
  Kosztorys szczegółowy dołączony do oferty.
 • Próbki, wzorce
  od 120 zł
  Pierwowzory, wydruki próbne, makiety mające na celu udoskonalenie projektowania i planowania.
 • Obróbka graficzna plików
  od 60 zł
 • Przygotowalnia /proces przedprodukcyjny
  od 60 zł
  Dotyczy szczególnie produkcji niskonakładowej.
 • Korekty
  od 60 zł
 • Konfekcjonowanie
  od 30 zł
 • Transport towaru ponad gabarytowego
  od 200 zł
  Usługa transportowa nie obejmuje pakowania i instalacji.
 • Praca przy produkcji
  od 30 zł
  Wartość usługi za każde rozpoczęte 15 minut pracy.
 • Praca grafika
  od 60 zł
  Wartość usługi za każde rozpoczęte 30 minut pracy.
 • Praca copywritera
  od 120 zł
 • Administrowanie strony www
  od 60 zł
  Wartość usługi jednorazowej.
 • Serwis techniczny produktu
  od 60 zł
  Wartość usługi za każde rozpoczęte 30 minut pracy.

UWAGI:  podane ceny usług reklamowych mogą wymagać dopłaty za zużycie dodatkowego surowca. Każda cena musi być uzgodniona z płatnikiem i nie może ulec zmianie bez jego zgody.

< / >
Pokaż cennik stron www

Cennik – STRONY WWW

Strony www są niezbędnym wyposażeniem każdej firmy, organizacji lub urzędu. Strona www nie jest samodzielnym utworem. Istnieje tylko w powiązaniu z innymi usługami internetowymi, które przedstawia cennik reklamowy.

cena strony www sklep reklamowy

Strony www, usługi internetowe – cennik reklamowy

Strona www, usługi internetowe - bezpłatne

 • Usługi internetowe, strona www - doradztwo
  Gratis
  Zapewniamy profesjonalne usługi doradcze. Strona www i związane z nią usługi internetowe są rekomendowane całkowicie bezpłatnie.
 • Oferta ogólna
  Gratis
  Oferta ogólna na stworzenie strony www i usługi internetowe jest bezpłatna.
 • Migracja domeny
  Gratis
  Przeniesienie domeny lub przekierowanie na inny adres sieciowy.
 • Bezpłatna domena
  Gratis
  Domena - jej nazwa wymaga odnowienia po upływie roku.

Strona www, usługi internetowe płatne – ceny netto

 • Odnowienie domeny
  od 60 zł
  Odnowienie domeny następuje po jednym roku kalendarzowym pod rygorem utraty prawa do użytkowania nazwy.
 • Hosting strony www
  już od 30 zł
  Cena łączna hostingu za 12 m-cy.
 • Strona www
  od 300 zł
  Kompletna strona www wykonana na bazie dostarczonej treści.
 • Projektowanie layoutu
  od 300 zł
  Projektowanie grafiki witryny i funkcjonalności strony www.
 • Tworzenie strony www
  od 120 zł
  Wartość pracy przy tworzeniu strony www przez 1 godzinę roboczą.
 • System zarządzania treścią strony www
  od 400 zł
  System CMS - edytowanie strony www, własny kreator stron internetowych.
 • Optymalizacja i wdrożenie strony www
  od 300 zł
  Udoskonalenie treści strony www i wprowadzenie kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Pozycjonowanie strony www
  od 600 zł
  Systematyczne, długofalowe promowanie strony www.
 • Ogłoszenia w internecie
  od 120 zł
  Wpisy z linkami w sieci internetowej - ogłoszenia wirtualne.
 • Administrowanie stroną www
  od 60 zł
  Wartość za jednorazową usługę administracyjną lub rozliczenie kilku usług w stosunku miesięcznym.

UWAGI:  1/ Podane wyżej ceny usług internetowych i tworzenia strony www mogą wiązać się z opłatą za zakup dodatkowej usługi zewnętrznej. 2/ Dzięki posiadaniu własnej strony www zyskujesz możliwość reklamowania się z pomocą usługi reklamowej Google Ads. Sprawdź warunki i cenę.

< / >
Pokaż cennik reklam świetlnych

Cennik – REKLAMA ŚWIETLNA

Reklama świetlna stosowana jest zarówno na zewnątrz jak wewnątrz budynków. Nasz cennik reklamowy przedstawia ceny tradycyjnej reklamy świetlnej a również wykorzystującej najnowsze technologie.

cena reklamy świetlne sklep

REKLAMA ŚWIETLNA – CENNIK REKLAMOWY

Reklama świetlna – bezpłatne usługi

 • Reklama świetlna – bezpłatne usługi doradcze
  Gratis
  Świadczymy profesjonalne a zarazem bezpłatne usługi doradcze, dotyczące reklamy świetlnej.
 • Oferta ogólna
  Gratis
  Oferta ogólna nie jest dokładną kalkulacją, więc nie zobowiązuje do realizacji.
 • Archiwizowanie plików graficznych
  Gratis
  Przechowywanie danych służących realizacji jest ograniczone w czasie i jakości.
 • Podwyższenie standardu produktu
  Gratis
  Zastosowanie lepszych zamienników lub upusty wynikające z promocji.

Reklama świetlna – ceny netto

 • Projektowanie grafiki do reklamy ŚWIETLNEJ
  od 60 zł
 • Wizualizacja reklamy świetlnej
  od 60 zł
  Wizualizacja gotowych elementów lub symulacja przed wykonaniem projektu.
 • Kaseton z profilu aluminiowego
  od 450 zł
  Boki kasetonu z profilu aluminiowego. /1 mkw.
 • Kaseton reklamowy do wymiany grafiki
  od 950 zł
  Boki kasetonu z profilu aluminiowego typu click. /1 mkw.
 • Kaseton reklamowy z pleksi
  od 1000 zł
  Kaseton klejony z tworzywa. /1 mkw.
 • Kaseton reklamowy frezowany, gięty
  od 900 zł
  Kaseton z Dibondu, napisy wyfrezowane w licu. /1 mkw.
 • Kaseton reklamowy z miękkim licem
  od 900 zł
  Kaseton z grafiką wydrukowaną na miękkim licu. Lico napinane. /1 mkw.
 • Kaseton dwustronny typu semafor
  od 1200 zł
  Dwustronny kaseton mocowany prostopadle do ściany. /1 mkw.
 • Kaseton dwustronny
  od 1000 zł
  Kaseton reklamowy do podwieszenia lub zabudowy nośnej. /1 mkw.
 • Panel podświetlany slim LED
  od 500 zł
  Cienki panel-slim LED, pleksi, Dibond. /1 mkw.
 • Kaseton w nietypowym kształcie
  od 1100 zł
  Nietypowy kaseton reklamowy wykonany do kształtu. /1 mkw.
 • Pylon reklamowy świetlny
  od 2000 zł
  Reklama świetlna dwustronna, wolno stojąca. /1 mkw.
 • Otok reklamowy świetlny
  od 1000 zł
  Reklama świetlna obrysowująca. /1 mkw.
 • Kaseton wystawienniczy tekstylny
  od 1100 zł
  Kaseton do wnętrza z wymiennym licem tekstylnym. /1 mkw.
 • Lightbox kolumna
  od 1400 zł
  Dwustronna Kolumna świetlna, profilowana . /1 mkw.
 • Ramka podświetlana LED
  od 800 zł
  Cienka-slim ramka podświetlana LED . /1 mkw.
 • Potykacz podświetlany LED
  od 650 zł
  Jednostronny potykacz świecący, zatrzaskowe ramy. /1 szt.
 • Prezenter grawerowany świecący
  od 1000 zł
  Grawerowany pleksiglas, świecący krawędziami. /1 mkw.
 • Tablice diodowe /wyświetlacze LED
  od 2600 zł
  Wyświetlacze LED-graficzne i tekstowe. /1 mkw.
 • Telebimy RGB
  od 6000 zł
  Wyświetlacze obrazu full color-RGB. /1 mkw.
 • Litery 3D świecące
  od 800 zł
  Świecące litery przestrzenne 3D. /1 mkw.
 • Znaki, logo świecące 3D
  od 800 zł
  Świecące znaki graficzne, logo przestrzenne-3D. /1 mkw.
 • Znaki, logo podświetlane 3D
  od 600 zł
  Podświetlane znaki, logo przestrzenne-3D z aureolą. /1 mkw.
 • Litery 3D, efekt halo
  od 600 zł
  Podświetlane litery przestrzenne-3D z aureolą. /1 mkw.
 • Grafika do podświetlenia
  od 200 zł
  Grafika na materiałach rozpraszających światło. /1 mkw.
 • Konstrukcje przestrzenne podświetlane
  od 1500 zł
  Konstrukcje, bryły podświetlane LED. /1 mkw.
 • Słupki świecące z pleksi
  od 250 zł
  Słupki z pleksiglasu podświetlane LED. /1 m.b.
 • NEON
  od 1000 zł
  Neon wykonany z rurki szklanej wypełnionej gazem. Cena za 1 mb.

Reklama świetlna /usługi – ceny netto

 • Przegląd techniczny produktu
  od 60 zł
  Cena nie zawiera kosztów elementów wymienianych.
 • Programowanie tablic diodowych
  od 120 zł
  Konfiguracja sprzętu i programowanie wyświetlania.
 • Transport i montaż reklamy świetlnej
  od 800 zł
  Koszty przygotowania oraz dojazdu obliczane są jak stawka montażowa. Cena za 1 kpl.

   UWAGI:  1/ Podane ceny usług i produktów reklamy świetlnej mogą wymagać dopłaty za dodatkowe akcesoria lub specjalne wyposażenie. 2/ Cena kalkulowana dla powierzchni mniejszej niż 1 mkw. ma relatywnie wyższą wartość jednostkową.

Do sklepu reklamowego ←

< / >
Pokaż cennik reklam zewnętrznych

Cennik – REKLAMA ZEWNĘTRZNA

Reklama zewnętrzna to całe bogactwo form nośników reklamowych. Cennik reklamowy pozwala wyszukać różne rodzaje produktów reklamy zewnętrznej. Można je stosować alternatywnie i zależnie od potrzeb.

cena reklamy zewnętrzne sklep

REKLAMA ZEWNĘTRZNA – CENNIK REKLAMOWY

Reklama zewnętrzna – bezpłatne usługi

 • Doradztwo–reklamA zewnętrznA
  Gratis
  Oferujemy bezpłatne, profesjonalne doradztwo dotyczące wielu aspektów reklamy zewnętrznej.
 • ReklamA zewnętrznA – oferta ogólna
  Gratis
  Oferta ogólna na reklamy zewnętrzne jest całkowicie bezpłatna. Jej aktualność jest ograniczona czasem.
 • Archiwizacja plików graficznych
  Gratis
  Na prośbę Klienta przechowujemy dane które służyły do wykonania reklamy zewnętrznej.

