Cena – usługi reklamowe

ceny usługi reklamowe sklep cena

USŁUGI REKLAMOWE – CENNIK

Podane poniżej ceny obowiązują od dnia 15.05.2019 r. Cennik nie jest ofertą handlową. Przedstawione ceny netto produktów służą do ostatecznej kalkulacji oferty, indywidualnie korygowanej dla każdego Klienta.


Cena usług reklamowych w sklepie Top123

Cennik reklamy cz.1

 • Doradztwo branży reklamowej
 • Oferta ogólna na wykonanie usług reklamowych
 • Archiwizowanie plików wykonawczych
 • Podwyższenie standardu usługi reklamowej

 • Projektowanie graficzne
 • Projekt graficzny
 • Wizualizacja graficzna
 • Kosztorysowanie usługi reklamowej
 • Próbki, wzorce
 • Obróbka graficzna plików
 • Przygotowalnia /proces przedprodukcyjny
 • Korekty
 • Konfekcjonowanie
 • Transport towaru ponad gabarytowego
 • Praca przy produkcji
 • Praca grafika
 • Praca copywritera
 • Administrowanie strony www
 • Serwis techniczny produktu

Usługi reklamowe bezpłatne – cena netto

 • Reklamowe usługi doradcze
  cena: Gratis
  Świadczymy bezpłatnie profesjonalne usługi doradcze dla wszystkich zainteresowanych reklamą wizualną.
 • Oferta ogólna na wykonanie usług reklamowych
  cena: Gratis
  Oferta ogólna na wykonanie usług reklamowych jest całkowicie bezpłatna.
 • Archiwizowanie plików wykonawczych
  cena: Gratis
  Na prośbę Klienta przechowujemy dane plików wykonawczych. Sposób i czas archiwizowania może być ograniczony.
 • Podwyższenie standardu usługi reklamowej
  cena: Gratis
  Zastosowanie lepszych zamienników w wypadku braku uzgodnionych półproduktów lub relacja cenowa wynikająca z promocji.

Usługi reklamowe płatne – cena netto

 • Projektowanie graficzne
  cena od 60 zł
  Projektowanie graficzne jako jednostkowa usługa służąca powstaniu jednej, określonej realizacji. Projektowanie chronione jest prawem autorskim.
 • Projekt graficzny
  cena od 300 zł
  Projekt graficzny jako wymierny efekt złożonego projektowania, służący powielaniu i rozpowszechnianiu. Sprzedaż licencji.
 • Wizualizacja graficzna
  cena od 60 zł
  Wizualizacja sprecyzowanych elementów lub symulacja wyglądu przedmiotu jeszcze przed wykonaniem projektu.
 • Kosztorysowanie usługi reklamowej
  cena od 60 zł
  Kosztorys szczegółowy dołączony do oferty na wykonanie usługi reklamowej.
 • Próbki, wzorce
  cena od 120 zł
  Pierwowzory, wydruki próbne, makiety.
 • Obróbka graficzna plików
  cena od 60 zł
  Specjalistyczna obróbka graficzna plików, służących do realizacji usługi reklamowej.
 • Przygotowalnia /proces przedprodukcyjny
  cena od 60 zł
  Proces wykonania na podstawie projektu wymaga przygotowania przedprodukcyjnego.
 • Korekty
  cena od 60 zł
  Korekty, dopasowanie dostarczonych materiałów oraz zmiany w trakcie wykonywania usługi.
 • Konfekcjonowanie
  cena od 30 zł
  Konfekcjonowanie użytkowe i do transportu.
 • Transport towaru ponad gabarytowego
  cena od 200 zł
  Usługa transportowa nietypowa lub przekraczająca standardy przewozowe. Cena nie obejmuje pakowania i instalacji.
 • Praca przy produkcji
  cena od 30 zł
  Wartość świadczonej usługi produkcyjnej za każde rozpoczęte 15 minut pracy montera, spawacza itd.
 • Praca grafika
  cena od 60 zł
  Wartość usługi za każde rozpoczęte 30 minut pracy grafika.
 • Praca copywritera
  cena od 120 zł
  Wartość usługi za każde 60 minut pracy specjalisty od tworzenia tekstu-copywritera.
 • Administrowanie strony www
  cena od 60 zł
  Wartość usługi jednorazowej w zakresie administrowania stroną www.
 • Serwis techniczny produktu
  cena od 60 zł
  Wartość usługi za każde rozpoczęte 30 minut pracy serwisu.

