Poligraficzne produkty identyfikacyjne

Do każdej działalności gospodarczej, sektora publicznego i wielu innych, potrzebne są poligraficzne produkty identyfikacyjne.

Identyfikacja i oznakowanie, standardowo powinny być umieszczone w miejscu widocznym i adekwatnym do sytuacji. Wobec tego, że aktywność publiczna w dużej mierze odbywa się na skalę masową, to pojawia się konieczność identyfikacji seryjnej i powtarzalnej.

Przykładem mogą być urzędy, lub duże przedsiębiorstwa, które mają wielu przedstawicieli. Dowolny podmiot, jedna firma lub urząd, mają oznakowania identyfikacyjne wspólne dla zatrudnionych pracowników. Krótko mówiąc: jedno logo, a wielu pracowników. Ponadto wielu pracowników, przedstawicieli firmy, kontaktuje się w różnych okolicznościach z niejedną osobą.

Taka sytuacja powoduje, że rodzi się konieczność wyposażenia pracowników w unikatowe atrybuty identyfikacji firmy.

Poligraficzne produkty identyfikacyjne firmy stanowią jej reprezentację. Takie materiały poligraficzne mogą stanowić wyposażenie, oznakowanie, być eksponowane lub dystrybuowane.

PRODUKTY 〉  Kliknij, aby przejść do produktów

Drukowanie identyfikacyjnych materiałów poligraficznych

Zatem powstaje potrzeba seryjnej produkcji, drukowania dużej ilości materiałów poligraficznych. Wielokrotnie zachodzi potrzeba, aby produkty poligraficzne do identyfikacji firmy, były spersonalizowane. Personalizacja produktów poligraficznych polega na tym, że materiały te są drukowane, w sposób uwzględniający cechy indywidualne.

Mogą być to cechowane druki firmowe, których część jest wydrukowana z inną treścią.  Dobrym przykładem są także wizytówki firmowe, czy karty biznesowe, które mają niezmienną szatę graficzną, ale zmieniają się dane przedstawiciela lub część opisu.

Niektóre popularne poligraficzne produkty identyfikacyjne firm, urzędów etc. to: wizytówki, karty biznesowe, etykiety, nalepki, naklejki, emblematy, oznakowania taboru samochodowego, chorągiewki, odzież firmowa itd.

Znakowanie 

Artykuły, które mogą służyć identyfikacji, a są blisko związane z poligrafią, to wyroby do pieczętowania i znakowania. Można je zaliczyć do poligrafii, przez seryjny charakter ich użytkowania, oraz użycie atramentów i farb.

Takimi produktami służącymi identyfikacji są m.in.: pieczątki, stemple, suche pieczęcie, automaty samotuszujące i szablony malarskie.

Listę poligraficznych produktów identyfikacyjnych uzupełniają produkty seryjnego brandingu na przedmiotach. Zapewnia je znakowanie przedmiotów wybranymi cechami identyfikacyjnymi. Techniką zdobniczą (znakowanie) jest grawerowanie lub tłoczenie.

Produkty biurowe lub papiernicze z powielonym wzorem identyfikacyjnym są ważne dla właściwego reprezentowania firmy.

Produkty w sklepie


Nie znaleziono produktów, których szukasz.