Reklama zewnętrzna – ceny netto

 • Tabliczka informacyjna na budynek
  od 60 zł
  Tabliczka informacyjna z blachy alu-cynkowej. Cena za 1 sztukę.
 • Szyld firmowy na budynek
  od 120 zł
  Szyld firmowy na ścianę lub konstrukcję. Cena za 1 sztukę.
 • Szyld emaliowany na budynek
  od 200 zł
  Szyld emaliowany lub godło wypalane techniką piecową. Cena za 1 sztukę.
 • Szyld grawerowany
  od 200 zł
  Szyld grawerowany ploterem frezująco-grawerującym lub laserem. Cena za 1 sztukę.
 • Szyld reklamowy na budynek
  od 140 zł
  Szyld z blachy, naklejona v z folii samoprzylepnej. Cena za 1 mkw.
 • Tablica reklamowa na budynek
  od 350 zł
  Kompletna tablica reklamowa z konstrukcją i ramką. Cena za 1 mkw.
 • Tablica OWZ do wymiany plakatów
  od 100 zł
  Tablica zatrzaskowa do eksponowania wymienianej grafiki. Cena za 1 szt.
 • Litery 3D, LED /na ścianę
  od 200 zl
  Litery 3D-znaki, logo przestrzenne podświetlane LED. Cena za sztukę.
 • Napis przestrzenny-3D /na elewację
  od 100 zł
  Napis przestrzenny-3D ze styroduru, pleksi, PCV. Cena za komplet.
 • Tabliczka parkingowa
  od 120 zł
  Tabliczka parkingowa odblaskowa samonośna.
 • Tabliczka kierunkowa /informacyjna
  od 120 zł
  Tabliczka kierunkowa lub informacyjna do wkopania. Zawiera słupek i ramkę nośną.
 • Szyld z Dibondu
  od 200 zł
  Szyld z aluminiowej płyty warstwowej typu Dibond.
 • Szyld z pleksi
  od 220 zł
  Szyld z pleksiglasu o grubości od 3 mm.
 • Szyld z tworzywa
  od 150 zł
  Szyld z tworzywa PCV spienione o gr. od 3 mm do 10 mm.
 • Szyld podświetlany–kaseton
  od 350 zł
  Szyld podświetlany LED wewnątrz boksu. Typ kasetonu reklamowego.
 • Szyld wolno-stojący
  od 400 zł
  Szyld z blachy stalowej ocynkowanej, z ramą i słupkiem metalowym (do wkopania).
 • System oznakowania kierunkowego
  od 1000 zł
  Indywidualnie projektowany system tablic dojazdowych, kierunkowych.
 • Baner reklamowy
  od 12 zł i 35 zł
  BANER WINYLOWY ekonomiczny-laminowany lub powlekany (miękki, trwały)
 • Baner dwustronny blockout
  od 50 zł
  Reklamowy baner dwustronny. Tkanina winylowa z czarną, nieprześwitującą przekładką.
 • Baner dziurkowany – siatka reklamowa
  od 25 zł
  BANER-MESH, perforowany baner reklamowy czyli tzw. siatka reklamowa.
 • Baner na bilbord
  od 190 zł
  Baner laminowany cięty na ostro do instalacji na bilbordzie 2380 x 5040 mm. Z jednego brytu.
 • Flaga reklamowa /na maszt
  od 200 zł
  Flaga reklamowa z poliestru, konfekcjonowana. Cena za sztukę.
 • Flaga z masztem /promocyjna
  od 170 zł
  Poliestrowa flaga promocyjna/reklamowa, z lekkim masztem (przed sklep) Cena za komplet.
 • Transparent /tkanina
  od 80 zł
  Poliestrowy transparent (prześwitujący) zadrukowany w technice sublimacji.
 • Tablica reklamowa z konstrukcją
  od 700 zł
  Tablica reklamowa z konstrukcją stalową, spawaną. Do wkopania w grunt.
 • Bilbord /Billboard nośnik
  od 200 zł
  Nośnik bilbordowy z profilowanych paneli blachy stalowej. Bez słupów nośnych. Panel krawędziowany.
 • Plakat na bilbord
  od 15 zł
  Wodoodporny plakat na billboard. Papier z domieszką PVC, BLUE BACK SIDE tzw. BBS.
 • Plakat papierowy na zewnątrz
  od 20 zł
  Wodoodporny plakat na słup, ścianę. Sformatowany papier z domieszką PVC, BBS.
 • Potykacz reklamowy aluminiowy
  od 220 zł
  Dwustronny (rozkładany) potykacz reklamowy z aluminium. Ramy zatrzaskowe do wymiany plakatów.
 • Potykacz reklamowy podświetlany LED
  od 700 zł
  Jednostronny (rozkładany) potykacz LED, do podświetlania grafiki. Ramy zatrzaskowe do wymiany grafiki.
 • Potykacz zewnętrzny z podstawą
  od 400 zł
  Dwustronny potykacz reklamowy z podstawą. Aluminiowe ramy zatrzaskowe, do wymiany plakatów.
 • Potykacz plastikowy /z tworzywa
  od 100 zł
  Dwustronny plastikowy potykacz reklamowy, wykonany z tworzywa-PCV.
 • Potykacz reklamowy na wymiar
  od 250 zł
  Potykacz reklamowy na wymiar dowolny. Indywidualny projekt wykonania.
 • Barierka /system modułowy
  cena OFERTOWA
  Barierka odgradzająca-wyznaczająca przestrzeń. System modułowy.
 • Stojak reklamowy
  od 200 zł
  Stojak reklamowy nierozkładany. Wykonanie na zamówienie, według projektu.
 • Stand na chodnik /na wymiar
  od 250 zł
  Stand reklamowy zewnętrzny do eksponowania. Wykonanie na zamówienie, według projektu.
 • Naklejka na chodnik /asfalt, gres
  od 100 zł
  Naklejka chodnikowa na asfalt, gres, chodnik, ulice. Cena za sztukę.
 • Totem reklamowy /witacz
  od 4000 zł
  Jednostronny lub dwustronny totem reprezentacyjny. Również tzw. witacz przydrożny.
 • Tablica pamiątkowa stojąca
  od 3500 zł
  Tablica pamiątkowa z anty-udarowego poliwęglanu, łączona ze stalą nierdzewną. Komplet w/g indywidualnego projektu.
 • Reklama witryny sklepowej
  od 200 zł
  Reklama witryny sklepowej, lokalu usługowego, biura itd.
 • Oklejanie szyby /okna w budynku
  od 140 zł
  Oklejanie szyby sklepowej, okna lokalu usługowego, biura itd.
 • Grafika reklamowa na szybę
  od 60 zł
  Grafika reklamowa, samoprzylepna, przygotowana do montażu na szybę.
 • Grafika na folii dziurkowanej OWV
  od 60 zł
  Grafika reklamowa na perforowanej-dziurkowanej folii samoprzylepnej tzw. OWV (one way vision). Zastosowanie do klejenia na szyby.
 • Plakat na szybę /samoprzylepny
  od 60 zł
  Plakat samoprzylepny na szybę. Folia lita z klejem kanalikowym, łatwo usuwalna.
 • Przyciemnianie szyb
  od 120 zł
  Usługowe przyciemnianie szyb i przeszkleń w lokalach użytkowych.
 • Reklama na samochód
  od 200 zł
  Reklama na samochód firmowy.
 • Reklama na pojazdy drogowe
  od 200 zł
  Reklama na pojazdy firmowe osobowe i transportowe.
 • Oklejanie samochodu folią
  od 1000 zł
  Oklejanie samochodu folią samoprzylepną do zmiany koloru auta.
 • Naklejka na samochód /szablonowa
  od 120 zł
  Naklejka na samochód (reklama szablonowa) cięta z folii barwionej w masie.
 • Naklejka na samochód /drukowana
  od 100 zł
  Naklejka na samochód drukowana i zabezpieczona laminatem na gorąco.
 • Napis na samochód /folia cięta
  od 110 zł
  Napis na samochód wycięty ploterem z folii barwionej w masie, przygotowany do naklejenia.
 • Nalepka 3D wypukła na samochód
  od 120 zł
  Nalepki wypukłe-3D samoprzylepne, z żywicy polimerowej. Komplet.
 • Magnes na samochód /nalepka sucha
  od 75 zł
  Nalepka z folii magnetycznej na karoserię samochodu, stalowe burty przyczepy, naczepy. Bez kleju.

Świetlna reklama zewnętrzna – ceny netto

 • Świetlna reklama zewnętrzna
  od 60 zł
  Reklama świetlna przeznaczona do użytku zewnętrznego, to reklama o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i specyficzny rodzaj użytkowania. OFERTA na różne rodzaje reklamy świetlnej zewnętrznej umieszczona jest w CENNIKU REKLAMOWYM, dział: „reklama świetlna – cennik reklamowy”

Reklama zewnętrzna /usługi – ceny netto

 • Reklama zewnętrzna – przegląd techniczny
  od 60 zł
  Cena usługi przeglądu technicznego nie zawiera kosztów elementów wymienianych.
 • Transport i montaż – reklama zewnętrzna
  od 240 zł i od 800 zł
  Koszty przygotowania do transportu i montażu oraz dojazdu na miejsce montażu, obliczane są w/g stawki montażowej. Cena za 1 kpl. (małe/duże)

 UWAGI:  1/ Reklama zewnętrzna może wymagać dopłaty za dodatkowe materiały lub akcesoria. 2/ Cena kalkulowana dla powierzchni użytkowej poniżej 1 mkw. ma relatywnie wyższą wartość jednostkową.

Do sklepu reklamowego ←

< / >
Pokaż cennik reklam wewnętrznych

Cennik – REKLAMA WEWNĘTRZNA

Reklama wewnętrzna może być nośnikiem informacji lub odwrotnie. Oznakowanie może mieć charakter reklamy. W cenniku reklamowym znajdziesz także ceny artykułów do komunikacji wizualnej i dekoracji wnętrza budynku.

cena reklamy wewnętrzne sklep

REKLAMA WEWNĘTRZNA – CENNIK REKLAMOWY

Reklama w pomieszczeniach wewnętrznych:

Cena produktów reklamowych do stosowania wewnątrz pomieszczenia, przykładowo.:

 • artykuły do identyfikacji firmy: oznakowanie i promocja marki 
 • systemy prezentacyjne i wystawiennicze
 • artykuły do dekoracji wnętrza tworzące unikalny design marki 

Reklama wewnętrzna – usługi bezpłatne

 • Bezpłatne usługi doradcze
  Gratis
  Oferujemy całkowicie bezpłatne doradztwo w dobraniu właściwej reklamy wewnętrznej.
 • Oferta ogólna na reklamę wewnętrzną
  Gratis
  Ogólna oferta na reklamy wewnętrzne jest bezpłatna.
 • Archiwizacja plików podwykonawczych REKLAMY
  Gratis
  Pliki podwykonawcze reklamy wewnętrznej przechowujemy na życzenie. Usługa jest bezpłatna, ale ograniczona w czasie.

Reklama wewnętrzna świetlna i podświetlana

 • Reklama świetlna i podświetlana do wnętrza*
  Sprawdź
  Ceny na reklamy świetlne-WEWNĘTRZNE znajdziesz w cenniku reklamy świetlnej.

