FORMULARZ REKLAMACJI 

Pobierz do wypełnienia i odesłania


FORMULARZ REKLAMACJI 
WADLIWY LUB USZKODZONY PRZEDMIOT

REKLAMACJE SKŁADA WŁAŚCICIEL TOWARU BĄDŹ OSOBA POSIADAJĄCA
DOWÓD UPOWAŻNIENIA DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI.

REKLAMACJA                                                                                                                                                   PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI
ZAMÓWIENIA (NUMER)                                                                                      _______________________       NR ZAMÓWIENIA ZNAJDUJĘ SIĘ W MEJLU POTWIERDZAJĄCYM ZAKUP

POWÓD REKLAMACJI        ________________________________________________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO                ________________________________________________________________________________________________________________

ULICA NR DOMU MIESZKANIA    ___________________________________________________________________________________________________________

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ   __________________________________________________________________________________________________________

NR TELEFONU   ______________________________                                                                         E-MAIL _________________________________

OPIS PROBLEMU

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Preferowana forma uznania reklamacji
Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:
1.  Naprawa uszkodzenia
2. Nowy taki sam model
3. Zwrot kosztów zakupu*
*) tylko w przypadkach gdy:
– naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
– sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
– wymiana albo naprawa narażały reklamującego na znaczne niedogodności
Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu
fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

W PRZYPADKU REKLAMACJI, NINIEJSZY FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ DO USŁUGODAWCY
DROGĄ POCZTOWĄ

TOWAR (WYCZYSZCZONY I PRZYGOTOWANY) POWINIEN ZOSTAĆ ODESŁANY DO USŁUGODAWCY
NA ADRES: UL. KOCHANOWSKIEGO 8/B, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

PODPIS    ________________________                                                                                                                                         DATA   ____________________________

NA SKŁADAJĄCYM REKLAMACJĘ SPOCZYWA OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA
PRAWIDŁOWOŚCI DOSTARCZENIA REKLAMACJI.