Cennik reklamowy gadżetów, produktów i materiałów do reklamy

Ceny reklamy wizualnej, artykułów i usług reklamowych 

cennik reklamowy ceny artykułów reklamowych w sprzedaży sklepu
CENA

Jaka jest cena artykułów reklamowych, gadżetów i materiałów do reklamy?

Na co należy zwrócić uwagę, dokonując zakupu towaru.

Cena artykułów reklamowych

zawiera / nie zawiera / wymaga korekty

 1.  Każda cena podana w sklepie (na stronie produktu), stanowi wartość wyjściową do obliczenia właściwej ceny, która jest w dalszej kolejności oferowana, z pomocą faktury Pro Forma.
 2.  Cena towaru umieszczona na jego stronie (w sklepie) jest zgodna z podanymi informacjami o towarze.
 3.  Należy sprawdzić, czy informacje podane w opisie są wystarczające do podjęcia decyzji o zakupie. W przypadku wątpliwości musisz umieścić swoje pytania lub uwagi, używając formularza.
 4.  Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, sprawdzamy je i dokonujemy kalkulacji cenowej w celu przedstawienia oferty. Taką ofertą jest faktura Pro Forma.
 5.  Podczas dokonywania zakupu możesz wprowadzać zmiany, umieszczać uwagi i wymagania. Możliwe jest to, wyłącznie do czasu potwierdzenia zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży).
 6.   Umowa Sprzedaży obowiązuje od czasu gdy dokonasz akceptacji faktury Pro Forma.
 7.  Późniejsze zmiany są możliwe wyłącznie za naszą zgodą. Wprowadzenie zmian może skutkować re kalkulacją  ceny, która będzie uzgodniona pisemnie (także w postaci cyfrowej, np. via e-mail).
 8.  Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, nieprecyzyjne ustalenia lub oczywiste błędy osoby reprezentującej Nabywcę. Przykładowo, oczywisty błąd gramatyczny może być niechcący powielony, pomimo standardowego sprawdzania przed wdrożeniem realizacji. 

Zanim dokonasz zakupu towaru, sprawdź wszystko, gdyż korekty (jeśli tylko będą możliwe) mogą wpłynąć na zmianę ceny końcowej oraz czas oczekiwania na realizację.

Nie wymagają opłaty te usługi i towary, które oferujemy bez żadnych zobowiązań.

Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za ich użytkowanie i wynikające następstwa.  Pozostajemy jednak ich dysponentem. Cena nie jest określona i nie jest to darowizna.

Zastosowanie mają tu przepisy prawa skarbowego, Kodeksu Cywilnego oraz prawo autorskie.

Cena projektowania graficznego zależy od czasu niezbędnego do zrealizowania zamierzonego efektu.

Zamierzony efekt może być osiągnięty wraz z pierwszą propozycją ale może wymagać dalszego projektowania. Wpływa to na cenę ostateczną.

Minimalna cena za projektowanie graficzne wynosi 60 zł netto.

Wizualizacja towaru lub przedmiotu umieszczonego na makiecie (np. zdjęcie budynku, witryny, fotografia wykonana w pomieszczeniu użytkowym) jest płatna.

Wizualizacja jest wykonywana z użyciem projektu graficznego lub zamarkowania przypuszczalnego wyglądu – w wypadku braku docelowego projektu graficznego.

Cena za wizualizację wynosi od 60 zł netto. Ostateczna cena jest uzależniona od stopnia skomplikowania, więc nakładu pracy niezbędnego do uzyskania oczekiwanego efektu.

Projekt graficzny lub opracowanie technologiczne są towarem powstałym w procesie wykonania usługi niematerialnej.

Projekt graficzny oraz efekty twórczości niematerialnej są dziełem podlegającym ochronie prawnej.

Sprzedaż projektu następuje zgodnie z aktualną ofertą, przez co Nabywca otrzymuje pewien zakres praw do posługiwania się nabytkiem.

Cena projektu zależy od rodzaju licencji, a więc z góry określonego zestawu praw przysługujących w dalszym etapie użytkowania.

W przypadku niektórych towarów niezbędne jest wniesienie opłaty za przygotowanie do produkcji.

Dotyczy to np. takiej sytuacji gdy dostarczony nam element (z założenia właściwie przygotowany) wymaga dalszej obróbki, aby spełnił swoją rolę.

Przykładem może być zdjęcie czy plik do druku, który nie jest przygotowany do bezpośredniego wdrożenia.

Cena za taką usługę ustalana jest indywidualnie. Czas wykonania zamówienia może ulec zmianie. 