Reklama wewnętrzna – cena netto

 • Projektowanie reklamy wewnętrznej
  od 60 zł
  Projektowanie grafiki, reklamy jest niezbędne gdy brakuje prawidłowo wykonanego projektu wykonawczego reklamy, oznakowania lub dekoracji.
 • TABLICA GŁÓWNA INFORMACYJNA
  od 400 zł
  Podstawowym reprezentacyjnym i informacyjnym oznaczeniem miejsca jest tablica główna.
 • SZYLD WEJŚCIOWY
  od 140 zł
  Na prowadzenie działalności w miejscu publicznym nałożony jest obowiązek oznakowania. Takim oznakowaniem oraz wizytówką jest szyld umieszczony w widocznym miejscu, przy wejściu.
 • TABLICA INFORMACYJNA NA ŚCIANĘ
  od 300 zł
  Wewnątrz pomieszczenia umieszcza się tablice informacyjne bardziej szczegółowo informujące o ofercie, funkcjach i obiekcie.
 • TABLICA Z LOGO FIRMY/SZKŁO AKRYLOWE-PLEKSI
  od 300 zł
  Elegancka, prestiżowa tablica z logo firmy (np. ze szkła mrożonego) umieszczana jest w szczególnie wyróżnionym miejscu.
 • Stand informacyjny
  od 500 zł
  Standem informacyjnym określamy wysoki stojak służący eksponowaniu oferty lub informacji.
 • Stojak reklamowy z tworzywa
  od 80 zł
  Stojak reklamowy jest uproszczoną wersją standu lub potykacza i jest stosunkowo niski.
 • Potykacz reklamowy-aluminiowy
  od 200 zł
  Reklamowy potykacz z aluminium może być przemieszczany. Zazwyczaj jest dwustronny i umożliwia wymianę eksponowanej treści.
 • Naklejka na podłogę
  od 60 zł
  Oznakowanie poziome, informacja lub reklama na powierzchni podłogi są wykonane ze specjalnie przygotowanej naklejki samoprzylepnej.
 • Naklejka informacyjna na drzwi
  od 60 zł
  Oznakowanie-naklejka informacyjna na drzwi.
 • Naklejka drukowana na drzwi
  od 60 zł
  Samoprzylepna naklejka nadrukowana ploterem, do przyklejenia na drzwi lub ich szybę.
 • Naklejka ozdobna na szybę drzwi
  od 60 zł
  Barwna, samoprzylepna naklejka ozdobna, do naklejenia na szybę drzwi.
 • Tabliczka plastikowa na drzwi
  od 30 zł
  Tabliczka z tworzywa-plastikowa. Służy do zamocowania na drzwi lub powieszenia na uchwycie.
 • Tabliczka z pleksi bezbarwnej /przeźroczystej
  od 50 zł
  Wielozadaniowa tabliczka z pleksi bezbarwnej-przeźroczystej służąca do ekspozycji tekstu lub grafiki.
 • Kieszeń z pleksi /do wkładania wydruków
  od 10 zł
  W miejscach, gdzie następuje konieczność częstej, szybkiej wymiany informacji drukowanej lub pisanej stosujemy kieszeń z pleksi bezbarwnej.
 • Tabliczka grawerowana przy-drzwiowa
  od 50 zł
  Trwale wygrawerowana w laminacie grawerskim lub kompozycie tabliczka przy-drzwiowa.
 • Tabliczka magnetyczna przy-drzwiowa
  od 80 zł
  Tabliczka informacyjna przy-drzwiowa, wykonana w systemie zamocowania magnetycznego.
 • Tablica podwieszana z pleksi /tworzywa
  od 150 zł
  Podwieszana (wisząca) tabliczka z pleksi lub innego tworzywa.
 • Tablica podwieszana z płyty warstwowej
  od 150 zł
  Podwieszana (wisząca) tabliczka z płyty warstwowej typu Dibond lub innego kompozytu.
 • Systemy informacji wymiennej /tabliczki z pleksi
  od 80 zł
  Tablice i tabliczki z pleksi tworzące spójny system umożliwiający szybką, poręczną wymianę informacji.
 • Systemy informacji wymiennej /panele aluminiowe
  od 200 zł
  Tablice i tabliczki z paneli-profili aluminiowych tworzące spójny system umożliwiający szybką, poręczną wymianę informacji.
 • Systemy oznakowań kierunkowych i informacyjnych
  od 200 zł
  Tablice, tabliczki, zawieszki i naklejki tworzące spójny system oznakowań kierunkowych i informacyjnych.
 • Prezenter grawerowany z pleksiglasu
  od 500 zł
  Trwale grawerowany prezenter z płyty pleksiglasu.
 • Tablica okolicznościowa-pamiątkowa z pleksi
  od 800 zł
  Okolicznościowa, pamiątkowa z tablica ze szkła akrylowego-pleksi.
 • Systemy tekstylne
  od 600 zł
  Różnego typu systemy prezentacji grafiki reklamowej wykonane z profili aluminiowych i grafiki drukowanej na materiałach tekstylnych.
 • Ścianki wystawiennicze /systemy panelowe
  od 600 zł
  Różnego rodzaju ścianki wystawiennicze, systemy panelowe wykonane na bazie profili aluminiowych i tworzyw sztucznych. Są rozkładane i przystosowane do transportu.
 • Kolumna nadmuchiwana
  od .. zł
  Nadmuchiwana kolumna z plastikową podstawą. Wysokość 240 cm
 • Lady rozkładane
  od 180 zł
  Rozkładane i przystosowane do transportu lady spełniające funkcje reklamowe i użytkowe. Grafika na PCV.
 • Lady prezentacyjne tekstylne
  od 400 zł
  Lekkie, łatwe w montażu lady prezentacyjne z grafiką tekstylną, obszytą silikonową taśmą.
 • Roll-upy
  od 150 zł
  Różnego rodzaju roll-upy to kasety aluminiowe do eksponowania wysuwanej z nich grafiki na podłożu miękkim.
 • Baner stojący /pajączek
  od 100 zł
  Baner stojący, tzw. pajączek jest reklamowym banerem winylowym zamontowanym na rozkładanym stelażu.
 • Baner napinany
  od 15 zł
  Grafika jest wydrukowana na miękkiej tkaninie pokrytej winylem. Taki baner jest napinany na ramę aluminiową.
 • Flaga do wnętrza
  od 120 zł
  Flaga do wnętrza drukowana jest techniką sublimacji na materiale poliestrowym.
 • Stoisko wystawiennicze
  od 1000 zł
  Modułowe stoisko wystawiennicze składa się ze ścianek i modułów wystawienniczych. Grafika eksponowana jest na tekstyliach lub tworzywach-PCV.
 • Barierka z grafiką /system modułowy
  od 200 zł
  System modułowy złożony ze stalowych słupków i poprzeczek na których zamocowana jest grafika reklamowa.
 • Tablica magnetyczna na ścianę
  od 150 zł
  Tablica sztywna o właściwościach magnetycznych.
 • Gablota otwierana aluminiowa
  od 650 zł
  Otwierana gablota wykonana z profili aluminiowych i szkła (akrylowego).
 • Gablota do ekspozycji stałej
  od 250 zł
  Gablota zamknięta do stałej ekspozycji przedmiotów. Wykonana z profili aluminiowych i szkła (bezbarwnego akrylu).
 • Tablica demonstracyjna MDF
  od 200 zł
  Tablica demonstracyjna-ofertowa wykonana z płyty MDF, oprawiona w profil aluminiowy.
 • Ramka zatrzaskowa aluminiowa O-W-Z
  od 25 zł
  Ramka do ekspozycji i wymiany plakatów. Wykonana jest profilu aluminiowego w systemie Otwórz-Włóż-Zamknij
 • Rama ścienna /profil aluminiowy
  od 200 zł
  Rama ścienna wykonana z profilu aluminiowego do napinania grafiki tekstylnej.
 • Rama aluminiowa wolno-stojąca
  od 300 zł
  Rama wolno-stojąca wykonana z profilu aluminiowego do eksponowania grafiki tekstylnej.
 • Plakat papierowy
  od 20 zł
  Wielkoformatowy plakat papierowy drukowany techniką cyfrową.
 • Plakat na plastiku-PET
  od 100 zł
  Solidny plakat wykonany na giętkim tworzywie-PET.
 • Obraz na ramie /płótno
  od 100 zł
  Obraz, grafika wydrukowana cyfrowo na płótnie-canvas jest napięta na krosno drewniane lub ramę aluminiową.
 • Obraz na płycie z tworzywa
  od 80 zł
  Obraz, grafika wydrukowana cyfrowo na materiałach z tworzyw sztucznych, kompozytu lub MDF.
 • Obraz w ramce
  od 200 zł
  Obraz dekoracyjny oprawiony w ramkę z lakierowanego profilu aluminiowego.
 • Fototapeta na wymiar
  od 50 zł
  Wybrany obraz cyfrowy, zdjęcie lub grafika reklamowa wydrukowana jest na tapecie. Wymiar jest dostosowany do potrzeb.
 • Tapeta strukturalna drukowana
  od 65 zł
  Tapeta strukturalna w rolkach nadrukowana jest spersonalizowanym wzorem.
 • Tapeta samoprzylepna
  od 50 zł
  Tapeta gładka lub strukturalna z naniesionym klejem. Tapeta jest samoprzylepna a nadrukowana jest spersonalizowanym wzorem.
 • Naklejka na ścianę
  od 60 zł
  Naklejka samoprzylepna na ścianę wycięta z folii winylowej barwionej w masie.
 • Naklejka drukowana na ścianę
  od 50 zł
  Naklejka samoprzylepna na ścianę, wydrukowana na białej folii winylowej.
 • Folie dekoracyjne na szyby
  od 50 zł
  Folie do dekoracji, przesłonięcia lub przyciemnienia okna lub przeszklenia. Naklejane na szyby w budynkach.
 • Litery przestrzenne na ścianę /3D
  od 20 zł
  Litery 3D-przestrzenne wykonane są różnego rodzaju tworzyw jak polistyren, pleksiglas, kompozyty oraz sklejka i stal nierdzewna.
 • Litery 3D podświetlane
  od 190 zł
  Litery, napisy i znaki przestrzenne 3D podświetlane modułami lub taśmą LED.
 • Logo przestrzenne 3D
  od 100 zł
  Logo i znaki wykonane są różnego rodzaju tworzyw jak polistyren, pleksiglas, kompozyty oraz sklejka i stal nierdzewna.
 • Tablica LED wyświetlająca informacje
  od 1000 zł
  Tablica diodowa LED wyświetlająca komunikaty tekstowe lub tekst animowany, tzw. wyświetlacze graficzne.

Reklama wewnętrzna /usługi – cena netto

 • Przegląd techniczny reklamy wewnętrznej
  od 60 zł
  Cena nie zawiera kosztów elementów wymienianych.
 • Programowanie wewnętrznych wyświetlaczy LED
  od 120 zł
  Konfiguracja oprogramowania i programowanie plików do wyświetlania.
 • Transport i montaż reklamy wewnętrznej
  od 480 zł
  Koszty przygotowania do transportu i montażu reklamy oraz dojazdu na miejsce, obliczane są jak stawka montażowa delegowanego pracownika. Cena za 1 kpl.

 UWAGI:  1/ Cena reklamy wewnętrznej może ulec zmianie ze względu na dodatkowe wyposażenie lub akcesoria. 2/ Reklama wewnętrzna o powierzchni mniejszej niż 1 m.kw. ma relatywnie wyższą cenę jednostkową.

Do sklepu reklamowego ←

< / >
Pokaż cennik druku wielkoformatowego

Cennik – DRUK WIELKOFORMATOWY

Druk wielkoformatowy to ogólne określenie rodzaju realizacji reklamowej lub identyfikacyjnej. Cennik reklamowy Sklepu przedstawia ceny dużych wydruków oraz małych formatów wykonanych na różnych materiałach.

cena druk wielkoformatowy cennik sklep

DRUK WIELKOFORMATOWY – CENNIK REKLAMOWY

Ceny produktów drukowanych na materiałach do druku dużego formatu.

Druk wielkoformatowy – ceny netto

 • Plakat na billboard
  od 100 zł
  Typowe billboardy (bilbordy) mają wymiary od 200 cm x 300 cm. Plakat na billboard jest aplikacją krótkookresową.
 • Plakat papierowy blue-back
  od 30 zł
  Do zastosowania w warunkach zewnętrznych najlepiej nadaje się papier z domieszką polipropylenu. Plakat papierowy blue-back-side ma niebieski podkład maskujący wady podłoża.
 • Afisz papierowy /poster-seria
  od 120 zł
  Seria afiszy papierowych, posterów w ilości od 20 szt.
 • Plakat citylight
  od 80 zł
  Typowy plakat citylight ma wymiar 120 cm x 180 cm i często jest podświetlany. Surowcem jest papier który można podświetlić.
 • Plakat white-back
  od 35 zł
  Obustronnie biały papier dedykowany do ekspozycji wewnętrznej.
 • Druk na papierze 200 g/m 2
  od 40 zł
  Papier o dużej gramaturze, drukowany w technologii solwentowej.
 • Plakat z folii samoprzylepnej
  od 50 zł
  Druk na folii samoprzylepnej monomerycznej lub polimerowej.
 • Plakat z folii usuwalnej
  od 60 zł
  Plakat z folii samoprzylepnej ze specjalnym klejem umożliwiającym łatwe naklejenie. Klej kropelkowy nie pozostawia zabrudzeń po usunięciu.
 • Druk na folii samoprzylepnej
  od 30 zł
  Drukowanie wykonywane jest na folii samoprzylepnej występującej w różnych odmianach. Szerokość rolki wynosi zazwyczaj od 122 cm do 150 cm a nawój 50 m.b.
 • Naklejka bezbarwna /druk solwentowy
  od 30 zł
  Sformatowana naklejka bezbarwna drukowana ploterem solwentowym.
 • Naklejka odblaskowa /druk solwentowy
  od 50 zł
  Sformatowana naklejka odblaskowa drukowana ploterem solwentowym.
 • Naklejka metaliczna /druk solwentowy
  od 40 zł
  Sformatowana naklejka metaliczna drukowana techniką solwentową.
 • Druk na folii samochodowej
  od 60 zł
  Druk na folii polimerowej produkowanej specjalnie do aplikacji na pojazdy.
 • Druk na folii samochodowej 3D
  od 70 zł
  Druk na folii samochodowej wylewanej-3D, która jest przystosowana do naklejania na głębokich przetłoczeniach karoserii samochodu.
 • Baner laminowany /frontlit 450 g/m 2
  od 15 zł
  Druk na tkaninie laminowanej plastycznym winylem. Zastosowanie do ekspozycji krótkookresowej.
 • Baner powlekany 450 g/m 2
  od 30 zł
  Druk na tkaninie powlekanej. Zastosowanie do ekspozycji krótko i średnio-okresowej.
 • Baner powlekany 550 g/m 2 /HQ
  od 40 zł
  Solidny baner z grubej powlekanej tkaniny o podwójnym splocie.
 • Baner siatkowy-mesz
  od 30 zł
  Perforowany (dziurkowany) baner siatkowy tzw. mesz.
 • Baner dwustronny nieprześwitujący
  od 40 zł
  Nieprześwitujący materiał banerowy dedykowany do roll-upów. Nadruk solwentowy jednostronny.
 • Baner do podświetlenia /back-light 510 g/m 2
  od 40 zł
  Baner do podświetlenia — rozpraszający światło, tzw. back-light o gramaturze 510 g/m 2.
 • Druk na folii perforowanej O.W.V.
  od 30 zł
  Druk solwentowy na folii perforowanej-dziurkowanej: One Way Vision
 • Druk na folii okiennej
  od 45 zł
  Folia okienna transparentna lub translucentna z nadrukiem solwentowym.
 • Druk na folii mrożonej
  od 45 zł
  Folia mrożona (efekt piaskowanego lub oszronionego szkła) z nadrukiem solwentowym.
 • Druk na folii odzieżowej /na bawełnę
  od 65 zł
  Elastyczna folia Flex-Print z nadrukiem solwentowym, do aplikacji na tekstylia i odzież.
 • Bezpośredni druk na pleksi
  od 180 zł
  Druk bezpośredni UV na szkle akrylowym-pleksiglas. Grubości pleksi: 3 mm, 5 mm, 10 mm.
 • Bezpośredni druk na PCV
  od 80 zł
  Druk bezpośredni na tworzywie PCV. Grubości PCV: 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm.
 • Druk UV na płycie Dibond
  od 180 zł
  Druk-UV bezpośredni na płycie warstwowej typu Dibond (kompozyt aluminium z rdzeniem polietylenowym)
 • Płótno drukowane /na obrazy
  od 70 zł
  Druk na płótnie tzw. Canvas. Zastosowanie: do napinania na krosno malarskie lub ramę aluminiową.
 • Druk flagi /sublimacja
  od 80 zł
  Materiał flagowy (tkanina poliestrowa) drukowana techniką druku sublimacyjnego.
 • Druk fototapety winylowej
  od 45 zł
  Fototapeta wydrukowana na gładkim, samoprzylepnym materiale winylowym Wall-Art
 • Druk fototapety papierowej
  od 50 zł
  Fototapeta wydrukowana na gładkim papierze tapetowym. Druk: HP Latex
 • Tapeta drukowana strukturalna /druk lateksowy
  od 65 zł
  Druk lateksowy na tapecie o powierzchni strukturalnej.

Ceny usług dodatkowych przy druku wielkoformatowym.

Druk wielkoformatowy /usługi – ceny netto

 • Projektowanie grafiki do druku wielkoformatowego
  od 60 zł
  Standardowo cena za druk wielkoformatowy nie zawiera kosztów projektowania graficznego.
 • Przygotowanie do druku
  od 60 zł
  Dostarczone do druku bezpośredniego pliki z grafiką mogą wymagać korekty lub dalszej obróbki. Cena druku wielkoformatowego jest więc powiększona o koszty prawidłowego przygotowania.
 • WYDRUK PRÓBNY, PROOF
  od 60 zł
  Efekt druku wielkoformatowego może różnić się od pokładanych oczekiwań. Powodem jest wiele niezależnych elementów całości procesu, już od fazy projektowej, aż po wykonanie produktu. Jedyną możliwością poznania efektu drukowania jest wykonanie pierwowzoru, na właściwym urządzeniu i uzgodnionym podłożu.
 • Formatowanie wydruków wielkoformatowych
  od 2 zł
  Wydruk wielkoformatowy najczęściej posiada marginesy, tzw. spady. Często konieczne jest docięcie do wymaganych rozmiarów i kształtów. Cena formatowania podana jest za 1 m.b. lub 1 szt.
 • Laminowanie wydruków wielkoformatowych
  od 30 zł
  Wydruk wielkoformatowy jest w dużej mierze wodoodporny. Odporność na warunki atmosferyczne, zabrudzenia i ścieranie podwyższamy przez laminowanie powierzchni. Laminowanie następuje na gorąco lub na zimno.
 • Konfekcjonowanie wydruków wielkoformatowych
  od 30 zł
  Wykonane wydruki wielkoformatowe mogą wymagać dodatkowej obróbki. Konfekcjonowanie tj. dzielenie, łączenie, grupowanie, zaginanie oraz pakowanie, są doliczane do ceny towaru.