UWAGI:  podane ceny usług reklamowych mogą wymagać dopłaty za zużycie dodatkowego towaru lub usługi zewnętrznej.

Zapytaj o cenę
O cenach w sklepie

WAŻNE: pamiętaj że systemy są zawodne. Poczta może się zagubić. Podaj swój telefon i zapisz sobie nasze dane.

• Wpisz swój numer telefonu w treści poniżej! Zadzwoń do nas, aby potwierdzić że Twój e-mail dotarł: 607 221 399 


Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących osób prywatnych -jedynie dane niezbędne do zapewnienia Twojej obsługi.  Sprawdź naszą Politykę Prywatności.

Jaka jest cena artykułów reklamowych, gadżetów i materiałów do reklamy?

Na co należy zwrócić uwagę, dokonując zakupu towaru.

Cena artykułów reklamowych

zawiera / nie zawiera / wymaga korekty

 1.  Każda cena podana w sklepie (na stronie produktu), stanowi wartość wyjściową do obliczenia właściwej ceny, która jest w dalszej kolejności oferowana, z pomocą faktury Pro Forma.
 2.  Cena towaru umieszczona na jego stronie (w sklepie) jest zgodna z podanymi informacjami o towarze.
 3.  Należy sprawdzić, czy informacje podane w opisie są wystarczające do podjęcia decyzji o zakupie. W przypadku wątpliwości musisz umieścić swoje pytania lub uwagi, używając formularza.
 4.  Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, sprawdzamy je i dokonujemy kalkulacji cenowej w celu przedstawienia oferty. Taką ofertą jest faktura Pro Forma.
 5.  Podczas dokonywania zakupu możesz wprowadzać zmiany, umieszczać uwagi i wymagania. Możliwe jest to, wyłącznie do czasu potwierdzenia zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży).
 6.  Umowa Sprzedaży obowiązuje od czasu gdy dokonasz akceptacji faktury Pro Forma.
 7.  Późniejsze zmiany są możliwe wyłącznie za naszą zgodą. Wprowadzenie zmian może skutkować re kalkulacją  ceny, która będzie uzgodniona pisemnie (także w postaci cyfrowej, np. via e-mail).
 8.  Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, nieprecyzyjne ustalenia lub oczywiste błędy osoby reprezentującej Nabywcę. Przykładowo, oczywisty błąd gramatyczny może być niechcący powielony, pomimo standardowego sprawdzania przed wdrożeniem realizacji.

Zanim dokonasz zakupu towaru, sprawdź wszystko, gdyż korekty (jeśli tylko będą możliwe) mogą wpłynąć na zmianę ceny końcowej oraz czas oczekiwania na realizację.

Nie wymagają opłaty te usługi i towary, które oferujemy bez żadnych zobowiązań.

Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za ich użytkowanie i wynikające następstwa.  Pozostajemy jednak ich dysponentem. Cena nie jest określona i nie jest to darowizna.

Zastosowanie mają tu przepisy prawa skarbowego, Kodeksu Cywilnego oraz prawo autorskie.

Cena projektowania graficznego zależy od czasu niezbędnego do zrealizowania zamierzonego efektu.

Zamierzony efekt może być osiągnięty wraz z pierwszą propozycją ale może wymagać dalszego projektowania. Wpływa to na cenę ostateczną.

Minimalna cena za projektowanie graficzne wynosi 60 zł netto.

Wizualizacja towaru lub przedmiotu umieszczonego na makiecie (np. zdjęcie budynku, witryny, fotografia wykonana w pomieszczeniu użytkowym) jest płatna.

Wizualizacja jest wykonywana z użyciem projektu graficznego lub zamarkowania przypuszczalnego wyglądu – w wypadku braku docelowego projektu graficznego.

Cena za wizualizację wynosi od 60 zł netto. Ostateczna cena jest uzależniona od stopnia skomplikowania, więc nakładu pracy niezbędnego do uzyskania oczekiwanego efektu.

Projekt graficzny lub opracowanie technologiczne są towarem powstałym w procesie wykonania usługi niematerialnej.

Projekt graficzny oraz efekty twórczości niematerialnej są dziełem podlegającym ochronie prawnej.