W przeważającej części akcesoria związane z produktem nie są zawarte w jego cenie.

Najczęściej akcesoria należy zakupić oddzielnie. Cena za akcesoria zależna jest od wyboru rodzaju towaru.

Cena promocyjna jest specjalnym rodzajem ceny ustalonej czasowo.

W każdym przypadku cena promocyjna odnosi się do towaru o pełnej, nie zubożonej wartości.

Cena promocyjna nie może ulec zmianie wobec dokonanego już zakupu.

Upust cenowy lub rabat są kontrolowanym obniżeniem ceny regularnej.

Przyczyną udzielenia rabatu lub innego rodzaju upustu cenowego są względy marketingowe.

Rabat czy inny upust cenowy udzielany jest odrębnie wybranym Nabywcom.

Jego wartość może być określona procentowo lub z góry określoną kwotą.

Rabat nie umniejsza wartości towaru. Jednak udzielenie rabatu czy innego upustu cenowego może mieć wpływ na sposób organizacji związanej z realizacją.

Promocje, rabaty i inne upusty cenowe nie kumulują się w jednej transakcji.

Przecena jest specjalnym rodzajem ceny ustalonym dla ściśle określonych towarów.

Towar przeceniony może być wadliwy, nie obowiązuje gwarancja ani prawo do zwrotu.

Cena może być zmieniona na skutek negocjacji, ale wyłącznie do czasu powstania obowiązku zapłaty.

Cena za dostarczenie ustalana jest indywidualnie.

Najczęściej stosujemy re fakturowanie kosztów, które ponieśliśmy w związku z zapłatą na rzecz firmy spedycyjnej lub kuriera.

Nabywca może zlecić odbiór towaru samodzielnie, wybranemu przez niego kurierowi. Po uprzednim uzgodnieniu z nami i rozliczeniu, towar będzie przygotowany do odbioru. 

W specyficznych przypadkach (np. duże gabaryty, specjalne opakowanie) doliczamy opłatę za przygotowanie do transportu.

Jeśli jest ustanowiony serwis gwarancyjny, to domyślnie jest on bezpłatny.

Wyjątkowo zakup towaru może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty za dodatkowe a niezbędne produkty i usługi.

Cena jest ustalana przed przystąpieniem do realizacji.

Serwis gwarancyjny nie stanowi substytutu prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Warunki Serwisu Gwarancyjnego określa również Regulamin Sklepu.

W wyjątkowych wypadkach może okazać się niezbędna zmiana uzgodnionej ceny.

Jedynym możliwym sposobem na zmianę ceny jest dobrowolne ustalenie nowej kwoty do zapłacenia.

Cena musi być zaakceptowana przez obydwie strony Umowy Sprzedaży.

Od tego czasu jest ceną obowiązującą do zapłaty. Równocześnie wystawiane są dokumenty korygujące.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

Wynika z tego, że kwota określona ceną sprzedaży, nie wymaga zapłaty.

Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa Regulamin Sklepu.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie powinno naruszać interesów Nabywcy ani Sprzedawcy.

Faktura sprzedaży jest dokumentem o określonej wartości materialnej.

Faktura umożliwia księgowanie jej po stronie kosztów Nabywcy.

Jednocześnie u Sprzedawcy powoduje obowiązek odprowadzenia podatku, już od momentu jej wystawienia.

Anulowanie faktury lub jej korekta jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy operacja będzie prawidłowo przeprowadzona i udokumentowana.

Do czasu anulowania lub korekty wystawionej uprzednio faktury, obowiązuje cena i termin zapłaty widniejący w dokumencie sprzedaży. 

OGÓLNY CENNIK REKLAMOWY

O cenniku reklamowym

Ten cennik reklamowy przedstawia podstawowe ceny towarów oferowanych przez Sklep. Cennik nie jest zobowiązującą Ofertą Handlową. Poszczególne ceny produktów są podstawą do obliczenia i ostatecznej kalkulacji oferty przesyłanej w odpowiedniej korespondencji. Ceny zawarte w cenniku obowiązują od dnia 15.05.2019 i są aktualizowane na bieżąco.