 UWAGI:  1/ Ceny druku wielkoformatowego różnią się zależnie od ustalonej jakości drukowania oraz powstałych nieużytków. 2/ Ceny druku jednostkowej powierzchni użytkowej, poniżej 1 mkw. ma relatywnie wyższą cenę, niż podobny druk na większym formacie.

Do sklepu reklamowego ←

< / >
Pokaż cennik poligrafii

Cennik – POLIGRAFIA

Poligrafia reklamowa i akcydens mają powszechne zastosowanie w identyfikacji i promocji. Cennik reklamowy pokazuje ceny wielu często zamawianych produktów. Znajdziesz tu ceny różnych niezbędnych artykułów poligraficznych.

cena poligrafia druk cennik sklep

POLIGRAFIA – CENNIK REKLAMOWY

Poligrafia – ceny produktów netto

 • Projektowanie graficzne
  od 60 zł
  Do druku artykułów poligraficznych wymagany jest projekt wykonawczy. Projektowanie graficzne, skład lub poprawki dostarczonych plików są usługą płatną.
 • Wizytówki dwustronne 350 g
  od 60 zł
  Wizytówki dwustronne, drukowane techniką offsetową na grubym powlekanym kartonie. Ilość 1000 szt.
 • Wizytówki składane
  od 120 zł
  Wizytówki dwustronne, składane, drukowane techniką offsetową. Moduł 1000 szt.
 • Wizytówki ozdobne
  od 200 zł
  Prestiżowe wizytówki ozdobne różnego typu, drukowane zgodnie z najnowszymi trendami. Ilość 250 szt.
 • Karty plastikowe /druk UV
  od 150 zł
  Karty plastikowe białe lub bezbarwne (54 mm x 85 mm) z nadrukiem UV. Możliwa jest jednostkowa personalizacja. Moduł 110 szt.
 • Ulotka A5 /druk czarny
  0,04 zł
  Ulotka A5 czarno-biała jednostronna. Zamawiana w komplecie 1000 szt.
 • Ulotka A5 kolorowa 130g
  0,09 zł
  Ulotka A5 kolorowa jednostronna, w komplecie 1000 szt.
 • Ulotki /druk kolor
  od 60 zł
  Ulotki dwustronne kolorowe na papierze satynowym lub kredowym, o różnej gramaturze.
 • Stojaki na ulotki /drukowany karton
  od 120 zł
  Kartonowe, składane stojaki na ulotki. Druk kolorowy, laminowany. Min. ilość 10 szt.
 • Papier firmowy A4
  0,12 zł
  Arkusz papieru firmowego A4, w komplecie 1000 szt.
 • Papier firmowy A4 /100 szt.
  od 60 zł
  Papier fimowy A4, min. komplet 100 szt.
 • Plakat A3 /kolor
  3 zł
  Plakat kolorowy A3. Zamawiany w komplecie 10 szt.
 • Plakaty A3 /kolor, 100 szt.
  od 120 zł
  Plakaty kolorowe A3, moduł 100 szt.
 • Poster /plakat duży
  Sprawdź cenę
  Poster, afisz lub inny plakat w dowolnym formacie drukujemy na urządzeniach wielkoformatowych. Sprawdź ofertę i cenę w cenniku druku wielkoformatowego.
 • Plakat A3 /na plastiku-PET
  od 7 zł
  Plakat kolorowy A3 z tworzywa (wydrukowany na plastiku). Druk w modułach 10 szt. Gramatury tworzywa: 135 g, 300 g, 450 g.
 • Teczka A4 /lakier UV
  od 3 zł
  Teczka A4 na dokumenty, z grzbietem 5mm. Nadruk i lakier UV jednostronny błysk. Ilość min. 50 szt.
 • Teczki A4 /na dokumenty
  od 100 zł
  Teczki na dokumenty (różne rodzaje), druk kolorowy.
 • Clipboard /podkładka
  od 15 zł
  Podkładka z uchwytem-klipem chwytającym kartkę A4. Nadruk kolorowy, laminowany. Min. ilość 10 szt.
 • Notesy /bloczki
  od 240 zł
  Bloczki A6 sklejane, 100-kartkowe (notesy bez okładki). Druk offsetowy, kolorowy. Moduł zamówienia: 50 bloczków.
 • Notes /bloczek
  od 4 zł
  Bloczek A6 sklejony, 100-kartkowy (notes bez okładki). Druk czarny. Moduł zamówienia: 40 bloczków.
 • Foldery drukowane offsetem
  od 350 zł
  Druk kolorowy, offsetowy na różnych papierach, zdobienie produktu, zszywanie. Foldery offsetowe mają różne wymiary.
 • Katalogi zszywane
  od 350 zł
  Katalogi zszywane. Druk w technologii kserograficznej i offsetowej. Dowolne konfiguracje.
 • Plomby gwarancyjne /krucha folia
  od 80 zł
  Druk na folii z mocnym klejem, kruszącej się przy zrywaniu (sticker, naklejka plombowa).
 • Etykiety z papieru samoprzylepnego
  od 60 zł
  Druk etykiet z papieru samoprzylepnego.
 • Etykiety z folii samoprzylepnej
  od 60 zł
  Druk etykiet, nalepek i wlepek z folii samoprzylepnej.
 • Nalepki adhezyjne /bez-klejowe
  od 50 zł
  Bezbarwne nalepki adhezyjne (elektrostatyczne), bez kleju. Drukowane ploterem UV.
 • Nalepki magnetyczne /bez-klejowe
  od 100 zł
  Nalepki wykonane na folii magnetycznej, bez kleju (przylegają do stali).
 • Nalepki wypukłe 3D
  od 85 zł
  Nalepki 3D wypukłe. Wydrukowane na folii samoprzylepnej z mocnym klejem i pokryte grubą, wypukłą warstwą żywicy poliuretanowej. Wymiar max. jednej stuki to: 100 mm x 210 mm.

Identyfikacja, znakowanie – ceny netto

 • Tabliczka stojąca /na biurko
  od 80 zł
  Tabliczka z profilowanej pleksi. Tabliczka z kolorowym nadrukiem lub grawerowana.
 • Laminat grawerowany /tabliczka
  od 50 zł
  Tabliczka z laminatu grawerskiego. Grawerowanie laserem.
 • Aluminium grawerowane /tabliczka
  od 60 zł
  Tabliczka z aluminium anodowanego o grubości 1 mm. Grawerowanie laserem.
 • Stal nierdzewna /tabliczka
  od 60 zł
  Tabliczka z aluminium anodowanego o grubości 0,4 mm. Grawerowanie laserem YAG.
 • Pieczątki /automat samotuszujący
  od 35 zł
  Pieczątki w automacie samotuszującym. Technologie: wklęsła-naświetlanie poduszki lub wypukły relief wycięty w gumie.
 • Stempel suchy /komplet
  od 330 zł
  Stempel suchy do odciskania wypukłego wzoru na papierze. W komplecie dwie matryce: awers i rewers oraz prasa ręczna.
 • Litery samoprzylepne /arkusz
  od 6 zł
  Litery, cyfry, napisy nacięte na arkuszu o powierzchni 200 mm x 500 mm. Folia samoprzylepna (bez usuwania tła obok naciętych znaków).

Poligrafia — usługi dodatkowe

 • Usługi poligraficzne dodatkowe
  ceny Uzgadniane
  Specyficzne usługi poligraficzne wymagają oddzielnej kalkulacji i są płatne. Takie usługi związane z produkcją poligraficzną to: foliowanie, cięcie, bigowanie, falcowanie, perforacja, tłoczenie, szycie, klejenie, kaszerowanie, złocenie. Oddzielnym kosztem jest personalizacja, zakup i obróbka zdjęć, grafiki oraz tekstu.
 • Próbki /wydruk próbny
  od 60 zł
  Próbki materiałów, wydruk próbny lub wykonanie prototypu reklamy często jest niezbędne do dokładnej realizacji zamówienia. Próbki należy zamówić w celu uniknięcia sytuacji gdy otrzymany produkt różni się od spodziewanego zamówienia.

 UWAGI:  1/ Zamawiane artykuły poligraficzne mogą wymagać dopłaty za dodatkowe akcesoria, pakowanie itd. 2/ Ceny produktów poligraficznych o niskim nakładzie są zawsze relatywnie wyższe, niż ceny produktów wykonanych w większym nakładzie

Do sklepu reklamowego ←

< / >
Pokaż cennik odzieży reklamowej

Cennik – ODZIEŻ REKLAMOWA

Odzież reklamowa jest elementem brandingu lub nośnikiem hasła reklamowego. Cennik reklamowy sygnalizuje ceny tekstyliów i odzieży promocyjnej, biznesowej i roboczej z nadrukiem logo firmy lub spersonalizowanym zdobieniem.

cena odzież reklamowa sklep

ODZIEŻ REKLAMOWA – CENNIK REKLAMOWY

Odzież reklamowa, promocyjna – doradztwo

 • Usługi doradcze, informacje o odzieży i zdobieniu
  Gratis
  Doradzamy jaką odzież reklamową dobrać względem określonych potrzeb. Wskazujemy możliwości, renomowane marki oraz sposoby znakowania, zdobienia odzieży i tekstyliów.
 • Oferta ogólna: odzież, tekstylia, zdobienie
  Gratis
  Ogólna oferta na sprzedaż oznakowanych, zdobionych tekstyliów promocyjnych, odzieży reklamowej z nadrukiem jest bezpłatna.

Odzież reklamowa – cena netto

 • T-shirt reklamowy
  od 10 zł
  Bawełniany T-shirt reklamowy bez nadruku. Min. ilość 5 sztuk.
 • T-shirt z nadrukiem
  od 15 zł
  Bawełniany T-shirt reklamowy z nadrukiem reklamowym, firmowym, promocyjnym. Ilość min. 5 sztuk.
 • Koszulka reklamowa
  od 12 zł
  Kolorowa, bawełniana koszulka reklamowa z krótkim rękawem (bez nadruku). Min. 5 sztuk.
 • Koszulka reklamowa /damska
  od 10 zł
  Bawełniana koszulka reklamowa z krótkim rękawem (bez nadruku). Kolor biały lub kolory do wyboru.
 • Koszulka z długim rękawem
  od 18 zł
  Bawełniana koszulka reklamowa z długim rękawem (bez nadruku).
 • Koszulka techniczna /sportowa
  od 15 zł
  Męska koszulka techniczna-sportowa. Wykonana jest ze specjalnej, odprowadzającej wilgoć tkaniny. Przygotowana do druku sublimacyjnego. Blister 5 szt.
 • Koszulka odblaskowa /techniczna
  od 30 zł
  Idealna dla pracowników odblaskowa koszulka z krótkim rękawem. Spełnia wymogi standardów ostrzegawczych. Przygotowana do druku sublimacyjnego. Minimalne zamówienie w ilości 5 szt.
 • Koszulka Moro
  od 25 zł
  Koszulka we wzór maskujący Moro. Przygotowana do wykonania nadruku. Rękaw długi lub krótki. Zakup od 5 szt.
 • Koszulka z nadrukiem
  od 17 zł
  Kolorowa, bawełniana koszulka reklamowa z krótkim rękawem. Min. ilość 5 sztuk. Nadruk, napis reklamowy, firmowy czy promocyjny może być wykonany w kilku różnych, alternatywnych technikach zdobienia (np.DTG).
 • Koszulka z logo haftowanym
  od 35 zł
  Kolorowa, bawełniana koszulka reklamowa z krótkim rękawem. Min. ilość 5 sztuk. Haftowany napis reklamowy, logo haftowane.
 • Koszulka polo /logo haftowane
  od 50 zł
  Kolorowa, bawełniana koszulka polo. Haftowany napis reklamowy, logo haftowane.
 • Koszula biznesowa damska
  od 20 zł
  Damska koszula biznesowa, różne rodzaje i kolory (bez zdobienia).
 • Koszula biznesowa męska
  od 20 zł
  Damska koszula biznesowa, różne rodzaje i kolory (bez zdobienia).
 • Koszula damska /z logo
  od 30 zł
  Koszula z logo-damska, różne rodzaje i kolory (bez zdobienia).
 • Bluza męska /z nadrukiem
  od 60 zł
  Bluza męs
 • Bluza męska
  od 45 zł
  Bluza dam
 • Bluza damska
  od 45 zł
  Bluza da
 • Bluza damska /z nadrukiem
  od 60 zł
  Bluza da
 • Polar męski
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Kamizelka męska
  od 60 zł
  Bluza da
 • Kamizelka pikowana
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Kamizelka damska Soft Shell
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Kamizelka Soft Shell
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Kamizelka robocza
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Bezrękawnik
  od 60 zł
  Bluza dams
 • Pulower
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Sweter
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Szalik /komin-polar
  od 60 zł
  Bluza da
 • Szalik reklamowy
  od 60 zł
  Bluza dam
 • Kurtka robocza
  od 65 zł
  Bluza dam
 • Kurtka wiatrówka
  od 35 zł
  Bluza
 • Kurtka Soft Shell
  od 70 zł
  Bluza da
 • Kurtka /z nadrukiem
  od 50 zł
  Bluza da
 • Spodnie /z nadrukiem
  od 60 zł
  Bluza
 • Spodnie robocze
  od 50 zł
  Bluza da
 • Spodnie odblaskowe
  od 65 zł
  Bluza dam
 • Spodnie dresowe
  od 40 zł
  Bluza dam
 • Dresy męskie
  od 40 zł
  Bluza dam
 • Dresy damskie
  od 40 zł
  Bluza dam
 • Dres sportowy
  od 40 zł
  Bluza da
 • Spodnie termiczne
  od 40 zł
  Bluza dam
 • Spodenki robocze
  od 40 zł
  Bluza dam
 • Czapka z daszkiem
  od 10 zł
  Bluza dam
 • Czapka Moro /z daszkiem
  od 14 zł
  Bluza dams
 • Chusta odzieżowa /poliestrowa
  od 6 zł
  Bluza dams
 • Fartuch kelnerski
  od 6 zł
  Bluza dam

Odzież reklamowa, tekstylia /usługi – ceny netto

 • Projektowanie graficzne nadruków, wizualizacja produktu
  od 60 zł
  Wykonanie napisów, nadruków lub zdobienia odzieży reklamowej i tekstyliów może wymagać może wymagać projektowania graficznego i wizualizacji. Usługi te są płatne.
 • Przygotowalnia /Przygotowanie procesu produkcji
  od 60 zł
  Napisy, nadruki lub zdobienie odzieży reklamowej i tekstyliów mogą być wykonane wyłącznie dzięki przygotowaniu procesu produkcji. Cena za przygotowanie produkcji jest opłatą jednorazową dla każdego zamówienia.

