Projekty z licencją

Projekty graficzne z licencją umożliwiają nabycie pakietu praw do użytkowania, modyfikacji, powielania i kolportażu. Oferujemy proces projektowania graficznego i technicznego wraz z zamkniętym projektem końcowym, na który udzielamy licencji. 


Projekt graficzny na własność. Autoryzowane projekty z licencją.


Producent reklam

Zapytaj o reklamy projektowane indywidualnie i na wymiar.

Projekty graficzne z licencją →  Kliknij, aby przejść do sprzedaży usług


Autoryzowane projekty z licencją

Prawo autorskie stanowi, że autorstwa nie można zbyć, jako że jest to fakt dokonany, a nie nadany tytuł.
Natomiast zgodnie z prawem autorskim, twórca może zbyć swoje prawa autorskie do dzieła, w takim zakresie, który uzna za stosowny.

Autor może odsprzedać prawa autorskie wielokrotnie i swobodnie je modyfikować, chyba że część praw sprzedał z klauzulą wyłączności dla Nabywcy.

Projekty graficzne, które zostały wykonane na zlecenie Nabywcy, zawsze podlegają ochronie w myśl odpowiednich paragrafów prawa autorskiego.

Projektant ma szereg praw do wykonanego utworu, pomimo tego, że projekt został sprzedany i opłacony.

Przykładowo, już po wykonaniu jednej realizacji wzorowanej na projekcie, autor może zabronić wykonywania następnych.
Może także zażądać umieszczenia na powstałych produktach wyraźnej sygnatury autorskiej.

Sytuacji niewygodnych dla Nabywcy może być wiele i różnej wagi, choć nie zdarzają się często.


Projekty graficzne z licencją – własność projektu

Polecamy zakup autoryzowanego projektu z licencją, która określi wyraźnie te prawa, które zbywa autor i sprzedawca.

Odpowiedni rodzaj licencji projektu graficznego określa prawa Nabywcy i jest dowodem ich własności.

Każdy projekt graficzny może mieć różną wartość, która zależy od wielu czynników.

Także rodzaj licencji może być różny.
Przykładowo autor może zastrzec, że Nabywca nie będzie wykorzystywał projektu w sposób masowy, a jedynie na własne potrzeby.
Innym przykładem jest zastrzeżenie o ograniczeniu stosowania poza granicami kraju itd.

Wynika z tego, że rodzaj licencji jest umowny, a jej wartość powinna być uzgodniona przez strony umowy.

Skutkiem tego cena sprzedaży autoryzowanego projektu graficznego z licencją jest ceną szacowaną i umowną.

Zaletą licencjonowanego projektu graficznego jest to, że Nabywca ma dowód nabycia legalnie wykonanej grafiki i pomysłu autorskiego.

W związku z tym nie może być posądzony o ewentualny plagiat i ponosić kolejnych kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami.

W sytuacji, gdy autor i sprzedawca zapewnił Nabywcę o autorstwie, przez wydanie licencji, to on przejął na siebie ciężar odpowiedzialności za wykonane dzieło.

Autoryzowane projekty graficzne z licencją dają gwarancję bezpiecznego użytkowania w przestrzeni publicznej oraz zwiększają możliwości dochodzenia swoich praw.


Projekty graficzne z licencją.


Kosztorys usługi reklamowej 

Usługowa produkcja reklamy i usługi towarzyszące bazują na zryczałtowanym cenniku lub kosztorysach. Dowiedz się więcej o sporządzaniu kosztorysów. Zapraszamy.


Jeśli nie widzisz produktu w tej kategorii, to zapytaj tutaj:

PRODUKCJA REKLAMY

Reklama na wymiar, indywidualny wzór, nietypowe rozwiązania. Projekt graficzny, wizualizacja reklamy.
Napisz email:biuro@reklamy-arek

Wyświetlanie jednego wyniku