< / >

Cennik – USŁUGI REKLAMOWE

Usługi reklamowe są integralnym i kluczowym elementem w procesie powstawania reklamy, promocji lub komunikatów wizualnych. Nasz cennik reklamowy uwzględnia podstawowe ceny takich usług reklamowych.   

ceny usługi reklamowe sklep reklamowy

< / >

Cennik – STRONY WWW

Strony www są niezbędnym wyposażeniem każdej firmy, organizacji lub urzędu. Strona www nie jest samodzielnym utworem. Istnieje tylko w powiązaniu z innymi usługami internetowymi, które przedstawia cennik reklamowy. 

cena strony www sklep reklamowy

< / >

Cennik – REKLAMA ŚWIETLNA

Reklama świetlna stosowana jest zarówno na zewnątrz jak wewnątrz budynków. Nasz cennik reklamowy przedstawia ceny tradycyjnej reklamy świetlnej a również wykorzystującej najnowsze technologie.

cena reklamy świetlne sklep

< / >

Cennik – REKLAMA ZEWNĘTRZNA

Reklama zewnętrzna to całe bogactwo form nośników reklamowych. Cennik reklamowy pozwala wyszukać różne rodzaje produktów reklamy zewnętrznej. Można je stosować alternatywnie i zależnie od potrzeb. 

cena reklamy zewnętrzne sklep

< / >

Cennik – REKLAMA WEWNĘTRZNA

Reklama wewnętrzna może być nośnikiem informacji lub odwrotnie. Oznakowanie może mieć charakter reklamy. W cenniku reklamowym znajdziesz także ceny artykułów do komunikacji wizualnej i dekoracji wnętrza budynku.   

cena reklamy wewnętrzne sklep

< / >

Cennik – DRUK WIELKOFORMATOWY

Druk wielkoformatowy to ogólne określenie rodzaju realizacji reklamowej lub identyfikacyjnej. Cennik reklamowy Sklepu przedstawia ceny dużych wydruków oraz małych formatów wykonanych na różnych materiałach.

cena druk wielkoformatowy cennik sklep

< / >

Cennik – POLIGRAFIA

Poligrafia reklamowa i akcydens mają powszechne zastosowanie w identyfikacji i promocji. Cennik reklamowy pokazuje ceny wielu często zamawianych produktów. Znajdziesz tu ceny różnych niezbędnych artykułów poligraficznych.

cena poligrafia druk cennik sklep

< / >

Cennik – ODZIEŻ REKLAMOWA

Odzież reklamowa jest elementem brandingu lub nośnikiem hasła reklamowego. Cennik reklamowy sygnalizuje ceny tekstyliów i odzieży promocyjnej, biznesowej i roboczej z nadrukiem logo firmy lub spersonalizowanym zdobieniem.

cena odzież reklamowa sklep

< / >

Cennik – GADŻETY REKLAMOWE

Gadżety reklamowe i upominki okolicznościowe należą już do tradycji. Są bardzo popularnym sposobem promocji wydarzeń, reklamy firmowej i budowy wizerunku. Cennik reklamowy zaledwie sygnalizuje część szerokiej oferty.

cena gadżety reklamowe sklep

< / >

Cennik – MATERIAŁY, AKCESORIA REKLAMOWE

Nasz cennik reklamowy na materiały i akcesoria używane w reklamie wizualnej, przedstawia ceny wybranych do sprzedaży towarów. Dzięki zaopatrzeniu u różnych dostawców, możliwy jest wybór w dogodnych cenach.

cena materiały akcesoria reklamowe

Dobra,tania reklama

Aktualny cennik reklamowy powinien pomóc każdemu, kto poszukuje podstawowych informacji o ogólnych cenach usług reklamowych i produktów reklamy wizualnej.W oparciu o umieszczone w cenniku reklamowym ceny towaru, sporządzamy spersonalizowane oferty. Każdy zainteresowany ma specyficzne potrzeby, więc nasza oferta cenowa musi być optymalizowana  zatem realizacja zakupu jest tania.Z pewnością, interesujące są promocje artykułów reklamowych, ponieważ to właśnie one są odbiciem aktualnych trendów i gwarancją niskiej ceny.  Sprawdź nowe promocje artykułów reklamowych! Jeśli szukasz dobrej i taniej reklamy, to znajdziesz tu artykuły reklamowe w specjalnej cenie: Ceny Promocyjne!  Bądź na bieżąco i dowiedz się więcej o produktach promocji, na naszym blogu reklamowym!
… Do góry cennika ↑

SKLEP REKLAMOWY  →

WAŻNE: pamiętaj że systemy są zawodne. Poczta może się zagubić. Podaj swój telefon i zapisz sobie nasze dane.

• Wpisz swój numer telefonu w treści poniżej!   Zadzwoń do nas, aby potwierdzić że Twój e-mail dotarł: 607 221 399 


  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących osób prywatnych -jedynie dane niezbędne do zapewnienia Twojej obsługi.  Sprawdź naszą Politykę Prywatności.