 UWAGI:  1/ Cennik odzieży reklamowej z nadrukiem lub zdobieniem reklamowym może wymagać korekty za niezbędne usługi specjalne . 2/ Ceny niewielkiej ilości zamawianej odzieży reklamowej lub tekstyliów z nadrukiem, są relatywnie wyższe, niż korzystne ceny uzyskiwane przy większej ilości sztuk.

Do sklepu reklamowego ←

< / >
Pokaż cennik gadżetów reklamowych

Cennik – GADŻETY REKLAMOWE

Gadżety reklamowe i upominki okolicznościowe należą już do tradycji. Są bardzo popularnym sposobem promocji wydarzeń, reklamy firmowej i budowy wizerunku. Cennik reklamowy zaledwie sygnalizuje część szerokiej oferty.

cena gadżety reklamowe sklep

Gadżety reklamowe, upominki – CENNIK REKLAMOWY

Reklamowe gadżety i upominki – doradztwo

 • Usługi doradcze
  Gratis
  Oferujemy pomoc przy dokonywaniu wyboru, pomagamy w planowaniu zdobienia, oraz świadczymy ogólne usługi doradcze dotyczące upominków i gadżetów reklamowych.
 • Oferta ogólna
  Gratis
  Oferta ogólna umożliwi Państwu lepszą orientację podczas podejmowania decyzji zakupowej.

Gadżety reklamowe, upominki – ceny netto

 • PODKŁADKA DO PISANIA A4
  od 10 zł
  Podkładka do pisania, na dokumenty max A4. Do wyboru kolor czarny lub niebieski. Min. ilość 5 szt.
 • Podkładka pod mysz/ramka do zdjęć
  od 5 zł
  Podkładka pod mysz komputerową, ramka do zdjęć 10x15 cm. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • Zakładka magnetyczna do książki
  od 0,50 zł
  Magnetyczna zakładka do książki. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • Zakładka do książki/zestaw do notatek
  od 2 zł
  Zakładka do książki, zestaw do notatek, małe karteczki samoprzylepne w 5 kolorach, notes, nadrukowana linijka.
 • Etui skórzane na wizytówki
  od 40 zł
  Skórzane etui na wizytówki i karty kredytowe, 6 płaskich kieszeni wewnątrz, 1 na zewnątrz. Min. ilość od 5 szt.
 • Etui na kartę kredytową
  od 0,60 zł
  Etui na jedną kartę kredytową, z ochroną przed skanowaniem karty RFID. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • Etui/tuba
  od 2 zł
  Przezroczyste etui na artykuły piśmienne, jednoelementowa tuba. Min. ilość 5 szt.
 • Klip do dokumentów
  od 2 zł
  Klip do dokumentów. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • tablica podświetlana do pisania
  od 20 zł
  Podświetlana tablica do pisania 8 LED, w komplecie 3 pisaki z filcowymi czyścikami na zakrętkach.
 • POJEMNIK NA DŁUGOPISY "KONTENER NA ŚMIECI"
  od 7 zł
  Pojemnik na przybory do pisania "kontener na śmieci". Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • wizytownik z magnetycznym zamknięciem
  od 12 zł
  Wizytownik z magnetycznym zamknięciem. Min. ilość 5 szt.
 • wizytownik metalowy
  od 12 zł
  Wizytownik, połączenie błyszczącego i matowego metalu. Min. ilość 5 szt.
 • wizytownik z welurem
  od 12 zł
  Wizytownik z welurowym wnętrzem, matowe wykończenie. Min. ilość 5 szt.
 • wizytownik wykończony metalem
  od 15 zł
  Wizytownik wykończony matowym PU i błyszczącym metalem. Min. ilość 5 szt.
 • Wizytownik z kieszeniami na karty
  od 15 zł
  Wizytownik, mieści 20 wizytówek, 4 kieszenie na karty kredytowe. Min. ilość 5 szt.
 • Teczka na dokumenty a4
  od 10 zł
  Teczka na dokumenty A4, z rozkładanymi kieszeniami. Jeden kolor. Min. ilość 5 szt.
 • teczka konferencyjna a4 na dokumenty
  od 8 zł
  Teczka konferencyjna A4 na dokumenty, kartonowa. Min. ilość 5 szt.
 • teczka konferencyjna ok a4 na dokumenty
  od 12 zł
  Teczka konferencyjna ok A4 z notatnikiem (30 pustych kartek). Min. ilość 5 szt.
 • Ekologiczna teczka konferencyjna
  od 5 zł
  Ekologiczna teczka konferencyjna na dokumenty. Min. ilość 5 szt.
 • notatnik a6
  od 5 zł
  Notatnik A6, (96 kartek w linie), tasiemka zakładkowa, elastyczna opaska do zamykania. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • notatnik ok a6 z długopisem
  od 5 zł
  Notatnik (ok A6, 70 kartek w linie) z długopisem, elastyczna opaska do zamykania, spiralne bindowanie. Min. ilość 5 szt.
 • Notatnik a5
  od 5 zł
  Notatnik A5 (96 kartek w linie), tasiemka zakładkowa i elastyczna opaska do zamykania. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • Notatnik ok a5 z długopisem
  od 10 zł
  Notatnik (ok A5, 70 pustych kartek) z dopasowanym kolorystycznie długopisem, spiralne bindowanie. Różne kolory.
 • notatnik a4 z długopisem
  od 15 zł
  Notatnik A4 (65 kartek w linie) z długopisem, spiralnie bindowane. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • Zestaw do notatek/karteczki samoprzylepne
  od 5 zł
  Zestaw do notatek, 250 karteczek samoprzylepnych, różnokolorowych w dwóch rozmiarach.
 • zestaw piśmienny długopis i ołówek mechaniczny
  od 4 zł
  Zestaw piśmienny w etui, długopis i ołówek mechaniczny (wkład 0,7 mm) z kolorowymi elementami.
 • zestaw kredek
  od 1 zł
  Zestaw 4 kredek w pudełku. Min. ilość 5 szt.
 • zestaw 6 kredek w pudełku
  od 1 zł
  Zestaw 6 kredek w kartonowym pudełku. Min. ilość 5 szt.
 • zestaw karteczki samoprzylepne
  od 5 zł
  Karteczki samoprzylepne 7x9 cm (100 szt), karteczki 5x7,6 cm (25 szt), karteczki 1,2x4,9 cm (125 szt).
 • zakreślacz 5 kolorowy
  od 5 zł
  Zakreślacz "kwiat", 5 kolorów. Min. ilość 5 szt.
 • długopis srebrno-kolorowy
  od 1 zł
  Długopis z wygodnym uchwytem i trzonem w kolorze srebrnym.
 • długopis plastikowy z gumą
  od 1 zł
  Długopis z gumowym uchwytem, kolorowym trzonem i półprzezroczystym klipem.
 • długopis z tworzywa
  od 1 zł
  Długopis wykonany z wysokiej jakości połyskującego tworzywa. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • długopis z kulką
  od 1 zł
  Długopis z kolorowym korpusem i kulką. Min. ilość 5 szt.
 • długopis ekologiczny
  od 1 zł
  Długopis ekologiczny wykonany ze zrolowanego papieru, dopasowana kolorystycznie zatyczka. Różne kolory.
 • długopis touch pen
  od 1 zł
  Długopis touch pen z czarną, gumową końcówką. Różne kolory.
 • pióro kulkowe
  od 2 zł
  Pióro kulkowe z kolorowym trzonem. Min. ilość 5 szt.
 • ołówek z kolorową gumą
  od 0,50 zł
  Ołówek z kolorową gumą, naostrzony. Różne kolory gumy. Min. ilość 5 szt.
 • ołówek elastyczny
  od 0,50 zł
  Elastyczny ołówek z gumą, nienaostrzony. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • ołówek stolarski
  od 0,50 zł
  Ołówek stolarski, nienaostrzony. Min. ilość 5 szt.
 • piórnik na zamek błyskawiczny
  od 3 zł
  Piórnik na zamek błyskawiczny. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • identyfikator aluminiowy
  od 2 zł
  Identyfikator z aluminium. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • identyfikator
  od 1 zł
  Identyfikator. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • Przezroczysty identyfikator targowy
  od 0,60 zł
  Przezroczysty identyfikator targowy z kolorowym elementem. Min. ilość 5 szt.
 • BRELOK OKRĄGŁY DO KLUCZY
  od 4 zł
  Okrągły brelok do kluczy. Opakowany w pudełko. Min. ilość 5 szt.
 • BRELOK do kluczy, lampka 1 led
  1,50 zł
  Brelok do kluczy z lampką 1 LED. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • BRELOK "samochód"
  od 5 zł
  Brelok "samochód", grawer na PU ukazuje srebrną powierzchnię w pudełku. Min. ilość 5 szt.
 • BRELOK odblaskowa zawieszka
  od 2 zł
  Brelok odblaskowa zawieszka "kółko", spełnia wymagania normy EN 13356:2001 . Min. ilość 5 szt.
 • BRELOK DO KLUCZY Z MIEJSCEM NA ŻETON LUB MONETĘ
  od 1 zł
  Elegancki metalowy brelok z miejscem na żeton lub monetę (rozmiar 1 zł).
 • brelok do kluczy z pojemnikiem
  od 4 zł
  Brelok do kluczy z pojemnikiem na leki. Aluminiowy, srebrny.
 • smycz reklamowa
  od 1,20 zł
  Smycz reklamowa, różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • smycz reklamowa z karabińczykiem
  od 3 zł
  Smycz reklamowa z karabińczykiem, różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • opaska zwijana promocyjna
  1,20 zł
  Opaska zwijana (do użytku promocyjnego). Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • opaska zwijana
  od 0,70 zł
  Opaska zwijana (do użytku promocyjnego). Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • TORBA NA DOKUMENTY
  od 5 zł
  Torba na dokumenty. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • TORBA NA DOKUMENTY z zamkiem błyskawicznym
  od 10 zł
  Torba na dokumenty ze zintegrowaną rączką i dopasowanym zamkiem błyskawicznym. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • TORBA termoizolacyjna
  od 60 zł
  Torba termoizolacyjna z rączkami. Posiada przednią kieszeń oraz łatwo przeobrazić ją w worek. Różne kolory.
 • TORBA składana na zakupy
  od 10 zł
  Torba składana na zakupy z pokrowcem. Różne kolory.
 • TORBa na zakupy
  od 4 zł
  Torba na zakupy z dopasowaną kolorystycznie dolną częścią i krótkimi uchwytami. Różne kolory.
 • TORBa z długimi uchwytami
  od 5,50 zł
  Torba na zakupy z długimi uchwytami, bawełniana.
 • TORBa na zakupy z rączkami
  od 7 zł
  Torba na zakupy z krótkimi rączkami. Materiał laminowany non - woven.
 • TORBa na dokumenty z paskiem
  od 6 zł
  Torba na dokumenty z paskiem na ramię. Różne kolory.
 • TORBa na dokumenty z uchwytem
  od 18 zł
  Torba na dokumenty z uchwytem i regulowanym paskiem na ramię. Różne kolory.
 • TORBa na kółkach
  od 88 zł
  Torba na dwóch kółkach. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • walizka - TORBa na kółkach
  od 72 zł
  Składana walizka, torba na kółkach. W czarnym kolorze. Min. ilość 5 szt.
 • worek z odblaskowym paskiem
  od 4 zł
  Worek ze sznurkiem, odblaskowy pasek. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • worek ze sznurkiem
  od 4 zł
  Worek ze sznurkiem, z poliestru. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • plecak składany air
  od 8 zł
  Plecak składany Air Gifts z główną przegrodą i przednią kieszenią na zamek błyskawiczny. Kolor czarny lub czerwony.
 • plecak z kieszenią
  od 24 zł
  Plecak z przednią kieszenią i główną przegrodą na zamek błyskawiczny, miejsce na słuchawki, miękkie paski na ramię. Do wyboru różne kolory.
 • kubek kolorowy
  od 10 zł
  Kolorowy kubek 300 ml. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • kubek z kolorowym uchwytem
  od 10 zł
  Kubek 350 ml z kolorowym uchwytem. Min. ilość 5 szt.
 • kubek emotikon
  od 12 zł
  Kubek 400 ml "uśmiechnięta buzia". Min. ilość 5 szt.
 • kubek pod sublimację
  od 14 zł
  Ceramiczny kubek 300 ml pod sublimację. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • kubek pod znakowanie laserem
  od 17 zł
  Kubek 350 ml ze specjalną powierzchnią pod laser. Min. ilość 5 szt.
 • kubek z łyżeczką
  od 10 zł
  Kubek 300 ml z łyżeczką. Różne kolory.
 • ramka do zdjęć
  od 22 zł
  Ramka do zdjęć (10 x 15 cm). Min. ilość 5 szt.
 • nóż do listów
  od 1 zł
  Nóż do otwierania listów. Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • LATARKA BEZPIECZEŃSTWA 1 LED
  od 22 zł
  Latarka bezpieczeństwa z magnesem 1 LED, przecinak do pasów, młotek bezpieczeństwa.
 • SKŁADANA BUTELKA Z KARABIŃCZYKIEM
  od 3,50 zł
  Składana, przezroczysta, sportowa butelka 420 ml z karabińczykiem. Różne kolory.
 • peleryna w kulce
  od 3 zł
  Peleryna w kulce z karabińczykiem. Różne kolory.
 • peleryna z kapturem
  od 12 zł
  Peleryna w kulce, w przezroczystym opakowaniu. Różne kolory.
 • parasol automatyczny
  od 15 zł
  Parasol automatyczny 23", 8 paneli, drewniany trzon i rączka. Różne kolory.
 • koc pikowany
  od 23 zł
  Koc pikowany z nylonowym uchwytem. Różne kolory.
 • okulary przeciwsłoneczne
  od 4 zł
  Okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV400, matowe oprawki, lustrzane szkła. Różne kolory.
 • okulary przeciwsłoneczne z filtrem uv400
  od 2 zł
  Okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV400, błyszczące oprawki (po złożeniu widoczne żółte elementy) . Różne kolory.
 • daszek przeciwsłoneczny
  od 7,50 zł
  Daszek przeciwsłoneczny, 100% bawełna. Różne kolory.
 • otwieracz wielofunkcyjny
  od 5 zł
  Otwieracz wielofunkcyjny, nóż kelnerski, metalowy. Min. ilość 5 szt.
 • skrobaczka plastikowa
  od 1 zł
  Skrobaczka plastikowa "trójkąt".Różne kolory. Min. ilość 5 szt.
 • skrobaczka z rączką
  od 4 zł
  Skrobaczka plastikowa z rączką. .Różne kolory. Min. ilość 5 szt.