Sprzedaż projektu następuje zgodnie z aktualną ofertą, przez co Nabywca otrzymuje pewien zakres praw do posługiwania się nabytkiem.

Cena projektu zależy od rodzaju licencji, a więc z góry określonego zestawu praw przysługujących w dalszym etapie użytkowania.

W przypadku niektórych towarów niezbędne jest wniesienie opłaty za przygotowanie do produkcji.

Dotyczy to np. takiej sytuacji gdy dostarczony nam element (z założenia właściwie przygotowany) wymaga dalszej obróbki, aby spełnił swoją rolę.

Przykładem może być zdjęcie czy plik do druku, który nie jest przygotowany do bezpośredniego wdrożenia.

Cena za taką usługę ustalana jest indywidualnie. Czas wykonania zamówienia może ulec zmianie.

W przeważającej części akcesoria związane z produktem nie są zawarte w jego cenie.

Najczęściej akcesoria należy zakupić oddzielnie. Cena za akcesoria zależna jest od wyboru rodzaju towaru.

Cena promocyjna jest specjalnym rodzajem ceny ustalonej czasowo.

W każdym przypadku cena promocyjna odnosi się do towaru o pełnej, nie zubożonej wartości.

Cena promocyjna nie może ulec zmianie wobec dokonanego już zakupu.

Upust cenowy lub rabat są kontrolowanym obniżeniem ceny regularnej.

Przyczyną udzielenia rabatu lub innego rodzaju upustu cenowego są względy marketingowe.

Rabat czy inny upust cenowy udzielany jest odrębnie wybranym Nabywcom.

Jego wartość może być określona procentowo lub z góry określoną kwotą.

Rabat nie umniejsza wartości towaru. Jednak udzielenie rabatu czy innego upustu cenowego może mieć wpływ na sposób organizacji związanej z realizacją.

Promocje, rabaty i inne upusty cenowe nie kumulują się w jednej transakcji.

Przecena jest specjalnym rodzajem ceny ustalonym dla ściśle określonych towarów.

Towar przeceniony może być wadliwy, nie obowiązuje gwarancja ani prawo do zwrotu.

Cena może być zmieniona na skutek negocjacji, ale wyłącznie do czasu powstania obowiązku zapłaty.

Cena za dostarczenie ustalana jest indywidualnie.

Najczęściej stosujemy re fakturowanie kosztów, które ponieśliśmy w związku z zapłatą na rzecz firmy spedycyjnej lub kuriera.

Nabywca może zlecić odbiór towaru samodzielnie, wybranemu przez niego kurierowi. Po uprzednim uzgodnieniu z nami i rozliczeniu, towar będzie przygotowany do odbioru.

W specyficznych przypadkach (np. duże gabaryty, specjalne opakowanie) doliczamy opłatę za przygotowanie do transportu.

Jeśli jest ustanowiony serwis gwarancyjny, to domyślnie jest on bezpłatny.

Wyjątkowo zakup towaru może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty za dodatkowe a niezbędne produkty i usługi.

Cena jest ustalana przed przystąpieniem do realizacji.

Serwis gwarancyjny nie stanowi substytutu prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Warunki Serwisu Gwarancyjnego określa również Regulamin Sklepu.

W wyjątkowych wypadkach może okazać się niezbędna zmiana uzgodnionej ceny.

Jedynym możliwym sposobem na zmianę ceny jest dobrowolne ustalenie nowej kwoty do zapłacenia.

Cena musi być zaakceptowana przez obydwie strony Umowy Sprzedaży.

Od tego czasu jest ceną obowiązującą do zapłaty. Równocześnie wystawiane są dokumenty korygujące.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

Wynika z tego, że kwota określona ceną sprzedaży, nie wymaga zapłaty.

Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa Regulamin Sklepu.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie powinno naruszać interesów Nabywcy ani Sprzedawcy.

Faktura sprzedaży jest dokumentem o określonej wartości materialnej.

Faktura umożliwia księgowanie jej po stronie kosztów Nabywcy.

Jednocześnie u Sprzedawcy powoduje obowiązek odprowadzenia podatku, już od momentu jej wystawienia.

Anulowanie faktury lub jej korekta jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy operacja będzie prawidłowo przeprowadzona i udokumentowana.

Do czasu anulowania lub korekty wystawionej uprzednio faktury, obowiązuje cena i termin zapłaty widniejący w dokumencie sprzedaży.