Związane usługi dodatkowe – ceny netto

 • Przygotowanie przedprodukcyjne zdobienia /znakowania
  od 60 zł
  Jednorazowe przygotowanie przedprodukcyjne do znakowania/zdobienia, jak: tampodruk, sitodruk, grawerowanie laserem, termotransfer, nadruk bezpośredni UV, tłoczenie, sublimacja, doming.
 • Projektowanie graficzne zdobienia /znakowania
  od 60 zł
  Projektowanie napisów, grafiki i ogólna wizualizacja planowanego zdobienia.
 • Konfekcjonowanie
  od 30 zł
  Niestandardowe lub dodatkowe czynności mechaniczne, np. metkowanie, składanie, pakowanie.

 UWAGI:  1/ Podane ceny są orientacyjne i zależą od bieżących dostaw.  2/ Jednostkowa cena kalkulowana jest niższa, im większe jest jednorazowe zamówienie.

Zapytaj o cenę
O cenach w sklepie

WAŻNE: pamiętaj że systemy są zawodne. Poczta może się zagubić. Podaj swój telefon i zapisz sobie nasze dane.

• Wpisz swój numer telefonu w treści poniżej! Zadzwoń do nas, aby potwierdzić że Twój e-mail dotarł: 607 221 399 


Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących osób prywatnych -jedynie dane niezbędne do zapewnienia Twojej obsługi.  Sprawdź naszą Politykę Prywatności.

Jaka jest cena artykułów reklamowych, gadżetów i materiałów do reklamy?

Na co należy zwrócić uwagę, dokonując zakupu towaru.

Cena artykułów reklamowych

zawiera / nie zawiera / wymaga korekty

 1.  Każda cena podana w sklepie (na stronie produktu), stanowi wartość wyjściową do obliczenia właściwej ceny, która jest w dalszej kolejności oferowana, z pomocą faktury Pro Forma.
 2.  Cena towaru umieszczona na jego stronie (w sklepie) jest zgodna z podanymi informacjami o towarze.
 3.  Należy sprawdzić, czy informacje podane w opisie są wystarczające do podjęcia decyzji o zakupie. W przypadku wątpliwości musisz umieścić swoje pytania lub uwagi, używając formularza.
 4.  Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, sprawdzamy je i dokonujemy kalkulacji cenowej w celu przedstawienia oferty. Taką ofertą jest faktura Pro Forma.
 5.  Podczas dokonywania zakupu możesz wprowadzać zmiany, umieszczać uwagi i wymagania. Możliwe jest to, wyłącznie do czasu potwierdzenia zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży).
 6.  Umowa Sprzedaży obowiązuje od czasu gdy dokonasz akceptacji faktury Pro Forma.
 7.  Późniejsze zmiany są możliwe wyłącznie za naszą zgodą. Wprowadzenie zmian może skutkować re kalkulacją  ceny, która będzie uzgodniona pisemnie (także w postaci cyfrowej, np. via e-mail).
 8.  Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, nieprecyzyjne ustalenia lub oczywiste błędy osoby reprezentującej Nabywcę. Przykładowo, oczywisty błąd gramatyczny może być niechcący powielony, pomimo standardowego sprawdzania przed wdrożeniem realizacji.

Zanim dokonasz zakupu towaru, sprawdź wszystko, gdyż korekty (jeśli tylko będą możliwe) mogą wpłynąć na zmianę ceny końcowej oraz czas oczekiwania na realizację.

Nie wymagają opłaty te usługi i towary, które oferujemy bez żadnych zobowiązań.

Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za ich użytkowanie i wynikające następstwa.  Pozostajemy jednak ich dysponentem. Cena nie jest określona i nie jest to darowizna.

Zastosowanie mają tu przepisy prawa skarbowego, Kodeksu Cywilnego oraz prawo autorskie.

Cena projektowania graficznego zależy od czasu niezbędnego do zrealizowania zamierzonego efektu.

Zamierzony efekt może być osiągnięty wraz z pierwszą propozycją ale może wymagać dalszego projektowania. Wpływa to na cenę ostateczną.

Minimalna cena za projektowanie graficzne wynosi 60 zł netto.

Wizualizacja towaru lub przedmiotu umieszczonego na makiecie (np. zdjęcie budynku, witryny, fotografia wykonana w pomieszczeniu użytkowym) jest płatna.

Wizualizacja jest wykonywana z użyciem projektu graficznego lub zamarkowania przypuszczalnego wyglądu – w wypadku braku docelowego projektu graficznego.

Cena za wizualizację wynosi od 60 zł netto. Ostateczna cena jest uzależniona od stopnia skomplikowania, więc nakładu pracy niezbędnego do uzyskania oczekiwanego efektu.

Projekt graficzny lub opracowanie technologiczne są towarem powstałym w procesie wykonania usługi niematerialnej.

Projekt graficzny oraz efekty twórczości niematerialnej są dziełem podlegającym ochronie prawnej.

Sprzedaż projektu następuje zgodnie z aktualną ofertą, przez co Nabywca otrzymuje pewien zakres praw do posługiwania się nabytkiem.

Cena projektu zależy od rodzaju licencji, a więc z góry określonego zestawu praw przysługujących w dalszym etapie użytkowania.

W przypadku niektórych towarów niezbędne jest wniesienie opłaty za przygotowanie do produkcji.

Dotyczy to np. takiej sytuacji gdy dostarczony nam element (z założenia właściwie przygotowany) wymaga dalszej obróbki, aby spełnił swoją rolę.

Przykładem może być zdjęcie czy plik do druku, który nie jest przygotowany do bezpośredniego wdrożenia.

Cena za taką usługę ustalana jest indywidualnie. Czas wykonania zamówienia może ulec zmianie.

W przeważającej części akcesoria związane z produktem nie są zawarte w jego cenie.

Najczęściej akcesoria należy zakupić oddzielnie. Cena za akcesoria zależna jest od wyboru rodzaju towaru.

Cena promocyjna jest specjalnym rodzajem ceny ustalonej czasowo.

W każdym przypadku cena promocyjna odnosi się do towaru o pełnej, nie zubożonej wartości.

Cena promocyjna nie może ulec zmianie wobec dokonanego już zakupu.

Upust cenowy lub rabat są kontrolowanym obniżeniem ceny regularnej.

Przyczyną udzielenia rabatu lub innego rodzaju upustu cenowego są względy marketingowe.

Rabat czy inny upust cenowy udzielany jest odrębnie wybranym Nabywcom.

Jego wartość może być określona procentowo lub z góry określoną kwotą.

Rabat nie umniejsza wartości towaru. Jednak udzielenie rabatu czy innego upustu cenowego może mieć wpływ na sposób organizacji związanej z realizacją.

Promocje, rabaty i inne upusty cenowe nie kumulują się w jednej transakcji.

Przecena jest specjalnym rodzajem ceny ustalonym dla ściśle określonych towarów.

Towar przeceniony może być wadliwy, nie obowiązuje gwarancja ani prawo do zwrotu.

Cena może być zmieniona na skutek negocjacji, ale wyłącznie do czasu powstania obowiązku zapłaty.

Cena za dostarczenie ustalana jest indywidualnie.

Najczęściej stosujemy re fakturowanie kosztów, które ponieśliśmy w związku z zapłatą na rzecz firmy spedycyjnej lub kuriera.

Nabywca może zlecić odbiór towaru samodzielnie, wybranemu przez niego kurierowi. Po uprzednim uzgodnieniu z nami i rozliczeniu, towar będzie przygotowany do odbioru.

W specyficznych przypadkach (np. duże gabaryty, specjalne opakowanie) doliczamy opłatę za przygotowanie do transportu.

Jeśli jest ustanowiony serwis gwarancyjny, to domyślnie jest on bezpłatny.

Wyjątkowo zakup towaru może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty za dodatkowe a niezbędne produkty i usługi.

Cena jest ustalana przed przystąpieniem do realizacji.

Serwis gwarancyjny nie stanowi substytutu prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Warunki Serwisu Gwarancyjnego określa również Regulamin Sklepu.

W wyjątkowych wypadkach może okazać się niezbędna zmiana uzgodnionej ceny.

Jedynym możliwym sposobem na zmianę ceny jest dobrowolne ustalenie nowej kwoty do zapłacenia.

Cena musi być zaakceptowana przez obydwie strony Umowy Sprzedaży.

Od tego czasu jest ceną obowiązującą do zapłaty. Równocześnie wystawiane są dokumenty korygujące.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

Wynika z tego, że kwota określona ceną sprzedaży, nie wymaga zapłaty.

Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa Regulamin Sklepu.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie powinno naruszać interesów Nabywcy ani Sprzedawcy.

Faktura sprzedaży jest dokumentem o określonej wartości materialnej.

Faktura umożliwia księgowanie jej po stronie kosztów Nabywcy.

Jednocześnie u Sprzedawcy powoduje obowiązek odprowadzenia podatku, już od momentu jej wystawienia.

Anulowanie faktury lub jej korekta jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy operacja będzie prawidłowo przeprowadzona i udokumentowana.

Do czasu anulowania lub korekty wystawionej uprzednio faktury, obowiązuje cena i termin zapłaty widniejący w dokumencie sprzedaży.

< / >
Pokaż cennik materiałów i akcesoriów reklamowych

Cennik – MATERIAŁY, AKCESORIA REKLAMOWE

Nasz cennik reklamowy na materiały i akcesoria używane w reklamie wizualnej, przedstawia ceny wybranych do sprzedaży towarów. Dzięki zaopatrzeniu u różnych dostawców, możliwy jest wybór w dogodnych cenach.

cena materiały akcesoria reklamowe

MATERIAŁY, AKCESORIA DO REKLAMY – CENNIK REKLAMOWY

Reklamowe akcesoria oświetleniowe – ceny netto

 • Moduł LED 3SMD 1,08W
  od 1,50 zł
  Cena 1 modułu LED 3SMD 1,08W /kolory, 5 lat gwarancji.
 • Moduł LED 4SMD 1,8W
  od 2,10 zł
  Cena 1 modułu LED 4SMD 1,8W /biały, 5 lat gwarancji.
 • Moduł LED 1,8W
  od 2,10 zł
  Cena 1 modułu LED 1,8W /biały, 7 lat gwarancji.
 • Moduł LED 3SMD 0,72W
  od 1 zł
  Cena 1 modułu LED 3SMD 0,72W /biały, 3 lata gwarancji.
 • Moduł LED soczewka-semafor 1,5W
  od 2,70 zł
  Cena 1 modułu LED, soczewka-semafor 1,5W /biały, 3 lata gwarancji.
 • Moduł LED soczewka-semafor 2W
  od 3,50 zł
  Cena 1 modułu LED, soczewka-semafor 2W /biały, 3 lata gwarancji.
 • Moduł LED soczewka-semafor 3W
  od 5,90 zł
  Cena 1 modułu LED, soczewka-semafor 3W /biały, 3 lata gwarancji.
 • Taśma LED Type S 6W
  od 60 zł
  Taśma LED Type S, moc 6W /kolory, długość nawoju 5 m.b.
 • Taśma LED T120 12W
  od 80 zł
  Cena nawoju 5 m.b. taśma LED z gęsto rozmieszczonymi diodami-Type 120, moc 12W /kolory
 • Zasilacz MEAN WELL 35W
  od 60 zł
  Zasilacz do LED 12V MEAN WELL - 35W (IP 67)
 • Zasilacz MEAN WELL 60W
  od 80 zł
  Zasilacz 60W renomowanej firmy MEAN WELL. Do oświetlenia LED o napięciu 12V, wodoodporny klasy-IP 67
 • Zasilacz MEAN WELL 100W
  od 120 zł
  Zasilacz 100W renomowanej firmy MEAN WELL. Do oświetlenia diodami LED o napięciu 12V, wodoodporny klasy-IP 67
 • Zasilacz MEAN WELL 150W
  od 140 zł
  Zasilacz 150W /12V MEAN WELL, szczelny (IP 67).
 • Świetlówka LED 8W /T8
  od 10 zł
  Świetlówka LED T8 (60cm) 8W
 • Świetlówka LED 16W /T8
  od 14 zł
  Świetlówka LED (120cm) 16W, uchwyt T8
 • Świetlówka LED 20W /T8
  od 22 zł
  Świetlówka LED 20W (120cm), uchwyt T8
 • Panel LED SLIM 24W
  od 50 zł
  Panel LED SLIM 300x300 mm, moc 24W. Tylko do wnętrza.
 • Panel LED SLIM 50W
  od 120 zł
  Panel LED SLIM 595x595 mm 50W /tylko do wnętrza.
 • Panel LED 200cm SLIM
  od 400 zł
  Panel LED, SLIM /Outdoor-na zewnątrz, 2000x350mm /do zabudowy
 • Oświetlenie liniowe Outdoor
  od 300 zł
  Oświetlenie liniowe zewnętrzne-Outdoor reklamy. Stal nierdzewna, 200 cm, oświetlenie LED.
 • Lampa hermetyczna liniowa
  od 100 zł
  Lanmpa hermetyczna LED /40W, długość 150 cm, oświetlenie Liniowe (IP65). Minimalny zakup: 5 sztuk
 • Naświetlacz LED 150W
  od 160 zł
  Nasietlacz LED 150W tzw. halogen ledowy, zewnętrzny (IP65). Natężenie światła 13.500 lumenów. Minimalny zakup: 2 sztuki

Materiały do druku wielkoformatowego – ceny netto

Papier plakatowy, tapety pod zadruk, folie samoprzylepne do reklamy i dekoracji.
 • Tapeta bez kleju 150g
  od 15 zł
  Mitylon-tapeta bez kleju, non-woven (nierozciągliwa), matowa, gładka. Szer. 1,12 / 1,37 / 1,52 m, rolka 50 m
 • Fototapeta-folia samoprzylepna do druku
  od 25 zł
  Folia samoprzylepna Wall Art do druku lateksowego lub solwentowego. Aplikacja na ścianę.
 • Tapeta flizelinowa bez PCW
  od 25 zł
  Biała, powlekana tapeta na podkładzie flizelinowym gr. 210g/m do druku solwentowego. DecoWall S, mat, obniżona palność B1, włóknina (non-woven), 1067mm x 50.00 metrów bieżących.
 • Tapeta do druku lateksowego
  od 32 zł
  Samoprzylepna tapeta Neschen Erfurt dedykowana do druku lateksowego. Klej pół-trwały i re-pozycjonowany. Wym.: 1,50x50,00 mb, zadruk 1450mm, Nie zawiera PCW, formaldehydu, metali ciężkich, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego.
 • Tapeta winylowa na flizelinie
  od 35 zł
  Solvoprint Wallpaper NW to tapeta winylowa na nośniku z flizeliny, gramatura ok. 350 g/m2, szer. 130 centymetrów. Maksymalna szer. zadruku ploterem lateksowym: 1250 mm. Rodzaje: smooth – gładki, sand – drobny piasek, stucco – tynk i canvas - płótno.
 • Tapeta PCW do przeklejania
  od 40 zł
  Tapeta-folia PCW, gr. 150 g, matowa, gładka z szarym klejem, do wielokrotnego przyklejania i odklejania.
 • Tapeta samoprzylepna 180g
  od 45 zł
  Samoprzylepna tapeta non-woven z klejem bezbarwnym, pół-trwałym i re-pozycjonowanym, nie zawiera PCW. Łatwa do usunięcia, bez pozostałości na powierzchni. Neschen Solvoprint Event Fleece ADH, długość 50 m, szer. 1,5 m
 • Tapeta tekstylna samoprzylepna 170g
  od 38 zł
  Samoprzylepna tapeta tekstylna COALA SILKY WALLCOVER TEXTILE 1372mm x 30.00metr bież. Poliester biały mat, obniżona palność B1, klej re-pozycjonowany.
 • Okleina tekstylna
  od 50 zł
  Samoprzylepna oleina PES do zadruku; tkanina z klejem permanentnym, gr. 135g Stosowana jako trwała aplikacja na meble, drzwi, ściany.
 • Papier plakatowy Whiteback
  od 10 zł
  Biały papier plakatowy z rolki o szer. 1370 mm, gramatura 170g/m2
 • Papier Latexowy 140g/212g
  od 15 zł
  Papier latexowy APEX PREMIUM gr. 140 g, do aplikacji naściennej jako tapeta. Bez kleju, nawój 45,7 lub 61m, szer. 1,067, 1,372, 1,524 m
 • Papier stalowy /do druku
  od 40 zł
  Papier do tablic magnetycznych-MAGNAFLEX Steel Paper, 0,18 mm, do druku solwentowego. Papier nie posiada właściwości magnetycznych, lecz jest łatwo przyciągany przez powierzchnie magnetyczne.
 • Papier do tatuażu na skórę
  od 10 zł
  Papier The Magic Touch TATTOO, do produkcji tymczasowych tatuaży. Dedykowany do druku laserowego w formacie A4.
Folie samoprzylepne stosowane do reklamy i zdobienia.
 • Folia transportowa /techniczna
  od 16 zł
  Gruba, półprzeźroczysta folia samoprzylepna z klejem o dość słabych właściwościach klejących. Produkowana specjalnie do ułatwienia aplikacji grafiki reklamowej. Folia transportowa/transferowa jest materiałem pomocniczym do przenoszenia wyrobów z innej folii.
 • Folia samoprzylepna monomeryczna
  od 20 zł
  Średniokresowa folia samoprzylepna, monomeryczna, kalandrowana. Rodzaje: połysk/mat, różne kolory, do cięcia ploterem lub zadruku w technice solwentowej.
 • Folia bezbarwna /transparentna
  od 20 zł
  Bezbarwna monomeryczna folia samoprzylepna, służy do zadruku lub zabezpieczania powierzchni.
 • Laminat na gorąco
  od 30 zł
  Bezbarwny, cienki laminat samoprzylepny, służy do zabezpieczania powierzchni reklamy przed promieniami UV, chemikaliami, zabrudzeniem i uszkodzeniem. Aplikowany na zimno lub laminatorem na gorąco.
 • Laminat polimerowy PCV
  od 70 zł
  Przezroczysta, kalandrowana folia PCV, wytwarzana przy użyciu żywic polimerowych-Decal Finish 75.140 Trwałość – 7 lat w pomieszczeniach, 5 lat na zewnątrz. Krystaliczny akrylowy klej. Aplikacja na zimno.
 • Laminat antypoślizgowy
  od 35 zł
  Gruby laminat samoprzylepny z powierzchnią strukturalną, antypoślizgową. Służy do zabezpieczania naklejek podłogowych i chodnikowych.
 • Folia antygraffiti /laminat
  od 35 zł
  Folia-laminat samoprzylepny z orientowanego polipropylenu (OPP) o grubości 40 μm, do zabezpieczenia grafiki na zewnątrz i wewnątrz budynku (2 lata / 5 lat gw.). Materiał zmywalny, gładki, przeźroczysty i o wysokim połysku.
 • Folia transparentna /kolorowa
  od 50 zł
  Folia samoprzylepna przeźroczysta (transparentna) lecz kolorowa, zwana witrażową. W celu uzyskania soczystej barwy (nieprzezroczystej) musi być naklejona na odpowiednie podłoże.
 • Folia kasetonowa /rozpraszająca światło
  od 40 zł
  Folia samoprzylepna do zastosowania w reklamie świetlnej (odpowiednio rozprasza światło). Różne kolory lub biała do zadruku.
 • Folia perforowana /dziurkowana
  od 27 zł
  Folia samoprzylepna dziurkowana (perforowana) do druku jednostronnego. Strona do zadruku jest biała a tył czarny. Folia znana pod nazwą O.W.V. czyli One Way Vision. Zastosowanie folii: na szyby okienne, witryny i na szyby samochodowe.
 • Folia na pojazdy /2D
  od 40 zł
  Folia samoprzylepna polimerowa do średnich i długookresowych aplikacji na pojazdy. Folia występuje w różnych kolorach lub jest biała do zadruku. Nie należy stosować na większe przetłoczenia karoserii pojazdu.
 • Folia na samochody /3D
  od 65 zł
  Folia samoprzylepna na samochody, najwyższej jakości-wylewana do długookresowych aplikacji. Biała folia do głębokich przetłoczeń, produkowana z różnymi odmianami kleju. Avery, Mactac.
 • Folie do zmiany koloru auta
  od 90 zł
  Folie różnych wiodących producentów w wielu odmianach kolorystycznych, o różnych właściwościach aplikacji i użytkowania. Zakup wyłącznie w pełnych nawojach. Brak możliwości zakupu na metry bieżące.
 • Folia samochodowa 3M
  od 110 zł
  Podwójnie wylewana folia do oklejania całego samochodu lub elementów karoserii. Biały błysk-3M 1080-G10, szer. 152cm, klej z kanalikami-Comply.
 • Laminat samochodowy /3D
  od 45 zł
  Cienki, bezbarwny, wylewany laminat samoprzylepny do głębokich przetłoczeń-3D. Zabezpiecza przed porysowaniem, zabrudzeniem i wpływem promieni UV.
 • Folia 3M do ochrony lakieru
  od 95 zł
  3M Scotchgard Paint Protection Film Pro. Poliuretanowa, bezbarwna folia zabezpieczająca lakier samochodowy i elementy karoserii pojazdu. Większość niewielkich rys niweluje się samoczynnie.
 • Folia 3M przyciemniająca szyby
  od 25 zł
  Folia do przyciemniania szyb samochodowych; 3M Black Shade.
 • Folia odblaskowa do druku
  od 65 zł
  Folia odblaskowa 1-generacji (gładka) do zadruku. Aplikacja na samochody, szyldy, reklamy.
 • Folia odblaskowa 3M /do druku
  od 180 zł
  Długookresowa, usuwalna folia odblaskowa (gładka), wylewana o grubości 170 µm, przeznaczona jest do aplikacji na samochody, reklamy zewnętrzne i na ściany. 3M Scotchlite Print Wrap Film, klej micro Comply.
 • Folia odblaskowa /do druku
  od 85 zł
  Folia odblaskowa (technologia mikro-kulek szklanych) do druku i wycinania. 6 kolorów, wysoki połysk, Avery V-4000 można naklejać na zakrzywione powierzchnie samochodów. Do 7 lat trwałości, łatwe odczyszczanie.
 • Folia odblaskowa 2-gen.
  od 130 zł
  Folia odblaskowa drugiej generacji /kolory podstawowe, również biała do druku. Wzór: tzw. plaster miodu. Trwałość do 5 lat. Wysoki stopień odblasku. Aplikacja na samochody, znaki drogowe, szyldy, reklamy.
 • Folia fluorescencyjna
  od 60 zł
  Fluorescencyjna folia samoprzylepna Mactac-8000 o trwałości barwnej ok. 6 m-cy (nie jest odporna na światło dzienne). Folia ta ma wyraziste kolory, a po oświetleniu lampą UV zaczyna świecić-żarzyć się.
 • Folia magnetyczna do druku
  od 33 zł
  Biała folia magnetyczna do druku, gr. 0,7mm, szer. 610mm, długość: rolka. Przywiera do powierzchni stalowych (również lekko lakierowanych), nie posiada kleju.
 • Folia metaliczna
  od 30 zł
  Folia połysk/mat w kolorze stare złoto, stalowy (srebrny) lub miedziany. Cięcie ploterem i nadruk.
 • Folia tablicowa czarna
  od 50 zł
  Czarna samoprzylepna folia tablicowa do pisania kredą, WALLCHALKER.
 • Folia plombowa /krucha
  od 40 zł
  Czarna samoprzylepna folia tablicowa do pisania kredą.
 • Folia na ścianę Ultra Tack
  od 50 zł
  Folia LG Hausys-Ultra Tack, odporna na ciężkie warunki atmosferyczne biała folia monomeryczna z bardzo silnym klejem. Matowa, do druku i aplikacji na ścianach i przedmiotach.
 • Folia na ścianę Wall Art
  od 20 zł
  Samoprzylepna biała folia do druku-WALL ART, z klejem usuwalnym. Miękka matowa folia PCV, o gr. 80 mic., do naklejania na ściany wewnętrzne budynku.
 • Folia podłogowa z mocnym klejem
  od 50 zł
  Samoprzylepna, polimeryczna folia Arlon z bardzo mocnym klejem. Kolory folii: biały/clear. Folia jest ultraplastyczna-bardzo odporna na rozciąganie. Do dekoracji trudnych ścian zewnętrznych, betonu, cegły-8000 DPF
 • Folia podłogowa-dywanowa
  od 95 zł
  Samoprzylepna folia do stosowania wewnątrz pomieszczeń na dywany, podłogi drewniane, linoleum, kamień. Klej usuwalny, aplikacja krótkookresowa.
 • Folie do przyciemniania szyb
  od 40 zł
  Seria folii samoprzylepnych przyciemniających szyby szyby samochodowe, okna w budynku lub przeszklenia. Folia czarno-szara o różnym stopniu przyciemnienia.
 • Folie mrożone /kolory transparentne
  od 40 zł
  Seria folii samoprzylepnych z efektem oszronionego (mrożonego lub piaskowanego) szkła. Folie mają właściwości nieprzezroczyste ale przepuszczające światło. Podstawowa, mleczna barwa jest wzbogacona o wersje zabarwione kolorystycznie lub efekt srebrzenia czy złocenia.
 • Folia mrożona /na szyby
  od 40 zł
  Folia dekoracyjna na szyby i tablice z pleksi, o efekcie zmrożonego (oszronionego) szkła. Możliwość naklejania na mokro i na sucho (klej punktowy), możliwe jest wycinanie wzorów na folii lub kolorowy zadruk.
 • Folia bezbarwna z klejem punktowym
  od 30 zł
  Folia bezbarwna do zadruku, z klejem punktowym (ułatwiającym naklejanie osobom bez wprawy). Folia usuwalna bez pozostawienia resztek kleju.
 • Folia biała z klejem punktowym
  od 30 zł
  Folia biała do zadruku, z klejem punktowym (łatwe naklejanie i usuwanie bez śladów kleju). Do naklejania reklamy i dekoracji na szybach, ścianach wewnętrznych oraz materiałach gładkich jak np. płyty pleksi.
 • Folia adhezyjna /bez kleju
  od 25 zł
  Adhezyjna folia-przylegająca bez kleju (z warstwą silikonu), biała lub bezbarwna do kolorowego zadruku.
 • Lustro weneckie /folia
  od 40 zł
  Srebrna folia lustrzana do naklejania na mokro, aplikacja na wewnętrznej stronie szyby w oknach budynku. Lustro weneckie zatrzymuje promienie UV i odbija obraz od strony o większym natężeniu światła.
 • Folia Lustro Dual /dwustronne
  od 60 zł
  Srebrna folia lustrzana z efektem lustra dwustronnego. W odróżnieniu od lustra weneckiego zatrzymuje niemal 100% światła, uniemożliwia zajrzenie przez nie, dotyczy to obydwu stron szyby.
 • Folia na odzież Flock
  od 45 zł
  Folia o strukturze zamszu, włóknistego meszku-FLOCK, do wgrzewania na odzież. Dostępna w rolkach o szer. 50 cm, cena za 1 m.b. /różne kolory. Wycinanie znaków i napisów za pomocą plotera, aplikacja prasą termiczną.
 • Folia Flex /na odzież
  od 30 zł
  Gładka, miękka folia termo-transferowa do cięcia ploterem i wgrzewania na odzież. Dostępna w rolkach o szer. 50 cm /różne kolory. Wycinanie znaków i napisów za pomocą plotera, aplikacja prasą termiczną.
 • Folia na odzież /do druku
  od 35 zł
  Flex Print-biała, elastyczna, cienka folia do druku solwentowego z matowym wykończeniem. Dostępna w rolkach o szer. 50 cm, cena za 1 m.b. /różne kolory. Wycinanie grafiki po obrysie za pomocą plotera, aplikacja prasą termiczną.
 • Folia odblaskowa na odzież
  od 40 zł
  Odblaskowa folia flex do napisów i oznaczeń ostrzegawczych na odzieży turystycznej, służbowej i roboczej. Dostępna w rolkach o szer. 50 cm, cena za 1 m.b. /różne kolory. Wycinanie napisów za pomocą plotera, aplikacja prasą termiczną.
 • Folia Flex Metal /na odzież
  od 30 zł
  Kolorowa folia termo-transferowa, o metalicznym wyglądzie, do cięcia ploterem i aplikacji na odzież. Dostępna w rolkach o szer. 50 cm /różne kolory. Wycinanie znaków i napisów za pomocą plotera, wprasowanie na gorąco-prasą termiczną.
 • Folia techniczna do odzieży
  od 10 zł
  Techniczna (transportowa/transferowa) folia bezbarwna, przydatna w produkcji nadruków na odzieży.

Płyty, panele reklamowe – ceny netto

 • Płyty PCV spienione
  od 22 zł
  Płyty z PCV spienionego w kolorze białym, o gr. od 2 do 19 mm. Lekkie tworzywo reklamowe, nadające się do cięcia, frezowania, zaginania i sklejania. Podłoże do reklamy wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Płyty PCV spienione kolorowe
  od 45 zł
  Barwione w masie płyty z PCV spienionego, o gr. 3 oraz 5 mm. Lekkie do reklamy wewnętrznej i zewnętrznej. Nadaje się do cięcia, frezowania, zaginania i sklejania.
 • Płyty PCV twarde
  od 22 zł
  Płyty z PCV twardego w kolorze białym, o gr. od 3 do 10 mm. Tworzywo reklamowe które nadaje się do cięcia, frezowania, zaginania i sklejania.
 • Płyta S-Print
  od 20 zł
  Podobne do pleksi, bezbarwne lub białe PCV twarde o gr. 0,7 mm, wymiar arkusza 100x140 cm.
 • Płyty PET /poliestrowe
  od 22 zł
  Płyty bezbarwne, przyciemniane lub mleczne (opal) o wysokiej udarności i odporności na uszkodzenia. Dostępne w gr. od 0,7 do 5 mm - stosowane na szyldy, plansze, stojaki reklamowe, elementy wyposażenia sklepów i znaki informacyjne w budynkach. Także jako szyby i ekrany zabezpieczające.
 • Płyty Akrylon /pleksiglas
  od 80 zł
  Bezbarwne płyty popularnego szkła akrylowego PMMA, znanego jako pleksi (pleksiglas/plexi). Grubość od 1,5 do 10 mm. Pleksi może być cięta piłą, frezem lub laserem. Daje się wyginać, nawiercać i kleić.
 • Płyty pleksi opal /PMMA
  od 90 zł
  Mleczne płyty akrylowe wylewane lub wytłoczone (Placryl, Perspex). Grubość od 2 do 5 mm. Pleksi mleczna opal służy najczęściej do podświetlenia grafiki reklamowej, gdyż posiada właściwości rozpraszające światło.
 • Płyty pleksi /kolor
  od 170 zł
  Kolorowe, wylewane płyty akrylowe-Perspex, z połyskiem, UV-odporne
 • Płyty pleksi do podświetleń LED
  od 700 zł
  Grube, wylewane płyty mlecznego akrylu (opal), rozpraszające światło LT=50%. Grubości surowca: 15, 20, 30, 35 oraz 40 mm Cena max. do 2500 zł /1 mkw.
 • Płyty poliwęglanu kanalikowego
  od 35 zł
  Płyty z poliwęglanu kanalikowego (przegrody) bezbarwne lub opal-do podświetlenia. Grubości: 4, 6, 8, 10, 20, 25 mm, wymiar max. 2100 x 13000 mm
 • Panele z poliwęglanu kanalikowego
  od 180 zł
  Bezbarwne modułowe płyty z poliwęglanu komorowego o gr. 40 mm, szerokość 50 cm, łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników.
 • Płyty kartonowe z pianką PS
  od 40 zł
  Białe, matowe płyty piankowo-kartonowe (papier-polistyren-papier), grubość 5 lub 10 mm, wym. max. 1400mm x 3000mm, zastosowanie do wnętrz.
 • Płyty warstwowe PCV/XPS
  od 70 zł
  Białe lekkie płyty warstwowe (2,4 kg/m2) okładziny z PCV spienionego, o grubości 1,0mm i rdzeniem polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Grubość 5 lub 10 mm, zastosowanie do wnętrz.
 • Płyty warstwowe aluminiowe
  od 80 zł
  Aluminiowe płyty warstwowe (kompozytowe) z wypełnieniem polietylenowym. Różne parametry techniczne płyt, wybór kolorów. Wymiar max. 2000 x 4050 mm, grubości 2, 3, 4 mm
 • Płyty kompozytowe typu Dibond
  od 160 zł
  Wysokiej jakości aluminiowe płyty warstwowe (kompozytowe) z wypełnieniem polietylenowym-LDPE. Różne parametry techniczne płyt, wybór kolorów. Możliwość zaginania bez pęknięcia warstwy aluminium (okładziny 0,3 mm)
 • Panele z kompozytu aluminiowego
  od 200 zł
  Panele z kompozytu aluminiowego typu Dibond. Formatki z 3mm płyty warstwowej, wycięte do kształtów i wyfrezowane pod zagięcie kątowe.

Akcesoria do reklamy, materiały pomocnicze – cena netto

 • Kształtowniki aluminiowe /profile typowe
  od 10 zł
  Typowe, nieanodowane profile-kształtowniki aluminiowe. M.in. aluminiowe profile zamknięte, kątowniki, ceowniki, płaskowniki.
 • Kształtowniki aluminiowe /profile reklamowe
  od 15 zł
  Aluminiowe profile nieanodowane, służące do wykonywania tablic, konstrukcji i kasetonów reklamowych.
 • Profile aluminiowe do tabliczek informacyjnych
  od 60 zł
  Nieanodowane profile aluminiowe systemu informacji wymiennej, profile do tabliczek przy-drzwiowych.
 • Profile aluminiowe do oprawy obrazów
  od 90 zł
  Ucięte na żądany wymiar profile aluminiowe anodowane lub lakierowane w określonym kolorze wzornika RAL. Przeznaczenie: do oprawy obrazów tekstylnych, płyt i tablic prezentacyjnych. Możliwy zakup z dodatkowymi akcesoriami, jak np. łączniki i blaszki.
 • Kołki dystansowe metalowe
  od 10 zł
  Ozdobne aluminiowe lub stalowe kołki dystansowe do montażu szyldów, tablic i tabliczek na ścianie.
 • Dystanse zatrzaskowe
  od 5 zł
  Bezbarwne plastikowe dystanse zatrzaskowe, umożliwiające łatwy montaż i demontaż tablic, tabliczek i liter przestrzennych.
 • Listwy plakatowe
  od 10 zł
  Listwy plakatowe 2 szt. w komplecie (góra i dół)
 • Szyny zatrzaskowe
  od 20 zł
  Szyny zatrzaskowe do podwieszania grafiki.
 • Taśma dwustronna montażowa
  od 1 zł
  Biała, dwustronnie klejąca, piankowa taśma montażowa. Klej akrylowy mocny. 1 m.b.
 • Błona klejowa dwustronna
  od 10 zł
  Dwustronna błona klejowa na podkładzie z papieru pokrytego silikonem.
 • Papier do transferu
  od 10 zł
  Papier transportowy (transferowy) bez podkładu do przenoszenia grafiki lub liter z folii samoprzylepnej.
 • Rakla plastikowa
  od 10 zł
  Standardowa rakla plastikowa, o szer 10 cm, do aplikacji folii samoprzylepnej.
 • Nożyk z łamanym ostrzem
  od 10 zł
  Cena nie zawiera kosztów elementów wymienianych.
 • Rękawiczki bezpyłowe
  od 10 zł
  Cena nie zawiera kosztów elementów wymienianych.
 • Magnesy neodymowe
  od 1 zł
  Okrągłe magnesy neodymowe (bardzo silne) umożliwiające czasowe przymocowanie arkuszy lub tabliczek do metalowej powierzchni.
 • Magnes płaski roboczy
  od 2 zł
  Roboczy magnes z brązowej folii magnetycznej 0,7 mm, pasek lub kwadrat.

 UWAGI:  1/ Zależnie od wyboru marki, producenta, dostawcy, cena na poszukiwane materiały i akcesoria do reklamy może być odmienna. Materiały które są dość podobne, mogą różnić się między sobą właściwościami a więc ostatecznie ceną. 2/ Cena hurtowej ilości artykułów reklamowych ma niższy poziom jednostkowy, od ceny w sprzedaży detalicznej. 3/ Do zakupu materiałów wyciętych z całości lub naruszających przewidzianą całość, może być doliczona opłata za tzw. „odpadowość” i obróbkę.

Do sklepu reklamowego ←

Dobra,tania reklama

Aktualny cennik reklamowy powinien pomóc każdemu, kto poszukuje podstawowych informacji o ogólnych cenach usług reklamowych i produktów reklamy wizualnej.W oparciu o umieszczone w cenniku reklamowym ceny towaru, sporządzamy spersonalizowane oferty. Każdy zainteresowany ma specyficzne potrzeby, więc nasza oferta cenowa musi być optymalizowana  zatem realizacja zakupu jest tania.Z pewnością, interesujące są promocje artykułów reklamowych, ponieważ to właśnie one są odbiciem aktualnych trendów i gwarancją niskiej ceny. Sprawdź nowe promocje artykułów reklamowych! Jeśli szukasz dobrej i taniej reklamy, to znajdziesz tu artykuły reklamowe w specjalnej cenie: Ceny Promocyjne!  Bądź na bieżąco i dowiedz się więcej o produktach promocji, na naszym blogu reklamowym!
… Do góry cennika ↑

SKLEP REKLAMOWY  →

WAŻNE: pamiętaj że systemy są zawodne. Poczta może się zagubić. Podaj swój telefon i zapisz sobie nasze dane.

• Wpisz swój numer telefonu w treści poniżej! Zadzwoń do nas, aby potwierdzić że Twój e-mail dotarł: 607 221 399 


Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących osób prywatnych -jedynie dane niezbędne do zapewnienia Twojej obsługi.  Sprawdź naszą Politykę Prywatności.